Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Renata Robaszewska        30 grudnia 2016        2 komentarze

Wobec sprawcy wypadku drogowego sąd może orzec dodatkowo zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd orzeka taki zakaz na określony czas lub dożywotnio. Kary za spowodowanie wypadku opisuję TU: Kara za spowodowanie wypadku samochodowego. Natomiast konkretnie o wymiarze zakazu prowadzenia pojazdów piszę TU: „Zakaz prowadzenia pojazdów dla sprawcy wypadku„. Wprowadzono skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zmianę na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Samochód z blokadą alkoholową

Blokada alkoholowa to zgodnie z art. 2 pkt 84) Prawa o ruchu drogowym urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Pojazd może być wyposażony w blokadę alkoholową montowaną przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela. Kalibrację takiej blokady alkoholowej wykonuje się co 12 miesięcy. Poruszając się pojazdem z blokadą należy posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające przeprowadzenia badania technicznego oraz kalibracji. Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową

Od czego zależy skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Żeby starać się o takie złagodzenie zakazu prowadzenia pojazdów musi upłynąć stosowny okres od orzeczenia zakazu.

Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był orzeczony na czas określony – sprawca wypadku może starać się o zmianę zakazu po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru. Jeśli więc okres orzeczenia zakazu to 3 lata (36 miesięcy), z wnioskiem do sądu można wystąpić po 18 miesiącach.

Jeżeli zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego – tj. dożywotnio – sprawca wypadku może starać się o zmianę zakazu po upływie co najmniej 10 lat.

Nie będzie to więc skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, ale jego złagodzenie.

Sąd nie musi pozytywnie rozpatrzeć złożonego wniosku. Postanowienie o dalszym wykonywaniu zakazu z ograniczeniem do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową poprzedza wnikliwa analiza. Sąd bierze pod uwagę postawę skazanego, jego właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego. Jeśli czynniki te uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji sąd przychyli się do żądania. Następnie powiadomi właściwy wydział komunikacji.

W innych okolicznościach sąd odmówi. Ma postanowienie o odmowie przysługuje zażalenie.

Przywrócenie uprawnień nie będzie automatyczne. Konieczne będzie powtórne zdanie egzaminu.

Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową może być również złagodzeniem środka zastosowanego wobec sprawy wykroczenia.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci, jak uzyskać od ubezpieczyciela odszkodowanie za bliznę. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

łukasz Luty 13, 2017 o 19:23

orientuje się Pani jaki jest koszt blokady i montażu? może miała już Pani taką sprawę?

Odpowiedz

Renata Robaszewska Luty 14, 2017 o 14:36

Panie Łukaszu,
Dokładne koszty proponuje sprawdzić u podmiotu, który zajmuje się sprzedaż i montażem. Proszę jednak pamiętać, że nie będzie to koszt jednorazowy. Konieczne będzie ponoszenie co roku kosztów kalibracji urządzenia.
Jeśli jest Pan zainteresowany poprowadzeniem takiej sprawy przez Kancelarię, zapraszam do kontaktu. Czy zakaz orzeczono przed 18 maja 2015 r.?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: