zwrot kosztów

10 wydatków, których pokrycia może żądać ofiara wypadku

Renata Robaszewska        06 grudnia 2016        Komentarze (0)

Kiedy do Kancelarii RPRP trafia osoba poszkodowana zazwyczaj nie ma sprecyzowanych oczekiwań, co do kwoty i zakresu żądanego odszkodowania. Podczas pierwszego spotkania musimy uzyskać wszelkie dane, które pozwolą zidentyfikować warunki powstania szkody (okoliczności wypadku) oraz jej wysokość. Ważnym elementem odszkodowania są koszty związane z powrotem do zdrowia. Dla ułatwienia wskażę podzielone na kategorie 10 wydatków, […]

Zwrot kosztów pogrzebu ofiary wypadku samochodowego a zasiłek pogrzebowy

Renata Robaszewska        05 sierpnia 2016        Komentarze (0)

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez ZUS zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie kosztów pogrzebu. Niezależenie od tych kwot, jeżeli w skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia powstałych na skutek wypadku nastąpiła śmierć poszkodowanego pieszego na sprawcy wypadku ciąży zwrot […]

Desperado, czyli zwrot kosztów prywatnego leczenia

Renata Robaszewska        16 czerwca 2016        Komentarze (0)

Pani Basia została potrącona przez samochód. W wyniku wypadku doznała skompilowanego złamania kostki. Po zdjęciu gipsu została skierowana na rehabilitację. Mina jej zrzedła, gdy okazało się, że na zabiegi w swojej przychodni poczeka kilka miesięcy. Pani Basia zdecydowała się na skorzystanie z prywatnej placówki, choć usłyszała, że zwrot kosztów prywatnego leczenia może być kwestionowany przez ubezpieczyciela. Zdrowie jest ważniejsze od pieniędzy. […]