Zwrot kosztów pogrzebu ofiary wypadku samochodowego a zasiłek pogrzebowy

Renata Robaszewska        05 sierpnia 2016        Komentarze (0)

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez ZUS zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie kosztów pogrzebu. Niezależenie od tych kwot, jeżeli w skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia powstałych na skutek wypadku nastąpiła śmierć poszkodowanego pieszego na sprawcy wypadku ciąży zwrot kosztów pogrzebu temu, kto je poniósł. Obowiązek zwrotu kosztów związanych z organizacją pochówku wynika art. 446 § 1 kodeksu cywilnego.

zwrot kosztów pogrzebu wypadek samochodowy

W związku z licznymi wątpliwościami, czy zasiłek pogrzebowy podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania na podstawie art. 446 § 1 kodeksu cywilnego, Rzecznik Ubezpieczonych (obecnie Rzecznik Finansowy) wystąpił do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie tej kwestii.

W dniu 15 maja 2009 r. pełen skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego  (sygn. akt III CZP 140/08) podjął uchwałę, w której wskazał jednoznacznie, że:

„Zasiłek pogrzebowy przewidziany art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c. „

Z uwagi na pojęcie ww. uchwały w składzie pełnej Izby ma ona moc zasady prawnej.

Powyższe rozstrzygnięcie SN w praktyce oznacza, że ubezpieczyciel, z którym zawarto umowę ubezpieczenia OC samochodu prowadzonego przez sprawcę wypadku, nie może pomniejszać kwoty zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu o wartość zasiłku pogrzebowego z ZUS. Osobie która poniosła wydatki związane z pochowkiem ofiary wypadku należy się pełny zwrot kosztów pogrzebu. Od dnia 1 marca 2011 r. członkowi rodziny ponoszącemu koszty pogrzebu przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości 4.000 złotych. Tak, więc to ważne rozstrzygnięcie dla bliskich osób zmarłych na skutek obrażeń poniesionych w wypadkach samochodowych.

Jeżeli pokryłeś koszty pogrzebu pieszego, który zmarł wskutek wypadku komunikacyjnego, a ubezpieczyciel pomniejszył wypłatę o wartość zasiłku pogrzebowego, możesz powołując się na ww. uchwałę SN żądać wypłaty należnej Ci kwoty oraz dodatkowo odsetek za zwłokę.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci, jakiego zadośćuczynienia za szkodę odniesioną w wypadku samochodowym możesz dochodzić od sprawcy lub ubezpieczyciela. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: