Zawieszenie spółki w KRS

Renata Robaszewska        31 marca 2020        Komentarze (0)

W związku z naszymi poprzednimi wpisami Zawieszenie działalności gospodarczej pytacie nas o zawieszenie spółki w KRS. Dotyczy to zarówno wspólników spółki osobowej, jak i zarządu spółki kapitałowej.

Jak zawiesić działalność gospodarczą spółki zarejestrowanej w KRS?

Zawieszenie spółki w KRS zgłasza się do sądu rejestrowego. Na ten moment koronawirus nie spowodował zmian w tej procedurze. Przed złożeniem wniosku do KRS wspólnicy/zarząd podejmują uchwałę o zawieszeniu . Uchwała powinna określać początkową datę zawieszenia działalności.

W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały spółka powinna złożyć wniosek do KRS na formularzu KRS-Z62. Do wniosku należy dołączyć uchwałę o zawieszeniu działalności oraz oświadczenie spółki o niezatrudnianiu pracowników. Złożenie wniosku w sądzie rejestrowym jest bezpłatne. Wniosek może być również złożony przez radcę prawnego lub adwokata. Musi on do niego dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Informacje o zawieszeniu działalności są kierowane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Do Centralnego Rejestru Płatników Składek trafiać będą dopiero z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. Dzięki temu nie trzeba oddzielnie zgłaszać zawieszenia do GUS, właściwego urzędu skarbowego czy ZUS.

Początkowa data zawieszenia działalności

Dniem rozpoczynającym zawieszenie jest dzień wskazany we wniosku. Należy jednak podkreślić, że nie może on być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. Jeżeli we wniosku wskażemy dzień wcześniejszy niż data złożenia wniosku to sąd rejestrowy dokonując wpisu o zawieszeniu działalności jako datę początkową zawieszenia wskaże datę późniejszą tj. datę złożenia wniosku.

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Spółkę zarejestrowaną w KRS można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Wznowienie działalności gospodarczej przez spółkę zarejestrowaną w KRS

zawieszenie spółki w KRSWznowienie działalności spółki zarejestrowanej w KRS zgłasza się do sądu rejestrowego. Przed złożeniem wniosku do sądu konieczne jest podjęcie uchwały przez wspólników spółki osobowej lub przez zarząd spółki kapitałowej w tej sprawie. Uchwała powinna określać początkową datę wznowienia działalności.

W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały spółka powinna złożyć wniosek do KRS na formularzu KRS-Z62 dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku należy dołączyć uchwałę o wznowieniu działalności. Złożenie wniosku w sądzie rejestrowym jest bezpłatne. Wniosek może być również złożony przez radcę prawnego lub adwokata. Pełnomocnik musi dołączyć swoje pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Informacje o wznowieniu działalności są kierowane elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Do Centralnego Rejestru Płatników Składek trafiać będą dopiero z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. Dzięki temu nie trzeba oddzielnie zgłaszać wznowienia działalności do GUS, właściwego urzędu skarbowego czy ZUS.

Należy pamiętać, że spółka zarejestrowana w KRS może zawiesić swoją działalność maksymalnie na okres 24 miesięcy. Jeżeli w ciągu 24 miesięcy spółka nie złoży wniosku o wznowienie działalności, to działalność spółki zostanie automatycznie wznowiona.

O zawieszeniu działalności mniejszych przedsiębiorców pisaliśmy we wpisach: Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz Zawieszenie spółki cywilnej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: