Ubezpieczyciel może żądać zwrotu odszkodowania OC

Renata Robaszewska        02 września 2016        Komentarze (0)

ubezpieczyciel może żądać zwrotu odszkodowania OC

ubezpieczyciel może żądać zwrotu odszkodowania OC

Spowodowałeś kolizję. Zdarza się. Czujesz się bezpiecznie, bo masz przecież polisę OC. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Są jednak sytuacje, gdy ubezpieczyciel może żądać zwrotu odszkodowania OC.

Regres

Jest to wyjątek od ogólnej reguły, tzw. regres. Ustawodawca wskazał, więc ściśle, kiedy ubezpieczyciel może żądać zwrotu odszkodowania OC, które wcześniej wypłacił na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego.

Do zwrotu mogą być duże kwoty – zarówno kwoty wypłacone na naprawę auta, jak i za zniszczenie mienia przewożonego w samochodzie (np. laptopa). Ubezpieczyciel może również zażądać zwrotu odszkodowania za szkodę na osobie, w tym również zadośćuczynienia za krzywdę. Te kwoty mogą być naprawdę wysokie.

W kolejnym wpisie przeczytasz, jaki jest potencjalny zakres żądań poszkodowanego: Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym

Kiedy ubezpieczyciel może żądać zwrotu odszkodowania OC

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ubezpieczyciel może żądać zwrotu odszkodowania OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

 • wyrządził szkodę umyślnie.
 • w stanie nietrzeźwości. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
 • w stanie po użyciu alkoholu. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
 • po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • substancja psychotropowa – to każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie substancji psychotropowych stanowiącym do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • środek odurzający – to każdą substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie środków odurzających stanowiącym do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • środek zastępczy – to produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych; do środków zastępczych nie stosuje się przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów;
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. W tym miejscu przewidziany jest wyjątek. Kierowca, który nie ma prawa jazdy, mógł poruszać się , z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa.

Obrona przed regresem

W przeważającej części zdarzenia rodzące po stronie ubezpieczyciela prawo regresu, to sytuacje jednoznaczne. Zaistnienie tych okoliczności nastąpi w postępowaniu przygotowawczym. Trudno jest dyskutować z wynikami badań na obecność alkoholu lub używek. Nie znaczy to jednak, ze nie ma takich możliwości.

Na dodatek większość z ww. przesłanek powoduje również zaostrzoną odpowiedzialność karną sprawcy wypadku: Podwyższona kara dla sprawcy wypadku samochodowego

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci , jaka strategia jest najlepsza dla ofiary lub sprawcy wypadku. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: