Zasiłek pogrzebowy dla rodziny ofiary wypadku samochodowego

Renata Robaszewska        13 listopada 2016        Komentarze (0)

Zasiek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek pogrzebowy dla rodziny ofiary wypadku samochodowego podlega tym samym regułom, co w innych przypadkach. Problem może pojawić się, gdy ciało ofiary wypadku przez dłuższy czas nie zostało zidentyfikowane.

W założeniu wypłacana kwota (obecnie 4.000 złotych) ma pokryć koszty pogrzebu. Aby go otrzymać należy złożyć wniosek w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, po której zasiłek ten przysługuje. Jak już pisałam – jego wypłata jest całkowicie niezależna od uprawnienia do żądania zwrotu kosztów pogrzebu od kierowcy, który ponosi winę. Więcej przeczytasz tu: Zasiłek pogrzebowy a zwrot kosztów pogrzebu ofiary wypadku samochodowego.

W przypadku osób zmarłych w wypadkach komunikacyjnych – roczny okres na załatwienie przez rodzinę formalności jest wystarczający. Najczęściej zresztą dzieje się tak, że bliscy zmarłego upoważniają zakład pogrzebowy do odbioru zasiłku pogrzebowego z właśodszkodowanieizadoscuczynienie_20161112ciwego ZUS/KRUS. Zasiłek pogrzebowy dla rodziny ofiary wypadku samochodowego jest wtedy rozliczany z przedsiębiorcą pogrzebowym.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy zmarły przez wiele miesięcy pozostaje niezidentyfikowany a rodzina nie ma świadomości, że ich bliski zginął w wypadku. Dzieje się tak np. w sytuacjach, gdy do wypadku samochodowego doszło poza granicami kraju lub ofiarą wypadku jest osoba zaginiona. Niekiedy zdarza się również, że stan ciała ofiary wypadku utrudnia identyfikację. Ciało ofiary może również zostać ukryte przez sprawcę w celu uniknięcia odpowiedzialności. Wtedy rodzina może uzyskać informację o zgonie już po upływie tych 12 miesięcy.

Prawo pozostawia tu furtkę, gdy zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w terminie nie było możliwe z powodu:

  • późniejszego odnalezienia zwłok lub
  • zidentyfikowania osoby zmarłej albo
  • z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej.

Wtedy wniosek o zasiłek pogrzebowy dla rodziny ofiary wypadku samochodowego można złożyć przez kolejnych 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Po tym terminie prawo do zasiłku wygasa.

W takim przypadku do ZUS należy dostarczyć dokument urzędowy poświadczający te okoliczności. Będzie to np. zaświadczenie z Policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności lub przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: