postępowanie przygotowawcze

Pieszy jest winny wypadku?

Renata Robaszewska        29 grudnia 2016        4 komentarze

W zależności od źródła wskazuje się, że od 10 do 15% wypadków drogowych powodowanych jest przez pieszych. Statystyki są smutne, gdyż pieszy w konfrontacji z samochodem nie ma zazwyczaj zbyt dużych szans.Poniżej wyjaśnię Ci, kiedy pieszy jest winny wypadku. Wypadek z udziałem pieszego Pieszy, jak każdy inny uczestnik ruchu zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z […]

Jak czytać dane z dokumentacji policyjnej?

Renata Robaszewska        27 grudnia 2016        Komentarze (0)

Przygotowując się do sprawy o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, należy dokładnie przenalizować dane z dokumentacji policyjnej. Zarówno dla sprawcy wypadku, jak i poszkodowanego bardzo ważne jest prawidłowe opisanie wypadku w policyjnych dokumentach. Ustalenia z miejsca zdarzenia spisywane są przez policjantów w kacie zdarzenia drogowego. Wzór tej karty oraz instrukcję dotyczącą jej wypełniania Komendant Główny Policji zawarł […]

Kiedy poszkodowany w wypadku nie jest jego ofiarą?

Renata Robaszewska        21 grudnia 2016        Komentarze (0)

Należy pamiętać, że nie każda osoba, która poniosła śmierć lub obrażenia w okolicznościach związany z wypadkiem samochodowym będzie uznana za ofiarę zdarzenia drogowego. Zdarzają się sytuacje, kiedy poszkodowany w wypadku nie jest jego ofiarą. Jako śmiertelna ofiara wypadku nie będzie kwalifikowana osoba, która zmarła bezpośrednio przed zdarzeniem lub w wyniku targnięcia się na własne życie, […]

Samobójca sprawcą wypadku drogowego

Renata Robaszewska        27 października 2016        Komentarze (0)

Nie każda osoba, która poniosła śmierć w okolicznościach związany z wypadkiem samochodowym będzie uznana za ofiarę śmiertelną zdarzenia drogowego. Za ofiarę wypadku drogowego nie będzie uznana osoba, która doznała obrażeń w wyniku targnięcia się na własne życie. W tym wypadku konstatacja może być jedna – samobójca sprawcą wypadku drogowego. Wykluczenie hipotezy samobójstwa lub próby samobójczej jest typowym […]

Co to jest SEWIK i do czego służy uczestnikom wypadku komunikacyjnego?

Renata Robaszewska        09 września 2016        Komentarze (0)

SEWIK to prowadzony w systemie informatycznym System Ewidencji Wypadków i Kolizji. Jednostki Policji rejestrują w SEWIK informacje dotyczące zgłoszonych zdarzeń drogowych. Zdarzeniem drogowym w tym kontekście jest zdarzenie zaistniałe lub mające początek na drodze publicznej, w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania, w związku z ruchem przynajmniej jednego pojazdu. Takiej rejestracji dokonuje się w terminie […]