Koronawirus a zwrot za wycieczkę

Renata Robaszewska        17 marca 2020        Komentarze (0)

KORONAWIRUS A ZWROT ZA WYCIECZKĘ

TURYSTO, PAMIĘTAJ O MOŻLIWOŚCI REZYGNACJI Z WYCIECZKI.

W związku z występowaniem na świecie coraz większej ilości zachorowań na koronawirusa w dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię. Jeszcze przed zamknięciem granic Główny Inspektor Sanitarny dotychczas wydał kilka komunikatów o rekomendacjach, w tym do zaniechania podróży do krajów z wysoką zachorowalnością na COVID-19.

Odstąpienie od umowy o świadczenie usług turystycznych

Co do zasady podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Jednak w takiej sytuacji może zostać zobowiązany do zapłaty odpowiedniej i uzasadnionej opłaty. Jest już prawie regułą, że w umowach z biurami podróży określa się takie opłaty. zwrot za wycieczkę

Sytuacja ta ulega zmianie w związku z epidemią koronawirusa. Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548), podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podsumowując w obecnej sytuacji podróżny może żądać jedynie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

Koronawirus jako nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności

Polski ustawodawca, przez nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności  rozumie sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację. Jej skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania. Tak więc przy ocenie, czy wycieczka zagranicznadane okoliczności mają charakter nieunikniony i nadzwyczajny należy zatem stosować kryteria obiektywne.

Z kolei preambuła dyrektywy turystycznej – tj. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 326, str. 1), wskazuje, że nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności mogą obejmować m.in. znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży.

Zatem, aby skutecznie i bezkosztowo odstąpić od umowy z biurem podróży można powołać się na sytuację epidemiologiczną. Bez wątpienia dodatkowymi argumentami może być kwarantanna lub zamknięci ruchu transgranicznego.

Rezygnacja z wakacji i zwrot za wycieczkę

Przy czym należy pamiętać, że odstąpienie od umowy dotyczy umów na ten moment wyjazdów w dość bliskim horyzoncie czasowym. Wątpliwa jest rezygnacja z podróży zaplanowanej np. w wakacje. Dziś trudno jest bowiem wyrokować, jak będzie wyglądała sytuacja za kilka miesięcy

Nierozsądne jest również kupowanie wycieczek w obecnej sytuacji. Trudno będzie bowiem bezkosztowo zrezygnować z nich w przyszłości. Trudno będzie udowodnić, że racjonalny turysta nie przewidział dalszego rozwoju epidemii. Stąd zwrot kwoty wpłaconej za wycieczkę może być niemożliwy.

Obecna sytuacja związana z koronawirusem jest bardzo trudna dla branży turystycznej. Porady dla biur turystycznych znajdziecie w kolejnym wpisie.

Sama Specustawa nie odnosi się wprost do możliwości odstąpienia od umów przez klientów biur podróży.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: