Wyższe odszkodowanie dla bogatych

Renata Robaszewska        21 marca 2018        Komentarze (0)

Biednemu wiatr w oczy – mówi ludowe porzekadło. Czy to prawda, że prawo gwarantuje wyższe odszkodowanie dla bogatych? O to martwi się z reguły nasz mniej zamożny klient poszkodowany w wypadku samochodowym. Odpowiedź brzmi po prawniczemu, czyli i tak, i nie.

Wyższe odszkodowanie dla bogatych

Precyzyjnie rzecz biorąc nie ma podstaw do różnicowania poziomu odszkodowania komunikacyjnego biorąc pod uwagę status materialny poszkodowanego. Odszkodowanie od sprawcy wypadku to inaczej zwrot kosztów, które ponieśliśmy lub musimy wyłożyć w związku z wypadkiem oraz usuwaniem jego skutków. W praktyce wydatki te zależą jednak od zasobności portfela. Jeśli dochody poszkodowanego są wyższe, więcej wyda na lekarzy, leki, czy rehabilitację. Pójdzie do lepszego (droższego) specjalisty i zainwestuje w sprzęt do rehabilitacji. Statystycznie rzecz biorąc osoby zamożniejsze otrzymują większą rekompensatę, bo nie muszą oszczędzać na leczeniu. Jak uzyskać wyższe odszkodowanie przeczytasz również tutaj: Wysokie odszkodowanie.

O tym, czego może się domagać poszkodowany w wypadku przeczytasz tutaj: Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym.

Wyższe zadośćuczynienie dla bogatychWyższe odszkodowanie

Poza odszkodowaniem, w imieniu poszkodowanych w wypadkach prawnicy z naszej Kancelaria domagają się zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie to rekompensata za ból i cierpienie. Uzyskana kwota ma stanowić ekwiwalent poniesionej szkody niemajątkowej – krzywdy. W założeniu ma wynagrodzić poszkodowanemu w wypadku cierpienia fizyczne i psychiczne, jak również ułatwić przezwyciężanie ujemnych przeżyć. Coraz częściej sądy przychylają się do opinii, że „wysokość zadośćuczynienia nie może abstrahować od poziomu życia osoby, której przysługuje zadośćuczynienie, gdyż jej stopa życiowa rzutować będzie na rodzaj wydatków konsumpcyjnych mogących zrównoważyć doznane cierpienie” (wyrok z dnia 20.05.2015 r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z 2015-05-20, I ACa 332/15). Podobną linię orzeczniczą sąd ten kontynuował później w wyroku z dnia 30.12.2015 r., I ACa 1307/15.

Wyższe odszkodowanie dla bogatych – SPRZECIW

Istnieją również zdania przeciwne. Niektóre sądy uznają, że wyższe odszkodowanie dla bogatych łamie zasady równości. Według orzeczeń status materialny nie może wpływać na wysokość przyznanego odszkodowania. Sąd Najwyższy wskazał, że wysokość zadośćuczynienia powinna być „utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.9.2002 r., IV CKN 1266/00).

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci, jakiego odszkodowania za szkodę odniesioną w wypadku samochodowym możesz dochodzić od sprawy lub ubezpieczyciela. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: