Koronawirus a RODO

Renata Robaszewska        19 marca 2020        Komentarze (0)

KORONAWIRUS A RODO

PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ O OCHRONNIE DANYCH OSOBOWYCH

Wielu przedsiębiorców, w obliczu coraz liczniejszych zachorowań na COVID-19, zastanawia się nad podjęciem odpowiednich działań zabezpieczających rozprzestrzenianie się koronawirusa. Działania te niejednokrotnie wiążą się ze zbieraniem i dalszym przetwarzaniem dodatkowych danych osobowych pracowników. Może to dotyczyć również gości, którzy odwiedzają dany zakład pracy. Jakie działania mogą podjąć przedsiębiorcy, aby jednocześnie nie naruszyć przepisów RODO? Czy gromadzenie przez przedsiębiorcę informacji o ostatnich podróżach, kontaktach z osobami zarażonymi, stanie zdrowia danej osoby jest dozwolone?

Komunikat Prezes UODO

koronawirus a RODOZgodnie z komunikatem Prezesa UODO z dnia 12 marca 2020 r. „Przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem – twierdzi Prezes UODO.” Mowa o realizacji działań walki z koronawirusem na podstawie specustawy dotyczącej przeciwdziałania COVID-19. Na jej podstawie GIS a także wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać pracodawcom wiążące zalecenia mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dodatkowo takie uprawnienie posiada również Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody i po poinformowaniu właściwego ministra

Jak wskazuje w swym komunikacie Prezes UODO przepisy specustawy nie stoją w sprzeczności z unormowaniami RODO. Art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) dają podstawę do przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest ono niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej oraz przetwarzania szczególnych danych osobowych, jak dane dotyczące zdrowia jeżeli jest ono niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.

Co więcej jak wskazuje Prezes UODO w swym komunikacie jest to również zgodne z motywem 46 RODO. Komunikat Prezesa UODO mogą państwo znaleźć na stronie Urzędu.

Na co należy zwrócić uwagę?

Przedsiębiorco, jeżeli decydujesz się na podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zakażeń koronawirusem polegających na monitorowaniu stanu zdrowia pracowników miej na uwadze konieczność zagwarantowania odpowiednich podstaw prawnych do zbierania danych osobowych. Poza podstawami wskazanymi ww. komunikacie podejmowanie dodatkowych działań pracodawców w związku ze zwalczaniem koronawirusa może opierać się również na podstawach związanych z niezbędnością do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, a także w związku z koniecznością wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi tj. art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Pamiętaj również, że działania związane monitorowaniem stanu zdrowia pracowników i innych osób przebywających w tym czasie w zakładzie pracy powinny być zgodne z ogólnymi zasadami przetwarzania danych określonymi w art. 5 ust. 1 RODO.

O mierzenia temperatury przeczytasz we wpisie: Koronawirus a pomiar temperatury pracowników.

Praca zdalna, koronawirus i RODO

W przypadku polecenia pracownikom pracy zdalnej należy również pamiętać, że konieczne jest wdrożenie niezbędnych procedur. Muszą one uwzględniających obowiązki wynikające z innych przepisów prawa, . W szczególności należy wdrożyć politykę pracy zdalnej oraz systemu informatycznego. Dotyczą one  zachowania bezpieczeństwa w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Więcej na ten temat w: Koronawirus a praca zdalna.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: