Zasiłek opiekuńczy a niania

Renata Robaszewska        21 marca 2020        Komentarze (0)

KORONAWIRUS A ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – NIANIA NIEOBECNA

PRACOWNIKU PAMIĘTAJ, GDY JEST NIEOBECNA NIANIA, BABCIA (DZIADEK), CZY CIOCIA Z UWAGI NA KORONAWIRUS NIE PRZYSŁUGUJE CI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Od 12 marca dzieci nie uczęszczają do żłobków, przedszkoli i szkół. MEN zawiesiło do 12 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych.

Zasiłek opiekuńczy a babcia

Nie wszystkie dzieci pozostają pod zorganizowaną, zinstytucjonalizowaną opieką. Niektórymi z nich w czasie pracy rodziców opiekują się członkowie rodziny. W polskich warunkach to najczęściej babcie i ciocie lub dziadkowie.

Specustawa przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 roku życia, którzy nie wykonują pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Takim rodzicom przysługuje przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasady na jakich przyznawany jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy omówiliśmy we wpisie: Koronawirus a zasiłek opiekuńczy.

Osobami szczególnie narażonymi na zachorowania na koronawirusa są seniorzy. Zaleca się im pozostanie w domu i ograniczenie kontaktów społecznych. Z drugiej strony to właśnie dzieci uznawane są potencjalne źródło zakażenia.

Niemniej w sytuacji, gdy babcia pozostanie w domu, rodzicom nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jasnym jest, że w takiej sytuacji to nie zamknięcie placówki oświatowej wpływa na konieczność osobistej opieki nad dzieckiem.

Zasiłek opiekuńczy a niania

Pytanie również, czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicowi, który zatrudnia nianię w ramach umowy uaktywniającej.  W tym wypadku odpowiedź jest również negatywna. Nieobecność niani spowodowana zabezpieczeniem się przed koronawirusem, nie jest równoznaczna z zamknięciem instytucji dydaktyczno-wychowawczej. Niania to nie to samo co instytucja żłobka, czy przedszkola. Jej nieobecność nie spełnia, wiec wymaganej przesłanki zamknięcia tego typu placówki.

W takiej sytuacji rodzicom nie przysługuje zasiłek opiekuńczy na zasadach ogólnych (do 60 dni w roku kalendarzowym. Niemniej istnieje wyjątek. Jeżeli niania z uwagi na stan zdrowia otrzyma zwolnienie lekarskie i nie może zająć się dzieckiem, rodzicowi będzie przysługiwał zasiłek na zasadach ogólnych.

Z oczywistych względów ten wpis nie dotyczy osób, którzy swoje nianie zatrudniają w tzw. szarej strefie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: