Zawieszenie spółki cywilnej

Renata Robaszewska        31 marca 2020        Komentarze (0)

Zerwane kontrakty, zamknięte nakazem władz firmy, to biznesowe pokłosie koronowirusa. Małe rodzinne firmy nie otrzymały do tej pory rządowego wsparcia, stąd jedynym rozwiązaniem wydaje się dla nich często zawieszenie spółki cywilnej. O procedurach zawieszenia pisaliśmy już we wpisach: Zawieszenie działalności gospodarczej oraz Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jak zawiesić działalność gospodarczą wykonywaną w formie spółki cywilnej?

Skutecznego zawieszenia działalności spółki cywilnej należy dokonać w następujących krokach:

  1. W terminie 7 dni o początkowej daty zawieszenia – działalności przez spółkę cywilną należy to zgłosić do GUS na formularzach RG-OP i RG-SC.
  2. W terminie 7 dni od daty zawieszenia działalności przez spółkę cywilną należy to zgłosić do właściwego urzędu skarbowego na formularzu NIP-2

Następnie należy dokonać zgłoszenia do CEIDG poprzez wypełnienie formularzy CEIDG-1 i załącznika CEIDG-SC.

Skuteczne zawieszenie spółki cywilnej jest możliwe tylko, jeżeli dokonają go wszyscy wspólnicy. Wobec czego zarówno zgłoszenie do GUS, jak i do właściwego urzędu skarbowego oraz do CEIDG powinni podpisać wszyscy wspólnicy.

Zgłoszeń można dokonać osobiście we odpowiednich urzędach. Jednakże wobec utrudnień w funkcjonowaniu urzędów wynikających z pandemii, a także aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa zasadne jest dokonywanie odpowiednich zgłoszeń listownie lub elektronicznie przez ePUAP. Wnioski są wolne od opłat.

zawieszenie spółki cywilnej Początkowa data zawieszenia działalności

Wspólnicy zgłaszają zawieszenia do CEIDG po zgłoszeniu w GUS i w właściwym urzędzie skarbowym. Następuje to po upływie początkowej daty zawieszenia działalności spółki cywilnej. We wniosku do CEIDG nie powinna być więc, jako data zawieszenia działalności wskazana data późniejsza od daty podpisania wniosku.

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca prowadzący działalność w formie spółki cywilnej  zarejestrowaną w CEIDG ma prawo do zawieszenie działalności bezterminowo. Należy podkreślić, że okres ten nie może być jednak krótszy niż 30 dni. Można również we wniosku o zawieszenie działalności wskazać przewidywaną datę jej wznowienia. Wówczas automatycznie działalność zostanie wznowiona we wskazanym dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie.

Wznowienie działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki cywilnej

Wznowienie działalności przez spółkę cywilną powinno być zgłoszone do GUS – na formularzu RG-OP. Zaś do właściwego urzędu skarbowego – na formularzu NIP-2.  Zgłoszenia te musisz złożyć w terminie 7 dni od dnia wznowienia działalności. Następnie zgłoszenia należy dokonać w CEIDG, chyba, że we wniosku o zawieszenie działalności wskazano już datę wznowienia działalności.

Również przy wznowieniu działalności należy pamiętać, że skuteczne wznowienie jest możliwe tylko jeżeli dokonają go wszyscy wspólnicy. Wobec wszyscy wspólnicy podpisują zgłoszenia do GUS, jak i do US oraz CEIDG.

Zgłoszeń można dokonać osobiście we odpowiednich urzędach. Jednakże wobec utrudnień w funkcjonowaniu urzędów wynikających z pandemii, a także aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa zasadne jest dokonanie odpowiednich zgłoszeń listownie lub elektronicznie przez ePUAP. Wniosek o wznowienie działalności przez spółkę cywilną nie podlega opłacie.

Zawieszenie spółek rejestrowych – osobowych i kapitałowych opisaliśmy we wpisie: Zawieszenie spółki w KRS .

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: