Pierwsze odszkodowanie za zatrucie w Green Caffe Nero

Renata Robaszewska        18 lipca 2018        2 komentarze

W tym tygodniu Klientce naszej Kancelarii ubezpieczyciel Green Caffe Nero przyznał pierwsze odszkodowanie za zatrucie w Green Caffe Nero. Takich spraw prowadzimy obecnie kilka. O czym pisałam już tutaj: Odszkodowanie za zatrucie salmonellą

Pierwsze odszkodowanie za zatrucie w Green Caffe Nero

Mamy więc wiedzę jakie odszkodowanie za zatrucie w Green Caffe Nero przyznaje ubezpieczyciel. Nie zaskoczyło mnie wcale, że wysokość odszkodowania jest poniżej oczekiwań Klientki. Ponieważ kontaktują się z nami również inne osoby, które prowadzą korespondencję z ubezpieczycielem samodzielnie, możemy stwierdzić, że odszkodowanie przyznane naszej Klientce jest i tak wyższe od zaproponowanego innym poszkodowanym.

Czeka nas więc dalsza walka z ubezpieczycielem i jak sądzę droga sądowa.

Zatrucie salmonellą

Zatrucie pokarmowe zdarzyło się zapewne większości z nas lub naszym bliskim. Zazwyczaj objawia się ono nieprzyjemnymi sensacjami żołądkowymi. Stan ten trwa kilka dni i zazwyczaj nie wymaga interwencji lekarskiej. Jeżeli jednak za zatrucie odpowiada Salmonella przebieg choroby jest dużo bardziej gwałtowny i wymaga kilkudniowej hospitalizacji. Chory musi przyjmować antybiotyk oraz dostać kroplówkę z solą fizjologiczną i elektrolitami.odszkodowanie za zatrucie w Green Caffe Nero

Minięcie objawów i nawodnienie organizmu to nie koniec kłopotów. Nosicielstwo salmonelli ogranicza i komplikuje Twoje życie przez kilka następnych miesięcy.

Objawy choroby powodują izolację chorego. To również znaczna dolegliwość psychiczna, która wpływa ewidentnie na pogorszenie samopoczucia. Wyobraź sobie, że przez kilka dni zwijasz się z powodu bólu brzucha. Nie możesz spać, ani wypoczywać, bo męczą Cię naprzemiennie (lub jeszcze gorzej jednocześnie) biegunka i wymioty. Nie panujesz nad potrzebami fizjologicznymi. Opadasz z sił i nie jesteś w stanie samodzielnie dojść do toalety.

Niestety, ale tak może skończyć się wizyta w restauracji lub kawiarni: Salmon w garnie z salmonelli, czyli odszkodowanie za zatrucie na weselu

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Antybiotykoterapia nie eliminuje nosicielstwa. Przez kilka tygodni po zakażeniu pałeczki salmonelli mogę być obecne w ciele zarażonego. W związku z tym jest on wyeliminowany z pracy związanej z kontaktem z żywnością, opieką zdrowotną i opieką nad dziećmi do lat 6. Jeśli pracujesz w gastronomii, czy przedszkolu – czeka Cię przymusowa przerwa.

Jest Ci źle i jesteś zażenowany i odczuwasz wstyd. Ubezpieczyciel proponuje Ci śmiesznie niskie odszkodowanie za zatrucie. Nie poddawaj się jednak. To nie Ty zawiniłeś i nie ponosisz za swoją chorobę żadnej odpowiedzialności. Wprost przeciwnie. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie masz prawa koniecznie zajrzyj tutaj: Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym

Jeśli interesuje Cię odszkodowanie za zatrucie w Green Caffe Nero, skontaktuj się z naszą Kancelarią.

Wtargnięcie na jezdnię

Renata Robaszewska        17 lipca 2018        Komentarze (0)

Kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych powinien zachować szczególną czujność. Musi się liczyć z tym, że w tym miejscu w każdej chwili może pojawić się pieszy. Odpowiedzialny kierowca musi być przygotowany na nagłe wtargnięcie na jezdnię przez pieszego. Zbliżając się do pasów kierujący pojazdem jest zobowiązany zmniejszyć prędkość do granic pozwalających w razie potrzeby na natychmiastowe zatrzymanie pojazdu.

Obowiązki kierowcy

wtragnięcie na jezdnię_1

Nowy Jork by Marcin Płoszka

Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Jeżeli zaś skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

W Prawie o ruchu drogowym określa się szczególną ostrożność. To ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie (art. 2 pkt 22 Prawa o ruchu drogowym).

Kierującemu pojazdem zabrania się:

 • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
 • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
 • Również kierowca powinien uważnie obserwować okolice przejścia dla pieszych i brać po uwagę potencjalne wtargniecie na jezdnię przez pieszego. Musi również bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa pieszemu poruszającemu się na oznakowanym przejściu.

Jak wskazano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 września 1974 r., sygn.. akt I CR 342/74 „Osoba piesza przechodząca przez jezdnię w miejscu oznaczonym powinna mieć zapewnione maksymalne bezpieczeństwo (…).

Kierowca zawsze musi się liczyć z możliwością pojawienia się na jezdni osoby pieszej, jest więc zobowiązany zmniejszyć szybkość do granic pozwalających w razie potrzeby na natychmiastowe zatrzymanie pojazdu. W związku z tym kierowca ma obowiązek obserwowania nie tylko jezdni, ale również przylegającego do jezdni w miejscu przejścia chodnika, aby upewnić się, czy nikt nie wkracza na jezdnię, a jeżeli wkracza, to natychmiast hamować zanim przechodzień znajdzie się na torze jazdy samochodu (…)”.

Obowiązki pieszego

wtargnięcie na jezdnię

Indie by Marcin Płoszka

Wejście pieszego na przejście nie powinno być zaskoczeniem dla kierowcy, a pieszy ma prawo oczekiwać i być przekonany o tym, że nadjeżdżający samochód ustąpi mu pierwszeństwa. Nie oznacza to, że pieszy może w każdej chwili wejść na pasy. Przed wejściem na przejście pieszy zobowiązany jest on do zachowania podstawowych zasad ostrożności – powinien obserwować ruch na jezdni, prawidłowo ocenić możliwość zatrzymania się pojazdu przed przejściem dla pieszych oraz reagować na zagrożenia – np. w postaci zbliżającego się do niego samochodu (odpowiednio zwolnić lub przyspieszyć kroku reagując na bieżąco na rozwój sytuacji na drodze). Dlatego tak ważna jest koncentracja.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym pieszy, przechodząc przez jezdnię, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy nie jest jednak usprawiedliwiony zawsze i wszędzie. Pieszemu zabrania się m.in.:

 • wchodzenia na jezdnię:
  • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
 • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
 • przebiegania przez jezdnię.

Kto to jest pieszy przeczytasz tutaj: Kto to jest pieszy?

Wtargnięcie na jezdnię

Kierujący samochodem zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych, zawsze musi się liczyć z tym, że na pasy wejdzie pieszy. W praktyce faktyczne wtargnięcie na jezdnię przez pieszego jest sytuacją dość rzadką. W większości wypadków nie można o nim mówić bez względu na to, nawet jeśli pieszy przyspieszył kroku. Na kierującym spoczywa obowiązek zachowania najwyższej ostrożności, zmniejszenia prędkości a jeśli to konieczne, zatrzymania pojazdu. Auto może ruszyć dopiero, gdy pieszy opuści jezdnię a nie jak sądzą niektórzy, gdy przeszedł już przed maską.

Kierowcy, którzy spowodowali wypadek z udziałem pieszego szukają dla siebie różnych usprawiedliwień. Nie jest łatwo zmierzyć się z odpowiedzialnością za krzywdę wyrządzoną innym ludziom . Opowiadając o wypadku powołują się najczęściej na następujące okoliczności:

 • ograniczona widoczność w okolicach przejścia,
 • ciemne ubranie pieszego,
 • brak oświetlenia na drodze (niepalące się latarnie),
 • niesprzyjające warunki atmosferyczne lub pora dnia,
 • rozmowa pieszego przez telefon.

Najczęściej mówią jednak o tym, że nastąpiło wtargnięcie na jezdnię przez pieszego. To, że kierowca nie zauważył pieszego lub nie spodziewał się go na pasach, nie oznacza jeszcze, że nastąpiło wtargnięcie na jezdnię. Statystycznie rzadko się zdarza, że Pieszy jest winny wypadku. 

Nagłe wtargnięcie pieszego na jezdnię omawiane jest również tutaj: Nagłe wtargnięcie pieszego na jezdnię.

Odtworzenie przebiegu wypadku

Odtwarzając okoliczności wypadku i badając hipotezę o wtargnięciu pieszego na pasy, Sąd w oparciu o opinię biegłego specjalisty ds. rekonstrukcji wypadków drogowych ustali, czy prędkość pojazdu była bezpieczna i dopuszczalna. Nie wystarczy zachowanie prędkości poniżej maksymalnej dopuszczalnej na danym obszarze, gdyż prowadzący pojazd powinien jechać taką prędkością, która zapewni mu możliwość zatrzymania się i ustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Powszechne obecnie prowadzenie rozmów telefonicznych przez pieszych rozprasza. W Stanach Zjednoczonych toczy się szeroka medialna dyskusja nad zakazem używania telefonu podczas przekraczania jezdni. Obserwacje potwierdzają, że pieszy rozproszony konwersacja w ograniczony sposób obserwuje drogę przed wejściem na przejście i w większości wypadków zaprzestaje obserwacji w momencie wkroczenia na pasy.

wtargnięcie na jezdnię_3

Japonia by Marcin Płoszka

Wbrew ogólnemu przekonaniu brak reakcji pieszego na zbliżający się pojazd nie ma większego znaczenia. Często słyszę, że pieszy „stanął jak wryty” lub na widok pędzącego w jego kierunku samochodu zareagował niestandardowo. Reakcje ludzkie na zbliżające się niebezpieczeństwo są naprawdę różne i w toku sprawy sądowej nie muszą wcale wpływać na ograniczenie lub wyłączenia odpowiedzialności kierowcy.

W warunkach ruchu miejskiego – poza pora nocną – jest mało realne, aby w momencie podejścia pieszego do jezdni w pewnej odległości od pasów nie znajdował się żaden pojazd. Pieszy musi wiec realni ocenić, czy auto zdąży się zatrzymać lub że z uwagi na odległość zatrzymanie nie będzie w ogóle konieczne. Z drugiej strony kierowca jadąc przez miasto – musi się liczyć z obecnością pieszych na przejaśniać.

Odszkodowanie za wtargnięcie na jezdnię

Jeśli dochodzi do potrącenia pieszego, to skutki są zazwyczaj poważne. Jeśli pieszy wstaje i odchodzi o własnych siłach z miejsca wypadku, to albo jest szczęściarzem, albo dopadł go szok powypadkowy. Pieszy może wystąpić o odszkodowanie z OC sprawcy. Zazwyczaj problemem będzie tu wysokość odszkodowania- niższa od żądanej przez poszkodowanego, niż odmowa jego wypłaty. Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym opisywałam już wcześniej.

Jeśli interesuje Cię odszkodowanie dla pieszego poszkodowanego w wypadku zajrzyj również tutaj: Odszkodowanie dla pieszego? Był wypadek, nie było policji.

Jeżeli jednak tak się zdarzy, że nastąpiło wtargniecie na jezdnię, a odpowiedzialność kierowcy jest wyłączona – to kierowca ma prawo wystąpić do pieszego o odszkodowanie za wtargnięcie na jezdnię.

Jeśli uważasz, ze należy Ci się odszkodowanie od pieszego koniecznie przeczytaj wpis: Odszkodowanie od pieszego.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci , jak zachować się w sytuacji, gdy uczestniczyłeś w wypadku samochodowy. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

Odszkodowanie za wypadek na rowerze

Renata Robaszewska        14 lipca 2018        Komentarze (0)

Sama jeżdżę na rowerze. Korzystam ze ścieżek rowerowych a tam gdzie ich nie ma jadę ulicą. Staram się respektować prawa innych uczestników ruchu – zarówno pieszych, jak i kierowców. Może to już takie skrzywienie zawodowe. Czym więcej spraw związanych w wypadkami samochodowymi przechodzi przez naszą Kancelarię, tym jestem ostrożniejszym rowerzystą. Szczególnie patrząc na kolejne ofiary wypadków drogowych, czytając kolejne akta z opisami zabiegów medycznych oraz słuchając opowieści naszych Klientów starających się o odszkodowanie za wypadek na rowerze. W wakacje, kiedy sezon rowerowy jest w pełni, liczba kolizji drogowych, w których biorą udział rowerzyści znacząco wzrasta.  Znacząco zwiększa się też liczba naszych klientów-rowerzystów, których interesuje odszkodowanie za wypadek na rowerze.

Skutki potrącenia rowerzysty

W zderzeniu samochodu z rowerem, rowerzysta jest na z góry przegranej pozycji. To proste zasady fizyki, których nie da się odwrócić. W wypadkach tych rowerzystów znajdziemy zarówno po stronie sprawców (Odszkodowanie za wypadek rowerowy spowodowany przez rowerzystę) jak i ofiar.

Statystyki policyjne są zatrważające. W 2017 roku rowerzyści uczestniczyli w 4.212 wypadkach drogowych, w których zginęło 220 rowerzystów, a rany odniosło 3800 kierujących rowerami i 24 pasażerów. Na tym tle pozytywnie wypada jedynie informacja – iż liczba wypadków spadła rok do roku o 11 %. Czytając zestawienie wyraźnie widać, że do wypadków z udziałem rowerzystów częściej dochodziło na obszarze zabudowanym – 3.645. Wypadków na obszarze niezabudowanym było znacznie mniej (567). Były one znacznie poważniejsze w skutkach, gdyż ginął  nich co 6 rowerzysta. Dla porównania na terenie zabudowanym śmierć w wypadku ponosił co trzydziesty rowerzysta. Zestawienia tabelaryczne pokazują wyraźnie, że sprawcami wypadków z udziałem rowerów, są w przeważającej części kierowcy samochodów osobowych.

Poszkodowany rowerzysta może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na rowerze z OC sprawcy, ale z reguły jest to małym pocieszeniem w sytuacji utraty zdrowia, ograniczenia sprawności i długiego procesu rekonwalescencji. Doznane urazy sprawiają, że kolejne wyjście na rower znacznie oddala się w czasie a w niektórych sytuacjach będzie już nierealne.

Odszkodowanie za wypadek na rowerze

Odszkodowanie za wypadek na rowerze

Główne grzechy kierowców wobec rowerzystów to niezachowywanie odległości przy wyprzedzaniu, zajeżdżanie drogi rowerzystom, nierespektowanie pierwszeństwa rowerzystów na ścieżce rowerowej. Jeśli skończy się na lekkich potłuczeniach, odszkodowanie za wypadek na rowerze w przeważającej części stanowić będzie koszt naprawy lub zakupu nowego roweru. Jeśli uszkodzenia ciała u rowerzysty będą poważniejsze, kierowca musi się liczyć prowadzeniem przeciwko niemu postępowania karnego i czekającym go wyrokiem za spowodowanie wypadku. W takiej sytuacji odszkodowanie za wypadek na rowerze obejmie nie tylko szkodę majątkową (zniszczony rower i sprzęt bicyklisty), ale i szkodę na sobie (koszty leczenia, rehabilitacji, czy utraconego zarobku). Poszkodowany rowerzysta będzie również uprawniony do żądania wypłaty zadośćuczynienia za ból i cierpienie, które wiąże się z samym wypadkiem i procesem dochodzenia do zdrowia i sprawności.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie należy się odszkodowanie za wypadek rowerowy zajrzyj tu: Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym

Zderzenie rowerzystów

Odszkodowanie za wypadek na rowerze spowodowany przez innego rowerzystę – zderzeniem, czy najechanie, będzie w praktyce trudniejsze do uzyskania, gdyż rowerzyści nie posiadają co do zasady ubezpieczenia obejmującego zderzenia rowerowe. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez rowerzystę, należy się liczyć z pozwem cywilnym. Wbrew pozorom takie wypadki zdarzają się dość często.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci , jak zachować się w sytuacji, gdy uczestniczyłeś w wypadku samochodowy lub rowerowym. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko

Renata Robaszewska        13 lipca 2018        Komentarze (0)

Po ostatnim wpisie „Odpowiedzialność za wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko” otrzymałam kilka maili z generalnymi zapytaniami o wypadki drogowe spowodowane przez dzieci i odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko. Każdy rodzic kojarzy zapisy na tabliczkach na placach zabaw, czy w tzw. kulkach – za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice.

Dziecko sprawca wypadku samochodowego

Dziecko może być sprawcą wypadku. Dość abstrakcyjnie to brzmi, ale wcale nie jest jakiś niezwykle wyjątkową sytuacją. Kopnięta piłka może zbić szybę, ale może również trafić w samochód prowokując przestraszonego kierowcę do gwałtownego manewru, który może skończyć się wypadkiem. Mały rowerzysta może staranować przechodnia lub wjechać w samochód. Wg. statystyk policyjnych dotyczących wypadków drogowych w 2017 r. – „Wypadki drogowe w 2017„.

Odpowiedzialność dzieci za szkody

Prawdą jest, iż w polskim prawie podstawą odpowiedzialności jest co do zasady wina sprawcy. Wynika to z art. 415 kc, który mówi, że: „ Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.  W odniesieniu do dzieci przepis ten należy czytać łącznie z artykułem 426 zgodnie z którym: „Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.” Polskie prawo stawia wyraźną granicę pomiędzy dziećmi do 13 roku życia oraz starszymi.

Dziecko, które nie ukończyło 13 lat nie ma zdolności do czynności prawnych. Nie może skutecznie zawierać umów i nie odpowiada za spowodowane przez siebie szkody. Jeżeli takie dziecko wtargnęło nagle na ulicę a kierowca próbując je ominąć uderzy w latarnię, szkody mogą być bardzo poważne. Po pierwsze zniszczony samochód, po drugie zniszczona latarnia. Nie można zapominać o uszkodzeniach ciała u kierowcy i pasażerów. Z taką sprawą zetknęłam się niedawno w naszej Kancelarii. Poszkodowana osoba doznała bardzo skomplikowanego złamania kości udowej. Potrzebne były aż dwie operacje i wielomiesięczna rehabilitacja. Od poł roku ofiara wypadku spowodowanego przez dziecko przebywa na zwolnieniu lekarskim a pierwsze tygodnie po wypadku spędziła w szpitalu.

Co ciekawe, jeśli takie dziecko ucierpiało w wypadku samochodowym, może ono żądać wypłaty odszkodowania z OC pojazdu. Skoro dziecko – w sensie prawnym – nie ponosi winy a kierowca odpowiada na zasadzie ryzyka, to taki scenariusz jest jak najbardziej realny.

Pomimo, że dziecku nie da się przypisać winy za spowodowanie wypadku, poszkodowani nie są skazani na samodzielne pokrycie kosztów naprawy, czy też leczenia.odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko

Skutki wypadku rowerowego spowodowanego przez dziecko opisywałam już tutaj: Wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko

Trzeba pamiętać o tym, że opiekun dziecka – jego rodzic, czy inny dorosły członek rodziny zobowiązany jest do prawidłowej opieki nad dzieckiem. Jeśli więc dziecko było samo na podwórku lub mama zagadała się z sąsiadką, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko poniesie w praktyce opiekun. Zgodnie z art. 427 zd. 1 kc: „Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru.”

Drugą grupą małoletnich są dzieci pomiędzy 13 a 18 rokiem życia. Tu ustawodawca przyjmuje, że mają one ograniczoną zdolności do czynności prawnych. Ich rozwój psychiczny i umiejętność oceny rzeczywistości pozwalają na prawidłowe przewidywanie skutków swoich działań. To oczywiście pewne uogólnienie. Takie małoletni sprawca wypadku poniesienie odpowiedzialność za szkodę. Oczywistym jest to, że szkoda ta nie zostanie pokryta z jego kieszonkowego, czy stypendium za wyniki w nauce, tylko z kieszenie rodziców. Pierwotnie rozróżnienie takie nie ma większego znaczenia, ale w dłuższej perspektywie jak najbardziej. Dziecko kiedyś dorośnie i zacznie zarabiać. Może się okazać, że osoba staranowana rowerem będzie uprawniona do wypłaty jej comiesięcznej renty. Wtedy po latach może się okazać, że taki dorosły będzie musiał się w praktyce przejąć odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci , jak zachować się w sytuacji, gdy Twoje dziecko spowodowało wypadek samochodowy lub jesteś poszkodowanym w wypadku spowodowanym przez małoletniego. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

 

Wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko

Renata Robaszewska        12 lipca 2018        Komentarze (0)

wypadek rowerowy spowodowany przez dzieckoPomiędzy rodzicami w szkole mojego dziecka rozwinęła się ostatnio dyskusja nad niskim poziomem zdawalności egzaminu na kartę rowerową. Egzamin w tym roku szkolnym poszedł delikatnie rzecz ujmując bardzo kiepsko a sam egzaminator był wyjątkowo srogi i nieprzejednany. Rodzice narzekali, że każdy najmniejszy błąd interpretowany był na niekorzyść zdającego. W tle rodzicielskich żali mieszała się ambicja i zawiedzione dziecięce nadzieje. Nikt nie zastanawiał się jakie skutki może nieść za sobą nieznajomość przepisów i potencjalny wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko.

W pierwszym odruchu pomyślałam podobnie jak inni rodzice, że to tylko dzieci i może nie trzeba się tak usztywniać. Potem jednak przyszła refleksja, że karta rowerowa to jednak potwierdzenie wiedzy o ruchu drogowym i umiejętności praktycznych jej posiadacza. Musiałam przyznać rację egzaminatorowi. To on ponosił odpowiedzialność – przynajmniej moralną – za przyznanie uprawnień osobie bez znajomości przepisów i obycia na drodze. Rowerem po drogach publicznych może poruszać się bez przeszkód tylko osoba, która ukończyła 18 lat. Nie potrzebuje wtedy  żadnego potwierdzenia swoich uprawnień. W przypadku osoby niepełnoletniej do jazdy po ulicy konieczne jest legitymowanie się prawem jazdy kategorii B1 lub właśnie kartą rowerową. Aby zdawać na kartę rowerową trzeba mieć ukończone 10 lat. Sam egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej (gdzie dzieci rozwiązują test) i praktycznej (na placu manewrowym lub w tzw. miasteczku ruchu drogowego).

Statystyki policyjne

Jak wskazują policyjne statystyki w 2017 r. na przeszło 1,5 tysiąca wypadków spowodowanych przez rowerzystów, blisko 387 zdarzeń drogowych to wypadki spowodowane przez dzieci do 17 roku życia. Oznacza to, że co piąta kraksa rowerowa to wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko. Z policyjnego zestawieniu wynika jednoznacznie, że dzieci w wieku do 14 roku życia stanowią stosunkowo dużą liczbę sprawców wypadków rowerowych. To właśnie z ich winy doszło do 281 wypadków (18,2% ogółu), w wyniku których zginęło 6 osób (5%), a 285 osób doznało obrażeń ciała (19,2%). W kategorii 15-17 lat te liczby wynoszą odpowiednio – 106 wypadków spowodowanych przez nastolatków, w których śmierć poniosła jedna osoba a rannych zostało 110 osób. Te liczby są znaczące i oddziałują na wyobraźnię. Dziecko nieznające w teorii i praktyce zasad bezpiecznego poruszania się po drodze jest zagrożeniem na życia i zdrowia własnego i innych uczestników ruchu.

Sankcje za wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko

Jeśli młody cyklista porusza się po ulicy bez karty rowerowej będzie ukarany mandatem w wysokości 100 złotych. Za dziecko, które nie ukończyło 17 lat mandat dostaną oczywiście jego rodzice. Dobrze, jeśli historia skończy się w ten sposób. To jedynie nauczka finansowa. Gorzej jeśli dziecko spowoduje wypadek. Wtedy należy się spodziewać sprawy w sądzie rodzinnym. Policja z pewnością przygotuje stosowne dokumenty i przekaże sprawę do rozstrzygnięcia sądowi. Takie sprawy obciążają emocjonalnie całą rodzinę. Dla dorosłych zetknięcie się z wymiarem sprawiedliwości stanowi poważne obciążenie. Dla dziecka doświadczenie to jest o wiele bardziej traumatyczne. Z moich zawodowych doświadczeń wynika, że dzieci przeżywają ogromny stres. Poważne naruszenie przepisów może skończyć się nawet nadzorem kuratora lub zakładem poprawczym.

Osobną kwestię stanowi zobowiązanie do naprawienia spowodowanych przez młodego rowerzystę szkód. Ciężar finansowy tego obowiązku poniosą rodzice, choć z uwagi na uszczuplenie rodzinnego budżetu odbić się może na całej rodzinie i jej standardzie życia.

Odszkodowanie za wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko

Nie można zapominać również o tym, że pognieciony zderzak samochodu, z którym zderzyło się wasze dziecko, czy wgnieciona maska to zazwyczaj najbardziej błahy skutek zderzenia roweru z pojazdem. To rozległość i waga obrażeń u dziecka najbardziej martwią rodziców. Jeśli rodzice wykupili stosowne ubezpieczenie, szkody spowodowane przez dziecko będą pokryte z polisy. Należy jednak zwrócić uwagę, że klasyczne polisy OC nie zawierają w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialność za wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko. W takiej sytuacji odszkodowanie dla poszkodowanego kierowcy zapłacą w własnej kieszeni rodzice dziecka. Działa tu sławne hasło – za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice.

Dziecku należeć się będzie odszkodowanie za szkolonego ubezpieczenia NNW, jeżeli rodzice uiścili składkę. Trzeba jednak pamiętać, że przyznawane z NNW kwoty są zazwyczaj niskie. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Odszkodowanie ze szkolnego ubezpieczenia NNW. Dziecku – pomimo, że jego zachowanie doprowadziło do wypadku – może się należeć odszkodowanie z polisy OC kierującego. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko.

O odszkodowaniu za wypadek rowerowy spowodowany przez dorosłego rowerzystę przeczytasz tutaj: wypadek rowerowy spowodowany przez rowerzystę.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Kiedy patrzę na umiejętności rowerowe niektórych dzieci, zastanawiam się, czy powinny w ogóle wyjeżdżać na ścieżkę rowerowa, nie mówiąc już o drodze publicznej. Nie przestrzegają one żadnych zasad ruchu drogowego. Dzieci uczą się jednak od dorosłych. Należę do zwolenników edukacji w zakresie umiejętności poruszania się na drogach i ręce mi czasem opadają, gdy na ścieżce rowerowej rodzice kompletnie ignorują nieprawidłowe nawyki swoich dzieci. Choćby jazdę po lewej stronie, nagłe zatrzymywanie się lub zjeżdżanie na drugą stronę drogi. Dzieci jeżdżą bez kasków, bez odblasków i bez sprawnego oświetlenia. Czego Jaś się nie nauczy, Jan nie będzie umiał.  O wypadku z udziałem rowerzysty przeczytasz również tutaj: jazda rowerem przez pasy.

Wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko rodzi poważne konsekwencje dla sprawcy i całej jego rodziny w sferze emocjonalnej, zdrowotnej i materialnej. Może, więc lepiej przygotować dziecko do egzaminu na kartę rowerową i uczyć w praktyce w czasie rowerowych wycieczek. Karta rowerowa niech będzie potwierdzeniem faktycznych umiejętności naszych dzieci a nie oczywistą oczywistością. Mając wiedzę i potrafiąc ja zastosować, nasze dzieci minimalizują ryzyko, a przede wszystkim są bezpieczniejsze. A w końcu dla każdego rodzica najważniejsze jest zdrowie i uśmiech dziecka, a nie kolejna plastikowa karta w portfelu dziecka.

Być może ostry egzaminator w szkole mojego syna miał więcej rozsądku i poczucia odpowiedzialności, niż niektórzy rodzice. A może takie jest moje wrażenie, bo mój syn na egzaminie poradził sobie śpiewająco 🙂

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie.Podpowiemy Ci , jak zachować się w sytuacji, gdy Twoje dziecko spowodowała wypadek rowerowy. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.