Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Renata Robaszewska        31 marca 2020        Komentarze (0)

Koronawirus to trudny czas dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Dla wielu przedsiębiorców jedyną alternatywą staje się zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Plusy i minusy zawieszenia działalności omówiliśmy we wpisie: Zawieszenie działalności gospodarczej.

Jak zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może ją zawiesić poprzez złożenie wniosku do CEIDG na formularzu CEIDG-1. Wniosek w tym zakresie można złożyć w odpowiednim Urzędzie Gminy lub elektronicznie na stronie internetowej CEIDG z wykorzystaniem Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wniosek jest bezpłatny. Informacja o zawieszeniu zostanie z CEIDG przekazana do ZUS, KRUS, do właściwego urzędu skarbowego oraz do GUS.

Początkowa data zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczejZawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Dzień, od którego jednoosobowa działalność gospodarcza jest zawieszona może pokrywać się z datą złożenia wniosku. Możesz go też być oznaczyć jako data wcześniejsza lub późniejsza niż data złożenia wniosku. Należy ocenić, czy wybrana data nie koliduje z czynnościami, jakie zostały już wykonane lub których wykonanie jest planowane.

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG ma prawo do zawieszenie działalności bezterminowo. Należy podkreślić, że okres ten nie może być jednak krótszy niż 30 dni. Można również we wniosku o zawieszenie działalności wskazać przewidywaną datę jej wznowienia. Wówczas, automatycznie działalność zostanie wznowiona we wskazanym dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie.

Wznowienie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jeżeli we wniosku o zawieszenie działalności nie wskazano daty jej wznowienia należy złożyć wniosek o wznowienie działalności na formularzu CEIDG-1 w odpowiednim Urzędzie Gminy lub elektronicznie na stronie internetowej CEIDG z wykorzystaniem Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Należy pamiętać, że wniosku o wznowienie działalności nie można złożyć przed upływem 30 dni od dnia zawieszenia działalności. Również ten wniosek jest bezpłatny. Informacja o wznowieniu działalności zostanie z CEIDG przekazana do ZUS, KRUS, do właściwego Urzędu Skarbowego oraz do GUS.

Zawieszenie działalności omawialiśmy również we wpisach: Zawieszenie spółki cywilnej i Zawieszenie spółki w KRS.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: