Odszkodowanie za wypadek sprzed lat

Renata Robaszewska        23 marca 2018        Komentarze (0)

Odszkodowanie za wypadek sprzed lat

Świadomość prawna w naszym kraju rośnie. I to dobrze. Kancelaria RPRP otrzymuje wiele zapytań o odszkodowanie za wypadek sprzed lat. Poszkodowani zastanawiają się, czy mają jeszcze prawo do żądania rekompensaty, czy jest już za późno.

Często zgłaszają się do Kancelarii RPRP osoby poszkodowane w wypadkach samochodowych w dalekiej przeszłości. Zastanawiają się, czy nie przegapiły szansy na odszkodowanie. Wcześniej nie zdawały sobie sprawy, że coś im się należy.

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Przepisy prawa wskazują w jakim okresie poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może skutecznie żądać wypłaty mu odszkodowania. Po tym okresie obowiązany do naprawienia szkody może powiedzieć – SPRAWDZAM. Jeśli powoła się na tzw. zarzut przedawnienia, sytuacja procesowa powoda zmienia się w sposób niekorzystny. Ryzyko przegrania przez niego sprawy poważnie wzrasta.

Jeśli do tego czasu wnieśliśmy powództwo, jesteśmy bezpieczni. Nie ma już znaczenia, ile będzie trwała sprawa cywilna i kiedy się zakończy.

czas na dochodzenie odszkdowania; odszkodowanie za wypadek sprzed latZgodnie z art. 4421 § 1 kodeksu cywilnego roszczenie o naprawienie szkody będącej skutkiem wypadku ulega przedawnieniu z upływem lat 3 od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W praktyce oznacza to, że jeżeli sprawca jest znany a szkody powstały bezpośrednio w wyniku wypadku, poszkodowany ma 3 lata licząc od dnia potrącenia na wystąpienie ze swoimi roszczeniami.

Zasadą jest, że termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia wypadku.

Przykład:

Kolizja miała miejsce 2 lata temu – sprawca podał swoje dane a zakres zniszczeń był widoczny gołym okiem – poszkodowany ma jeszcze rok, żeby wnieść ewentualny pozew.

Przykład: 

Na parkingu doszło do obtarcia samochodu. Miało to miejsce 8 lat temu. Sprawca nie zauważył, że zawadził o stojący obok samochód. Udało się zabezpieczyć monitoring, ale sprawcę ustalono dopiero 2 lata temu r. Minęło już co prawda 5 lat od szkody parkingowej, ale równocześnie nie mięły 3 lata od ustalenia sprawcy i 10 lat od zarysowania. Możemy jeszcze wytoczyć powództwo.

Inaczej jest, gdy ofiara wypadku poniosła tzw. szkodę na osobie. (Definicję szkody na osobie znajdziesz tutaj: Szkoda majątkowa i szkoda na osobie) Przedawnienie w takiej sytuacji nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Nie ma tu zastosowania limit 10-letni.

Przykład:

Pani Katarzyna 6 lat temu została potrącona przez samochód. Sprawca odwiózł ją do szpitala, ale nie zastawił swoich danych. Złamana noga wymagała kilku operacji. Pani Katarzyna długo odchodziła do siebie. Blisko trzy lata temu Pani Katarzyna spotkała sprawcę wypadku przez przypadek na imieninach znajomej. Długo biła się z myślami, czy żądać od niego odszkodowania. Ma na to już niewiele czasu. Jeśli nie podejmie decyzji do trzeciej rocznicy ich przypadkowego spotkania, jej roszczenie o zadośćuczynienie przedawni się. 

Kiedy sprawca wypadku jest skazany

Jeżeli w związku z wypadkiem toczyła się sprawa karna i sprawca został uznany za winnego, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu, licząc od dnia wypadku. To istotny ukłon w stronę pokrzywdzonych. Roszczenia cywilnoprawne mogą być podnoszone przez toku postępowania karnego. Z reguły występuje się z nimi osobno – w postępowaniu cywilnym. Co ważne poszkodowany nie musi czekać na zakończenie procesu karnego, ze złożeniem pozwu o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Przykład:

Na parkingu doszło do obtarcia samochodu. Miało to miejsce 15 maja 2010 r. Sprawca nie zauważył, że zawadził o stojący obok samochód. Udało się zabezpieczyć monitoring, ale sprawcę ustalono dopiero 17 marca 2016 r. Minęły już co prawda 3 lata od szkody parkingowej, ale równocześnie nie mięły 3 lata od ustalenia sprawcy i 10 lat od zarysowania. Możemy jeszcze wytoczyć powództwo.

Zaistnienie przestępstwa daje możliwość starania się o odszkodowanie za wypadek sprzed lat.

O karach dla sprawców wypadków samochodowych przeczytasz tutaj: Kara za spowodowanie wypadku drogowego

Kiedy ofiarą wypadku jest dziecko

Bywa również tak, że do Kancelarii RPRP zgłaszają się osoby, które zostały uległy wypadkowi jako dzieci. Dopiero wchodząc w dorosłość uświadamiają sobie, że za szkody wyrządzone im przez sprawcę wypadku komunikacyjnego, mogą oni żądać odszkodowania. Ich rodzice i opiekunowie z bardzo różnych powodów nie występowali o rekompensatę wcześniej. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności. To również szansa na zadbania o własne interesy.

Przykład: 

Franek 10 lat temu został potrącony przez samochód. Miał wtedy 9 lat. Nie toczyła się żadna sprawa karna. Franek ma brzydką szramę na prawej ręce. Dowiedział się, że może ją usunąć dzięki chirurgii plastycznej. Franek ma dziś 19 lat. Dopóki nie skończy 20 ma czas na złożenie pozwu.

Czy możliwe jest odszkodowanie za wypadek sprzed lat

W pewnych sytuacjach nawet po dłuższym czasie od wypadku sąd zasądzi odszkodowanie za wypadek sprzed lat. Każda sytuacja musi być analizowana oddzielnie. W pewnych sytuacjach warto rozważać wystąpienie z roszczeniami, pomimo upływu okresu przedawnienia. W niektórych sytuacjach szczególnych sąd zasądzi odszkodowanie nawet po tym terminie.

Roszczenia na szkodę poniesioną w wypadku samochodowym omówiono tutaj: Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym. i tutaj: Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym.

Osobną kwestią jest przerwanie biegu przedawnienia, ale o tym przeczytasz w innym wpisie.

UWAGA: Artykuł nie uwzględnia nowelizacji terminów przedawnienia, która obowiązuje od 9 lipca 2018 r. Terminy przedawnienia roszczeń skrócono z 10 lat do 6 lat.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy to wstępnie nieodpłatnie. Podpowiemy Ci, czy Twoja sprawa uległa już przedawnieniu. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: