Wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko

Renata Robaszewska        12 lipca 2018        Komentarze (0)

wypadek rowerowy spowodowany przez dzieckoPomiędzy rodzicami w szkole mojego dziecka rozwinęła się ostatnio dyskusja nad niskim poziomem zdawalności egzaminu na kartę rowerową. Egzamin w tym roku szkolnym poszedł delikatnie rzecz ujmując bardzo kiepsko a sam egzaminator był wyjątkowo srogi i nieprzejednany. Rodzice narzekali, że każdy najmniejszy błąd interpretowany był na niekorzyść zdającego. W tle rodzicielskich żali mieszała się ambicja i zawiedzione dziecięce nadzieje. Nikt nie zastanawiał się jakie skutki może nieść za sobą nieznajomość przepisów i potencjalny wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko.

W pierwszym odruchu pomyślałam podobnie jak inni rodzice, że to tylko dzieci i może nie trzeba się tak usztywniać. Potem jednak przyszła refleksja, że karta rowerowa to jednak potwierdzenie wiedzy o ruchu drogowym i umiejętności praktycznych jej posiadacza. Musiałam przyznać rację egzaminatorowi. To on ponosił odpowiedzialność – przynajmniej moralną – za przyznanie uprawnień osobie bez znajomości przepisów i obycia na drodze. Rowerem po drogach publicznych może poruszać się bez przeszkód tylko osoba, która ukończyła 18 lat. Nie potrzebuje wtedy  żadnego potwierdzenia swoich uprawnień. W przypadku osoby niepełnoletniej do jazdy po ulicy konieczne jest legitymowanie się prawem jazdy kategorii B1 lub właśnie kartą rowerową. Aby zdawać na kartę rowerową trzeba mieć ukończone 10 lat. Sam egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej (gdzie dzieci rozwiązują test) i praktycznej (na placu manewrowym lub w tzw. miasteczku ruchu drogowego).

Statystyki policyjne

Jak wskazują policyjne statystyki w 2017 r. na przeszło 1,5 tysiąca wypadków spowodowanych przez rowerzystów, blisko 387 zdarzeń drogowych to wypadki spowodowane przez dzieci do 17 roku życia. Oznacza to, że co piąta kraksa rowerowa to wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko. Z policyjnego zestawieniu wynika jednoznacznie, że dzieci w wieku do 14 roku życia stanowią stosunkowo dużą liczbę sprawców wypadków rowerowych. To właśnie z ich winy doszło do 281 wypadków (18,2% ogółu), w wyniku których zginęło 6 osób (5%), a 285 osób doznało obrażeń ciała (19,2%). W kategorii 15-17 lat te liczby wynoszą odpowiednio – 106 wypadków spowodowanych przez nastolatków, w których śmierć poniosła jedna osoba a rannych zostało 110 osób. Te liczby są znaczące i oddziałują na wyobraźnię. Dziecko nieznające w teorii i praktyce zasad bezpiecznego poruszania się po drodze jest zagrożeniem na życia i zdrowia własnego i innych uczestników ruchu.

Sankcje za wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko

Jeśli młody cyklista porusza się po ulicy bez karty rowerowej będzie ukarany mandatem w wysokości 100 złotych. Za dziecko, które nie ukończyło 17 lat mandat dostaną oczywiście jego rodzice. Dobrze, jeśli historia skończy się w ten sposób. To jedynie nauczka finansowa. Gorzej jeśli dziecko spowoduje wypadek. Wtedy należy się spodziewać sprawy w sądzie rodzinnym. Policja z pewnością przygotuje stosowne dokumenty i przekaże sprawę do rozstrzygnięcia sądowi. Takie sprawy obciążają emocjonalnie całą rodzinę. Dla dorosłych zetknięcie się z wymiarem sprawiedliwości stanowi poważne obciążenie. Dla dziecka doświadczenie to jest o wiele bardziej traumatyczne. Z moich zawodowych doświadczeń wynika, że dzieci przeżywają ogromny stres. Poważne naruszenie przepisów może skończyć się nawet nadzorem kuratora lub zakładem poprawczym.

Osobną kwestię stanowi zobowiązanie do naprawienia spowodowanych przez młodego rowerzystę szkód. Ciężar finansowy tego obowiązku poniosą rodzice, choć z uwagi na uszczuplenie rodzinnego budżetu odbić się może na całej rodzinie i jej standardzie życia.

Odszkodowanie za wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko

Nie można zapominać również o tym, że pognieciony zderzak samochodu, z którym zderzyło się wasze dziecko, czy wgnieciona maska to zazwyczaj najbardziej błahy skutek zderzenia roweru z pojazdem. To rozległość i waga obrażeń u dziecka najbardziej martwią rodziców. Jeśli rodzice wykupili stosowne ubezpieczenie, szkody spowodowane przez dziecko będą pokryte z polisy. Należy jednak zwrócić uwagę, że klasyczne polisy OC nie zawierają w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialność za wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko. W takiej sytuacji odszkodowanie dla poszkodowanego kierowcy zapłacą w własnej kieszeni rodzice dziecka. Działa tu sławne hasło – za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice.

Dziecku należeć się będzie odszkodowanie za szkolonego ubezpieczenia NNW, jeżeli rodzice uiścili składkę. Trzeba jednak pamiętać, że przyznawane z NNW kwoty są zazwyczaj niskie. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Odszkodowanie ze szkolnego ubezpieczenia NNW. Dziecku – pomimo, że jego zachowanie doprowadziło do wypadku – może się należeć odszkodowanie z polisy OC kierującego. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko.

O odszkodowaniu za wypadek rowerowy spowodowany przez dorosłego rowerzystę przeczytasz tutaj: wypadek rowerowy spowodowany przez rowerzystę.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Kiedy patrzę na umiejętności rowerowe niektórych dzieci, zastanawiam się, czy powinny w ogóle wyjeżdżać na ścieżkę rowerowa, nie mówiąc już o drodze publicznej. Nie przestrzegają one żadnych zasad ruchu drogowego. Dzieci uczą się jednak od dorosłych. Należę do zwolenników edukacji w zakresie umiejętności poruszania się na drogach i ręce mi czasem opadają, gdy na ścieżce rowerowej rodzice kompletnie ignorują nieprawidłowe nawyki swoich dzieci. Choćby jazdę po lewej stronie, nagłe zatrzymywanie się lub zjeżdżanie na drugą stronę drogi. Dzieci jeżdżą bez kasków, bez odblasków i bez sprawnego oświetlenia. Czego Jaś się nie nauczy, Jan nie będzie umiał.  O wypadku z udziałem rowerzysty przeczytasz również tutaj: jazda rowerem przez pasy.

Wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko rodzi poważne konsekwencje dla sprawcy i całej jego rodziny w sferze emocjonalnej, zdrowotnej i materialnej. Może, więc lepiej przygotować dziecko do egzaminu na kartę rowerową i uczyć w praktyce w czasie rowerowych wycieczek. Karta rowerowa niech będzie potwierdzeniem faktycznych umiejętności naszych dzieci a nie oczywistą oczywistością. Mając wiedzę i potrafiąc ja zastosować, nasze dzieci minimalizują ryzyko, a przede wszystkim są bezpieczniejsze. A w końcu dla każdego rodzica najważniejsze jest zdrowie i uśmiech dziecka, a nie kolejna plastikowa karta w portfelu dziecka.

Być może ostry egzaminator w szkole mojego syna miał więcej rozsądku i poczucia odpowiedzialności, niż niektórzy rodzice. A może takie jest moje wrażenie, bo mój syn na egzaminie poradził sobie śpiewająco 🙂

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie.Podpowiemy Ci , jak zachować się w sytuacji, gdy Twoje dziecko spowodowała wypadek rowerowy. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez rowerzystę

Renata Robaszewska        11 lipca 2018        Komentarze (0)

Wzdłuż ulicy Okopowej w Warszawie wybudowano piękną ścieżkę rowerową. Nie została jeszcze oficjalnie oddana do użytkowania a znaki wskazujące na drogę rowerową są przekreślone żarówiasto pomarańczowymi naklejkami. Nie ma jednak dnia, żeby przy zjeździe z Dzielnej w Okopową nie śmignął mi przed maską rowerzysta na pełnym gazie. Teoretycznie, jeśli przy zderzeniu z pędzącym rowerem doszło do uszkodzenia auta lub kierowca doznał obrażeń można wystąpić o odszkodowanie za wypadek spowodowany przez rowerzystę. W praktyce, jeśli rowerzysta nie ma ubezpieczenia, które pokryje taka szkodę, ściągnięcie należności może być utrudnione.Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez rowerzystę

Rowerzysta sprawcą wypadku

Rowerzyści nie posiadają obowiązkowego ubezpieczenia. Moje doświadczenie pokazuje jednak, że warto o nim pomyśleć. Nie twierdzę absolutnie, że winnym każdego wypadku z udziałem rowerzysty jest prowadzący rower. Statystyki policyjne wskazują wyraźnie, że:

„W 2017 roku rowerzyści przyczynili się do powstania 1 546 wypadków, w których zginęło 119 osób, a 1 481 osób doznało obrażeń ciała. Z 2016 rokiem jest to mniej wypadków o 232 (-13%), mniej osób zabitych o 20 (-14,4%) oraz mniej osób rannych o 222 (-13%). Najczęstszymi przyczynami wypadków powodowanych przez rowerzystów było:

  • nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu – 518 wypadków,
  • inne przyczyny – 260 wypadków,
  • nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu – 188 wypadków,
  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 116 wypadków.”

Skutki zderzenia rowerzysty z samochodem

Rower w zderzeniu z samochodem nie ma większych szans. Podobnie, jak rowerzysta. To obrażenia po jego stronie są największe. Połamane ręce, połamane nogi, połamane żebra, wstrząśnienie mózgu, nie mówiąc już nawet o otarciach i sińcach.

W większości spraw o odszkodowanie za wypadek spowodowany przez rowerzystę, które prowadzi nasza Kancelaria scenariusz jest dość podobny. Rowerzysta nie zauważa samochodu i wjeżdża w jego przód lub bok. Na miejsce wyzywane jest pogotowie i policja. Kiedy minie pierwszy szok – poturbowany rowerzysta musi się liczyć z mandatem a nawet skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez rowerzystę to brawura i brak zastosowania się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Czytając protokoły powypadkowe lub opinie biegłych rekonstruujących wypadek dość regularnie pojawiają się grzeszki rowerzystów: nieprzestrzeganie pierwszeństwa, nadmierna prędkość, przejeżdżanie przez przejście dla pieszych, niezachowanie ostrożności przy skręcie, brak sprawnych świateł. Więcej o wypadkach z udziałem rowerzysty i ich przyczynach przeczytasz tutaj: Wypadek z udziałem rowerzysty – jazda rowerem przez pasy

Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez rowerzystę

Jeśli kierowca posiada ubezpieczenie AC może skorzystać z niego i wystąpić o odszkodowanie za wypadek spowodowany przez rowerzystę. Wtedy nie musi się już o nic martwić. No może poza ewentualnym zaniżeniem wysokości odszkodowania. Nie wiem skąd przekonanie, że odszkodowanie za wypadek spowodowany przez rowerzystę wypłaci ubezpieczyciel z OC. Ubezpieczenie OC posiadacza samochodu nie obejmuje takich sytuacji. Jedyna możliwość, to sytuacja gdy rowerzysta posiada osobne ubezpieczenie rowerowe. O tym, co składa się na odszkodowanie za wypadek spowodowany przez rowerzystę przeczytasz tutaj: Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym.

Jeśli nie ma możliwości uzyskania pokrycia szkody z ubezpieczenia, a rowerzysta nie kwapi się do dobrowolnego pokrycia kosztów naprawy, pozostaje skierowanie przeciwko niemu pozwu o zapłatę.

Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez rowerzystę wygląda inaczej, gdy został on spowodowany przez małoletniego. Odpowiedzialność za wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko opisywałam już tutaj: Wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci nie tylko, jak walczyć o odszkodowanie ze wypadek spowodowany przez rowerzystę, ale możemy pomóc Ci w toku całej sprawy. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

Odszkodowanie za zatrucie salmonellą

Renata Robaszewska        04 czerwca 2018        13 komentarzy

Dziś na stronie gazeta.pl możesz przeczytać artykuł „W Green Caffe Nero sprzedali ciasta z salmonellą. Nawet kilkanaście osób w szpitalu„. Świadomość konsumentów rośnie, więc należny się spodziewać, że poszkodowani rozważą wystąpienie o odszkodowanie za zatrucie salmonellą.

Niestety, ale z tym tematem mieliśmy już do czynienia w Kancelarii. Odszkodowanie za zatrucie salmonellą było już zresztą przedmiotem mojego wpisu: Odszkodowanie za zatrucie pokarmowe. Ktoś może z przekąsem powiedzieć, że to tylko zatrucie. Niestety skutki i powikłania mogą być poważne. Nawet zagrażające życiu.

Przyjemny dzień w restauracji, czy kawiarni może mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Szczególnie w okresie letnim produkty spożywcze zawierające kurze jaja powinny być spożywane z rozwagą. Majonez, kremy, lody, tatar – to najczęstsze źródła zatrucia.

Odszkodowanie za zatrucie salmonellą – wysokość

odszkodowanie za zatrucie salmonelląTo co u jednego wywoła lekką niestrawność, u innego może skończyć się kilkudniowym pobytem w szpitalu i wielotygodniowym wyłączeniem z pracy zawodowej. Wtedy warto pomyśleć o rekompensacie. Na wysokość odszkodowania będą składać się wszystkie koszty i straty związane z chorobą (polecamy wpisy: Wysokie odszkodowanie oraz Odszkodowanie za utracone zarobki). Za ból i cierpienie poszkodowane osoby będą mogły żądać zadośćuczynienia. Jego wysokość w sprawach zatruć pokarmowych w restauracji waha się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Odszkodowanie za zatrucie salmonellą – kto odpowiada

Jeżeli zatrucie nastąpiło w lokalu (w restauracji, w kawiarni, w barze lub domu weselnym), odpowiedzialność poniesie co do zasady właściciel lokalu. Do niego w pierwszej kolejności powinniśmy kierować żądania. Jeżeli w tym samym okresie i tym samym miejscu zatruło się kilka osób, udowodnienie pochodzenia pokarmu z salmonellą nie powinno być problematyczne. Tym bardziej, iż w sytuacji zbiorowego zatrucia do akcji wkracza Sanepid.

Co do zasady właściciel punktu gastronomicznego, który uznaje swoją winę, sięgnie po polisę ubezpieczeniową. I tu może dojść do zaskoczenia. Zdążało się nam już, ze polisy zakładów gastronomicznych nie obejmowały wypadku zatrucia pokarmowego.

Jeśli zatrułeś się w kawiarni lub domu weselnym lub jesteś właścicielem restauracji i interesuje Cię odszkodowanie za zatrucie salmonellą w Green Caffe Nero lub innej restauracji, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią RPRP lub do komentarza pod tym wpisem. Pierwsza, telefoniczna lub mailowa konsultacja Twojej sprawy jest nieodpłatna.

Odszkodowanie ze szkolnego ubezpieczenia NNW

Renata Robaszewska        30 maja 2018        Komentarze (0)

Zrobiło się ciepło i dzieci chętniej przebywają na dworze (a jeśli są z Krakowa na polu 😊). Porzucenie laptopów, tabletów i smartfonów zdecydowanie dobrze robi im na oczy. Za to sukcesywnie przybywa zadrapań, siniaków i poważniejszych urazów, również tych powstałych w wypadkach komunikacyjnych (zarówno samochodowych, jak i rowerowych). Do Kancelarii RPRP wpływają zaś masowo zapytania o odszkodowanie ze szkolnego ubezpieczenia NNW.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) uczniów jest dobrowolnym ubezpieczeniem osobowym. Na początku roku szkolnego pojawia się zazwyczaj dyskusja nad sensem korzystania z tej formy ubezpieczenia. Ubezpieczyciele kuszą niskimi składkami a rodzice w natłoku spraw związanych z planowaniem zajęć i wzywani do kolejnych składek z automatu przystępują do ubezpieczenia.

Odszkodowanie ze szkolnego ubezpieczenia NNW – co pokrywa

Zgodnie z założeniem w przypadku nieszczęśliwego wypadku skutkującego rozstrojem zdrowia – dziecko otrzymuje odszkodowanie wyliczone jako iloczyn sumy ubezpieczenia i procentu uszczerbku. Procent ten wynika co do zasady z tabeli dołączonej do OWU. Nie są to procenty wysokie – przy drobniejszych będą to niskie kwoty jednocyfrowe. Należy pamiętać, że suma ubezpieczeniowa wypłacona będzie jedynie w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu lub w przypadku śmierci ubezpieczonego. Niestety, ale w tej kategorii często znajdują się ofiary wypadków samochodowych. W pozostałych sytuacjach prosta matematyka wskazuje, że otrzymane kwoty nie będą znaczące i nie będą przekraczały 200-300 złotych.

Odszkodowanie ze szkolnego ubezpieczenia NNW – wyłączeniaodszkodowanie ze szkolnego ubezpieczenia NNW

Trzeba również pamiętać o wyjątkach. Teoretycznie wydaje się, że ubezpieczenie powinno obejmować wszystkie wypadki, do których dochodzi w szkole i poza nią. Nie jest tak do końca. Jeśli Twoje dziecko chodzi na treningi sportowe, musisz sprawdzić, czy wybrany pakiet ubezpieczenia obejmuje takie zajęcia. Może się okazać, że nie. Odszkodowanie ze szkolonego ubezpieczenia NNW nie obejmuje również szkód rzeczowych – czyli np. ubezpieczyciel nie zwróci Ci kosztów pękniętych okularów, uszkodzonego roweru, czy zniszczonego ubrania. O możliwości uzyskania rekompensaty za zniszczony sprzęt przeczytasz tutaj: Odszkodowanie za zniszczony sprzęt. Może jednak pokrywać koszty np. leczenia, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych. Choć i tu trzeba pamiętać o limitach.

Odszkodowanie ze szkolnego ubezpieczenia NNW nie pokrywa również zadośćuczynienia – czyli odszkodowania za ból i cierpienie.

Odszkodowanie ze szkolnego ubezpieczenia NNW – trudności

Jak sama się przekonałam oferty ubezpieczycieli przekazywane do szkół znacznie różnią się od siebie. Trudno je w prosty sposób porównać. Ponieważ są kierowane do większej grupy uczniów, często nie odpowiadają w 100% na indywidualne potrzeby danej osoby. Wtedy warto zastanowić się nad opcjami bardziej szytymi na miarę.

Nasi klienci stykali się również z problemem prawidłowego opisu zdarzenia, kiedy okoliczności wypadku zapisane w karcie z SOR nie do końca odpowiadały faktycznemu przebiegowi zdarzenia. Podobnie problematyczne okazywało się udokumentowanie roszczeń dodatkowych, np. pokrycia kosztów korepetycji.

Rzecznik Finansowy w raporcie czerwca 2017 zwracał również uwagę m.in. na brak świadomości rodziców co do zakresu umów ubezpieczeniowych oraz niską sumy ubezpieczeń, które wiążą się z niską składką, ale i z dość wąską ochroną. Stąd jeśli Twoje dziecko uległo wypadkowi a opłaciłeś składkę z tytułu szkolnego ubezpieczenia NNW – koniecznie zgłoś szkodę. Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem ubezpieczyciela, złóż odwołanie.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci nie tylko, jak wystąpić o odszkodowanie ze szkolnego ubezpieczenia NNW, ale możemy pomóc Ci w toku całej sprawy. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

Pomoc psychologiczna po wypadku samochodowym

Renata Robaszewska        25 maja 2018        2 komentarze

Przesłuchania biegłego staram się traktować, jak materiał szkoleniowy. Fachowy biegły (niestety nie zawsze na takiego trafiamy) jest istną skarbnicą wiedzy. Ostatnio przedmiotem mojego zainteresowania była pomoc psychologiczna po wypadku samochodowym. Biegły specjalizujący się w leczeniu PTSD (Zespół Stresu Pourazowego) bardzo interesująco opowiadał na zadawane mu pytania.

Skutki emocjonalne wypadków samochodowych

Zgodnie z tym co mówił, aż 25% uczestników wypadków samochodowych na poważne problemy emocjonalne, wymagające wsparcia psychologicznego. Niewdrożenie prawidłowej terapii lub opóźnianie momentu jej rozpoczęcia, prowadzi do utraty równowagi psychicznej, apomoc psychologiczna po wypadku samochodowym w cięższych przypadkach uniemożliwia codzienne funkcjonowanie.

Bardzo ciekawy materiał na ten temat znajdziesz tutaj: Pomoc psychologiczna dla uczestników wypadków drogowych.

Korzystanie z pomocy psychologów powoli przestaje być tematem tabu. Jeszcze kilka lat temu nasi klienci wstydzili się opowiadać o swoich lękach. Traktowali to jako objaw słabości. Często nie mieli świadomości, że towarzyszące im w życiu codziennym lęki można przepracować z terapeutą. Z dużą nieśmiałością zwierzali się z nawracających wizji wypadku, nocnych leków, czy problemów z wykonywaniem czynności kojarzących się z okolicznościami wypadku – prowadzeniem samochodu, korzystaniem z komunikacji miejskiej, czy przechodzeniem przez jezdnię. Tymczasem traumy utrudniały im życie i komplikowały relacje z bliskimi. Niekiedy ofiary wypadków, w których zginęli ich bliscy cierpią na tzw. syndrom ocalałego, co z powodu nasilonego poczucia winy doprowadzić może do depresji a nawet prób samobójczych.

Pomoc psychologiczna po wypadku samochodowym – dowód na jej konieczność

Z moich doświadczeń obserwuję, że pomoc psychologiczna po wypadku samochodowym jest coraz powszechniej dostępna. Ofiary wypadków samochodowych korzystają z pomoc specjalistów w ramach indywidualnej psychoterapii. Sięgają również po leczenie farmakologiczne. Poniesione w tym zakresie koszty powinny być zwrócone (lub wyłożone z góry) przez sprawcę lub jego ubezpieczyciela jako odszkodowanie. Żądanie ich pokrycia nie może jednak opierać się jedynie na niczym niepopartym twierdzeniu poszkodowanego. Okoliczność tę warto potwierdzić dowodem z opinii biegłego psychologa, który wskaże, czy poszkodowany powinien być pod opieką psychologiczną oraz w jakiej formie i zakresie. Z opinii tej powinno wynikać, czy ofiara wypadku powinna uczestniczyć w profesjonalnej terapii oraz jakie leczenie farmakologiczne winno być w jej przypadku wdrożone.

O uprawnieniach ofiary wypadku przeczytasz tutaj: Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym. Natomiast o procedurze tutaj: Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek samochodowy?

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci nie tylko, jak uzasadnić Twoje żądania , ale możemy pomóc Ci w toku całej sprawy. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.