Zawieszenie działalności gospodarczej

Renata Robaszewska        31 marca 2020        Komentarze (0)

Przedsiębiorcy czekają na Tarcze antykryzysową. Jak wynika ze statystyk, wielu przedsiębiorco już zdecydowało się na zawieszenie działalności gospodarczej. Narastający strach  wywołany panującą pandemią koronowirusa stanowi poważnych hamulec dla biznesu. Niejednokrotnie prowadzi to do przestojów finansowych i braku środków na pokrycie podatków, czy składek na ubezpieczenia społeczne. Serwis money.pl podaje, że w ostatnim miesiącu stosowny wniosek o zawieszenie złożyło 11 tysięcy przedsiębiorców.

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą z dowolnego powodu, o ile nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, na zasadzie powołania, wyboru lub mianowania oraz na spółdzielczej umowie o pracę. Działalność możesz zawiesić, gdy pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u przedsiębiorcy udzielającego tego urlopu.

Ograniczenie to nie dotyczy osób wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy w oparciu o umowy cywilnoprawne jak umowa zlecenia i umowa o dzieło.

Więcej we wpisach: Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczejZawieszenie spółki cywilnej oraz Zawieszenie spółki w KRS.zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej – co możesz, musisz, a czego Ci nie wolno

W okresie, w którym działalność gospodarcza jest zawieszona przedsiębiorca zwolniony jest z opłacania składek ZUS. Nie odprowadza podatków dochodowych, w tym zaliczek, ryczałtów czy karty podatkowej. Ponadto w okresie zawieszenia działalności nie trzeba składać deklaracji ZUS czy VAT.

Przedsiębiorco, kiedy decydujesz się na zawieszenie działalności gospodarczej nie możesz:

 1. prowadzić działalności gospodarczej,
 2. osiągać bieżących przychodów.

Przedsiębiorco, kiedy decydujesz się na zawieszenie działalności gospodarczej możesz:

 1. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 2. przyjmować należności i musisz regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 3. zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 4. powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Przedsiębiorco, kiedy decydujesz się na zawieszenie biznesu, masz obowiązek:

 1. uczestniczyć we wszystkich postępowaniach: administracyjnych, sądowych, podatkowych, które dotyczą twojej działalności wykonywanej przed datą zawieszenia,
 2. wykonywać obowiązki nakazane przepisami prawa,
 3. uczestniczyć w kontrolach,
 4. składać coroczne sprawozdanie finansowe,
 5. prowadzić księgowość,
 6. opłacać należności publiczno-prawne takie jak: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty środowiskowe.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: