Zadośćuczynienie za wypadek samochodowy

Renata Robaszewska        29 marca 2018        Komentarze (0)

Jeśli jesteś ofiarą wypadku samochodowego i zgłosisz się do adwokata lub radcy prawnego usłyszysz zapewne, że przysługuje Ci „odszkodowanie” i „zadośćuczynienie”. Wydaje się, że to to samo, a jednak prawnik mówi o dwóch innych rzeczach. Klient zaczyna więc intensywnie myśleć, co to za „masło maślane” i czym właściwie jest zadośćuczynienie za wypadek samochodowy? Zanim podejmie decyzję o wszczynaniu sprawy sądowej, staram się zawsze dokładnie wyjaśnić mu tę różnicę.

Czym różni się Kancelaria o firmy odszkodowawczej przeczytasz tutaj: Kancelaria prawna od odszkodowań.

Zadośćuczynienie za wypadek samochodowy

Zadośćuczynienie za wypadek samochodowy to rodzaj rekompensaty za ból i cierpienie. W uproszczeniu to świadczenie, którego celem jest wyrównanie krzywd poszkodowanego w wypadku samochodowym. To swego rodzaju ekwiwalent za cierpienia fizyczne i psychiczne oraz pokrycie kosztów tzw. dojścia do siebie. Zresztą podobnie rozumie się to słowo w języku potocznym. Słownik języka polskiego PWN tłumaczy, że zadośćuczynienie to moralne lub materialne odszkodowanie. Zadośćuczynić to inaczej wynagrodzić krzywdę lub naprawić szkodę, spełnić czyjeś życzenie lub wypełnić obowiązek.Zadośćuczynienie za wypadek samochodowy

Chociaż odczuwana krzywda nie odnosiła się do Twojego majątku, masz prawo do jej wyceny i pokrycia przez sprawcę wypadku lub jego ubezpieczyciela.

Zadośćuczynienie wypłacane jest co do zasady z OC sprawcy wypadku. Jeśli nie będzie Cię satysfakcjonować wysokość rekompensaty przyznanej przez ubezpieczyciela konieczne będzie wystąpienie na drogę sądową.

Oceniając zgłoszone roszczenie o zadośćuczynienie sąd weźmie pod uwagę rozmiar cierpień związanych z zaistnieniem wypadku, jak i dolegliwości bólowe powstałe w następstwie urazu oraz długotrwałego leczenia.

Zadośćuczynienie za wypadek samochodowy – od czego zależy?

Przy ocenie wysokości zadośćuczynienia w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 stycznia 2011 r., sygn. akt I PK 145/10 wskazał, że należy uwzględniać następujące czynniki:

czynniki obiektywne, takie jak:

 • czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych,
 • stopień intensywności cierpień fizycznych i psychicznych,
 • nieodwracalności skutków urazu (kalectwo, oszpecenie),
 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • szanse na przyszłość,
 • wiek poszkodowanego,

czynniki subiektywne, takie jak:

 • poczucie nieprzydatności społecznej,
 • bezradność życiową itp.

czynniki dodatkowe, takie jak:

 • pozbawienie poszkodowanego możliwości osobistego wychowywania dzieci i zajmowania się gospodarstwem domowym,
 • konieczność korzystania z pomocy innych osób przy prostych czynnościach życia codziennego.

inne orzeczenia wskazują dodatkowo na:

 • wiek poszkodowanego ,
 • skomplikowanie i uciążliwość stosowanych procedur medycznych,
 • moment zdarzenia, np. święta (Odszkodowanie za wypadek w święta),
 • niemożność uczestniczenia w uroczystościach rodzinnych.

O zależności pomiędzy wysokością zadośćuczynieniem a statusem materialnym piszę tutaj: Wyższe zadośćuczynienie dla zamożnych.

Poszkodowany na określony czas na dochodzenie swoich roszczeń. O przedawnieniu roszczeń z tytułu szkody poniesionej w wyniku wypadku samochodowego przeczytasz tutaj: Odszkodowanie za wypadek sprzed lat.

Zadośćuczynienie za wypadek samochodowy – ile wynosi?

Zadośćuczynienie na krzywdę poniesiona w skutek wypadku samochodowego jest zawsze szacowane indywidulanie dla każdego przypadku. Nie ma więc jakiś z góry przyjętych tabel, które pozwalałyby na jednoznaczne ustalenie, jakie w tej konkretnej sprawie należy się zadośćuczynienie za wypadek samochodowy. Ogólna zasada wskazuje z jednej strony, że nie może być to kwota jedynie symboliczna, ale z drugiej strony potwierdza, ze ma być to wartość odczuwalna dla osoby pokrzywdzonej.

Nie jest więc łatwo ustandaryzować wysokość zadośćuczynienia. Można jedynie wskazać na przykładowe orzeczenia z Apelacji Warszawskiej z ostatnich lat:

wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI ACa 1542/13 – 225.000 złotych:

„W dniu 27 listopada 2011 r. doszło do wypadku samochodowego, w wyniku którego W. G. – pasażerka samochodu – doznała szeregu obrażeń ciała, które były przyczyną jej zgonu. W. G. doznała urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym z uszkodzeniem rdzenia kręgowego skutkującym porażeniem czterokończynowym, urazu jamy brzusznej z rozerwaniem śledziony i dużą utratą krwi do jamy otrzewnej, urazu klatki piersiowej ze złamaniem trzech żeber, odmą opłucnową, stłuczeniem płuc i krwiakiem w jamie opłucnowej i zatorowością płucną. W czwartym miesiącu po wypadku poszkodowaną przetransportowano do hospicjum, gdzie po trzech dniach zmarła. Gdyby W. G. przeżyła byłaby inwalidką w 100%.”

wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI ACa 1248/13 – 72.000 złotych (zwiększając całkowitą kwotę zadośćuczynienia do 100.000 złotych):

„J. M. uległ w dniu 10 lipca 2009 roku wypadkowi drogowemu. W miejscowości W. D. A. naruszyła nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki A. nr rej. (…) podczas wykonywania manewru w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu motocyklem marki Y. nr rej. (…) i zderzyła się z motocyklem kierowanym przez J. M. w następstwie czego nieumyślnie spowodowała obrażenia ciała u J. M. w postaci potłuczenia ogólnego, złamania Th6 trzonu, złamania wyrostka poprzecznego Th4, złamania wyrostka rylcowatego kości łokciowej lewej, złamania nasady dalszej kości promieniowej lewej, rany podudzia prawego, które to obrażenia naruszyły czynność narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni. „

wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI ACa 766/13 – 50.000 złotych (zwiększając całkowitą kwotę zadośćuczynienia do 100.000 złotych):

„w dniu 29 czerwca 2004 r. w W., sprawca wypadku naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i zjechał na przeciwny pas doprowadzając do czołowego zderzenia z samochodem, którym jechał powód. W wyniku zderzenia powód doznał obrażeń ciała w postaci złamania mostka, złamania żeber po obu stronach, złamania kości piszczelowej lewej, pęknięcia kręgosłupa, stłuczenia brzucha z ranami wątroby i ranami krezki jelita cienkiego, powodujących ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.”

Jak wynika z powyższego łączna kwota zadośćuczynienia może być nawet liczbą sześciocyfrową. W orzecznictwie sądowym wskazuje się również na miarkowanie zadośćuczynienia z uwagi na przyczynienie się. Upraszczając dochodzi to tego w sytuacji, gdy zachowanie lub stan poszkodowanego miały mniejszy lub większy wpływ na postanie lub rozmiar szkody. Więcej o przyczynieniu przeczytasz tutaj: Brak odblasków a przyczynienie.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Ponieważ zaczęliśmy od rozróżnienia zadośćuczynienia i odszkodowania – warto trochę miejsca poświęcić temu ostatniemu. Skoro już wiesz co to jest zadośćuczynienie za wypadek samochodowy, przejdziemy teraz do odszkodowania. Na skutek wypadku poniosłeś szkody materialne. Szkody te odnoszą się bezpośrednio do Twojej osoby – pokryłeś koszty leczenia, czy rehabilitacji lub zmniejszyły się Twoje zarobki. Rekompensatę za utratę zarobków omawiam tutaj: Odszkodowanie za utracone zarobki).

W wypadku mogło również ucierpieć Twoje mienie (pojazd, którym się poruszałeś – samochód, motocykl lub rower), Twoje ubranie lub inne składniki majątku (Jak starać się o odszkodowanie za niszczony sprzęt przeczytasz tutaj: Odszkodowanie za zniszczony sprzęt).

Upraszczając – dostałeś po kieszeni, możesz żądać zwrotu poniesionych kosztów lub wyłożenia kwot na przyszłe wydatki. Ta rekompensata uszczerbku na majątku to właśnie odszkodowanie.

Każdy taki wypadek musi być w sposób wiarygodny udokumentowany. (Jak przeczytasz tutaj: Dowody w sprawie o odszkodowanie powypadkowe)

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci, jakiego zadośćuczynienia za szkodę odniesioną w wypadku samochodowym możesz dochodzić od sprawcy lub ubezpieczyciela. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: