Zakaz prowadzenia pojazdów dla sprawcy wypadku

Renata Robaszewska        18 listopada 2016        Komentarze (0)

Poza zagrożeniem karą pozbawienia wolności wobec sprawcy wypadku musi on brać pod uwagę, że orzeczony zostanie wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów.

Sąd może (choć nie musi) orzec zakaz prowadzenia pojazdów, jeżeli z okoliczności wypadku wynika, że prowadzenie pojazdu przez takiego kierowcę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Będą to w szczególności sytuacje nadmiernej brawury lub kompletnej nieodpowiedzialności.

Sąd orzeka taki zakaz, na okres nie krótszy niż 3 lata, jeżeli sprawca w czasie wypadku był:

  • w stanie nietrzeźwości;
  • pod wpływem środka odurzającego;
  • lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

Zakaz będzie dożywotni, jeżeli ofiara wypadku zaistniałego w tych okolicznościach zmarła. Przed dożywotnim zakazem uchroni sprawcę jedynie wykazanie, że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Jeśli jednak jest to kolejny wypadek ze skutkiem śmiertelnym zakaz prowadzenia będzie dotyczył wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

Należy pamiętać, że orzeczenie takiego zakazu skutkuje nie tylko utratą uprawnień, ale i nie pozwoli na ich uzyskanie w okresie obowiązywania zakazu. Jest to kara szczególnie dotkliwa dla zawodowych kierowców oraz osób wykonujących zawód związany z przemieszczaniem się, np. przedstawicieli handlowych.

W konsekwencji utrata uprawnień do kierowania pojazdami z dużym prawdopodobieństwem straci pracę. Co więcej przy spowodowaniu wypadku „pod wpływem” lun ucieczki z miejsca zdarzenia mamy do czynienia z sytuacją na tyle poważną, że pracodawca będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia dyscyplinarnego. Tak, więc skazany z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów dostaje tzw. wilczy bilet. Będzie miał problem ze znalezieniem zatrudnienia. A tym czasem musi się liczyć ze zwiększonymi potrzebami finansowymi. Wobec osoby, która prowadziła pojazd po pijanemu lub zbiegła z miejsca wypadku ubezpieczyciel wytoczy z pewnością ciężkie działa. Zażąda zwrotu kwot wypłaconych poszkodowanemu.

O możliwości skrócenia takiego zakazu piszę tu: ”Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową„.

Faktu orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów nie da się ukryć. Sąd przesyła bowiem odpis wyroku odpowiedniej jednostce. Organ, do którego przesłano orzeczenie zawierające zakaz prowadzenia pojazdów, cofna uprawnienia do ich prowadzenia we wskazanym w wyroku zakresie. Nie może również wydać tych uprawnień w okresie obowiązywania zakazu.

Jeżeli sprawca wypadku prowadził pojazd wykonując pracę zarobkową, o orzeczeniu zakazu sąd zawiadamia również pracodawcę, u którego skazany jest zatrudniony.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: