Ucieczka z miejsca wypadku

Renata Robaszewska        29 grudnia 2016        5 komentarzy

Kodeks karny przewiduje zaostrzenie kary w sytuacji, gdy sprawca wypadku samochodowego zbiegł z miejsca zdarzenia. Ucieczka z miejsca wypadku może mieć poważne konsekwencje. Priorytetem jest niezwłoczne udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym oraz wezwanie pomocy. Procedurę związaną z odpowiednim zachowaniem na miejscu wypadku opisałam: „10 zasad zachowania na miejscu wypadu drogowego„.

Kiedy następuje ucieczka z miejsca wypadku

Ucieczka z miejsca wypadku skutkuje w dużymi kłopotami. Kierowca nie może się kierować lękiem przed konsekwencjami. Jeśli do wypadku doszło w ruchu miejskim, sprawca nie ma szans na ukrycie się.  Podobnie, gdy droga jest monitorowana lub pojawili się  świadkowie zdarzenia. Ucieczka z miejsca wypadku nie ma sensu. Tożsamość sprawcy prędzej, czy później zostanie ustalona. A kara dla sprawcy wypadku będzie większa.

Nie każde oddalenie się z miejsca wypadku będzie kwalifikowane przez sąd, jako okoliczność skutkująca podwyższeniem odpowiedzialności. (O wysokości kary piszę tu: „Podwyższona kara dla sprawcy wypadku samochodowego„). Przez ucieczkę z miejsca wypadku rozumie się działania motywowane chęcią uniknięcia odpowiedzialności.

Jeśli celem działania kierowcy nie jest uniemożliwienie identyfikacji (ukrycie swojej tożsamości), kara wymierzana sprawcy nie podlega zaostrzeniu. Wymierzona kara będzie również wyższa, gdy przed sądem udowodnione zostanie, że motywacją sprawcy było ukrycie faktu spożycia przez niego alkoholu. Dotyczy to również zażycia środków odurzających.

Nie poniesie wyższej kary ten, kto odjechał z miejsca wypadku w celu np. ratowania życia współpasażera lub innego uczestnika wypadku. Podobnie, gdy odjechał w celu wezwania pomocy lub w obawie przed linczem.

Odpowiedzialność za nieudzielenie pomocy

Należy pamiętać, że oddalenie się z miejsca wypadku może być dodatkowo podstawą do zarzuty z art. 162 § 1 kodeksu karnego, tj. nieudzielenia pomocy. Zgodnie z tym przepisem:

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeśli sprawca uciekł z miejsca wypadku, powinien przemyśleć jak najszybszy powrót na miejsce zdarzenia. Później pozostaje zgłoszenie się na najbliższy komisariat.

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Łukasz Grudzień 30, 2016 o 12:20

A jaka jest kara za spowodowanie wypadku? I jakie są planowane zmiany?

Odpowiedz

Łukasz Grudzień 30, 2016 o 12:24

A jaka jest kara za spowodowanie wypadku? I jakie sa planowane zmiany?

Odpowiedz

Renata Robaszewska Grudzień 30, 2016 o 19:18

Panie Łukaszu – kara za spowodowanie wypadku zależy od okoliczności zdarzenia. Pisałam na ten temat we wpisach:
http://www.odszkodowanieizadoscuczynienie.com/kara-za-spowodowanie-wypadku-samochodowego/
http://www.odszkodowanieizadoscuczynienie.com/podwyzszona-kara-dla-sprawcy-wypadku-samochodowego/

Zachęcam do zapoznania się z tymi wpisami.
Pozdrawiam
Renata Robaszewska

Odpowiedz

Przemysław Szamryk Grudzień 30, 2016 o 21:51

Warta również odnotowania jest okoliczność, że ucieczka sprawcy wypadku samochodowego z miejsca zdarzenia niesie ze sobą negatywne konsekwencje w zawartej przez niego umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC sprawcy). W takim przypadku zakład ubezpieczeń ma prawo żądania od sprawcy zapłaty wszelkich świadczeń, które wypłacił poszkodowanemu (poszkodowanym). Postępowanie uruchamiane wobec sprawcy jest w praktyce nazywane postępowaniem regresowym.

Odpowiedz

Renata Robaszewska Styczeń 2, 2017 o 17:08

Słuszna uwaga. Taki regres zwany również niewłaściwym nastąpi jeszcze w kilku przypadkach. Pisałam o tym kilka miesięcy temu, ale temat faktycznie wart jest podkreślenia.
http://www.odszkodowanieizadoscuczynienie.com/ubezpieczyciel-moze-zadac-zwrotu-odszkodowania-oc/

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: