Do kogo wystąpić o odszkodowanie za upadek na chodniku?

Renata Robaszewska        26 marca 2018        Komentarze (0)

odszkodowanie za upadek na chodnikuOd kilku dni gości u nas kalendarzowa wiosna, ale zima wcale nie chce odejść. Za oknem plucha. Na chodnikach śliska mazia i resztki śniegi, więc łatwo złapać poślizg. Jeśli przewróciłeś się na nieodśnieżonym chodniku, należy Ci się odszkodowanie za upadek na chodniku.

Kto odpowiada za upadek na chodniku

Teoretycznie sprawa jest dość prosta. Wystarczy zorientować się, na kim ciąży obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie i zawnioskować do niego o odszkodowanie za upadek na chodniku. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Należy pamiętać o wyjątku. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

W praktyce jasne ustalenie, kto odpowiada za dany fragment chodnika może okazać się trudne.

Przykład: Pani Elżbieta przewróciła się na chodniku przed swoim blokiem. Wezwanie do zapłaty odszkodowania skierowała do spółdzielni, przy której stał jej blok. Spółdzielnia odpowiedziała, że chodni przebiega po działce miejskiej. W urzędzie miasta Panią Elżbietę odesłano do Zarządu Dróg, tam z kolei wskazano, że chodnik na tym fragmencie udostępniono właścicielowi warzywniaka. Ten z kolei twierdził, że w jego umowie nie ma mowy o chodniku. Po sprawdzeniu map geodezyjnych okazało się, że chodnik przebiega, jak wstępnie zakładano, przez działkę należącą do spółdzielni mieszkaniowej.

Kto wypłaci odszkodowanie za upadek na chodniku

Jeśli ustaliłeś, kto odpowiada za nienależyty stan chodnika, powinieneś oszacować poniesioną szkodę. Pamiętaj, że w kwocie rekompensaty możesz uwzględnić nie tylko swoje wydatki i straty, ale również odszkodowanie za doznaną krzywdę (czyli zadośćuczynienie). Krzywda to nic innego niż doznane przez Ciebie ból i cierpienie. W każdym przypadku ich wartość oceniana jest subiektywnie. Upadek lub poślizgnięcie na chodniku mogą mieć różne skutki – począwszy od siniaków, po skompilowane złamania i inne bardzo poważne urazy. Zadośćuczynienie w danej sytuacji będzie wypadkową charakteru i zakresu urazu oraz osobistej sytuacji poszkodowanego.

Czy jest sens pozywać spółdzielnię piszemy tutaj: Pozew przeciwko spółdzielni za wypadek.

Wezwanie do zapłaty odszkodowania

Osoba odpowiedzialna za utrzymanie chodnika jest zobowiązana do wypłaty Ci odszkodowania. W pierwszej kolejności należy skierować do niej stosowe wezwanie ze wskazaniem żądanej kwoty rekompensaty. Jeśli nieruchomość należy do wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej lub przedsiębiorcy, powinni oni posiadać stosowne ubezpieczenie. Najprostszą drogą jest wtedy wskazanie przez ubezpieczonego danych towarzystwa ubezpieczeniowego.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty odszkodowania przeczytasz tutaj: Treść wezwania do zapłaty odszkodowania.

Może się jednak zdarzyć, że podmiot odpowiedzialny za dany ciąg komunikacyjny, nie będzie się poczuwał do odpowiedzialności. Wtedy konieczne będzie wytoczenie sprawy w sądzie. O co możesz walczyć w sądzie przeczytasz tutaj: Roszczenia odszkodowawcze.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci, do kogo zwrócić się o odszkodowanie za upadek na chodniku. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

Odszkodowanie za wypadek sprzed lat

Renata Robaszewska        23 marca 2018        Komentarze (0)

Świadomość prawna w naszym kraju rośnie. I to dobrze. Kancelaria RPRP otrzymuje wiele zapytań o odszkodowanie za wypadek sprzed lat. Poszkodowani zastanawiają się, czy mają jeszcze prawo do żądania rekompensaty, czy jest już za późno.

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Przepisy prawa wskazują w jakim okresie poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może skutecznie żądać wypłaty mu odszkodowania. Po tym okresie obowiązany do naprawienia szkody może powiedzieć – SPRAWDZAM. Jeśli powoła się na tzw. zarzut przedawnienia, sytuacja procesowa powoda zmienia się w sposób niekorzystny. Ryzyko przegrania przez niego sprawy poważnie wzrasta.

Jeśli do tego czasu wnieśliśmy powództwo, jesteśmy bezpieczni. Nie ma już znaczenia, ile będzie trwała sprawa cywilna i kiedy się zakończy.

czas na dochodzenie odszkdowania; odszkodowanie za wypadek sprzed latZgodnie z art. 4421 § 1 kodeksu cywilnego roszczenie o naprawienie szkody będącej skutkiem wypadku ulega przedawnieniu z upływem lat 3 od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W praktyce oznacza to, że jeżeli sprawca jest znany a szkody powstały bezpośrednio w wyniku wypadku, poszkodowany ma 3 lata licząc od dnia potrącenia na wystąpienie ze swoimi roszczeniami.

Zasadą jest, że termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia wypadku.

Przykład: Kolizja miała miejsce 2 lata temu – sprawca podał swoje dane a zakres zniszczeń był widoczny gołym okiem – poszkodowany ma jeszcze rok, żeby wnieść ewentualny pozew.

Przykład: Na parkingu doszło do obtarcia samochodu. Miało to miejsce 8 lat temu. Sprawca nie zauważył, że zawadził o stojący obok samochód. Udało się zabezpieczyć monitoring, ale sprawcę ustalono dopiero 2 lata temu r. Minęło już co prawda 5 lat od szkody parkingowej, ale równocześnie nie mięły 3 lata od ustalenia sprawcy i 10 lat od zarysowania. Możemy jeszcze wytoczyć powództwo.

Inaczej jest, gdy ofiara wypadku poniosła tzw. szkodę na osobie. (Definicję szkody na osobie znajdziesz tutaj: Szkoda majątkowa i szkoda na osobie) Przedawnienie w takiej sytuacji nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Nie ma tu zastosowania limit 10-letni.

Przykład: Pani Katarzyna 6 lat temu została potrącona przez samochód. Sprawca odwiózł ją do szpitala, ale nie zastawił swoich danych. Złamana noga wymagała kilku operacji. Pani Katarzyna długo odchodziła do siebie. Blisko trzy lata temu Pani Katarzyna spotkała sprawcę wypadku przez przypadek na imieninach znajomej. Długo biła się z myślami, czy żądać od niego odszkodowania. Ma na to już niewiele czasu. Jeśli nie podejmie decyzji do trzeciej rocznicy ich przypadkowego spotkania, jej roszczenie o zadośćuczynienie przedawni się. 

Kiedy sprawca wypadku jest skazany

Jeżeli w związku z wypadkiem toczyła się sprawa karna i sprawca został uznany za winnego, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu, licząc od dnia wypadku. To istotny ukłon w stronę pokrzywdzonych. Roszczenia cywilnoprawne mogą być podnoszone przez toku postępowania karnego. Z reguły występuje się z nimi osobno – w postępowaniu cywilnym. Co ważne poszkodowany nie musi czekać na zakończenie procesu karnego, ze złożeniem pozwu o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Przykład: Na parkingu doszło do obtarcia samochodu. Miało to miejsce 15 maja 2010 r. Sprawca nie zauważył, że zawadził o stojący obok samochód. Udało się zabezpieczyć monitoring, ale sprawcę ustalono dopiero 17 marca 2016 r. Minęły już co prawda 3 lata od szkody parkingowej, ale równocześnie nie mięły 3 lata od ustalenia sprawcy i 10 lat od zarysowania. Możemy jeszcze wytoczyć powództwo.

Zaistnienie przestępstwa daje możliwość starania się o odszkodowanie za wypadek sprzed lat.

O karach dla sprawców wypadków samochodowych przeczytasz tutaj: Kara za spowodowanie wypadku drogowego

Kiedy ofiarą wypadku jest dziecko

Bywa również tak, że do Kancelarii RPRP zgłaszają się osoby, które zostały uległy wypadkowi jako dzieci. Dopiero wchodząc w dorosłość uświadamiają sobie, że za szkody wyrządzone im przez sprawcę wypadku komunikacyjnego, mogą oni żądać odszkodowania. Ich rodzice i opiekunowie z bardzo różnych powodów nie występowali o rekompensatę wcześniej. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności. To również szansa na zadbania o własne interesy.

Przykład: Franek 10 lat temu został potrącony przez samochód. Miał wtedy 9 lat. Nie toczyła się żadna sprawa karna. Franek ma brzydką szramę na prawej ręce. Dowiedział się, że może ją usunąć dzięki chirurgii plastycznej. Franek ma dziś 19 lat. Dopóki nie skończy 20 ma czas na złożenie pozwu.

Czy możliwe jest odszkodowanie za wypadek sprzed lat

W pewnych sytuacjach nawet po dłuższym czasie od wypadku sąd zasądzi odszkodowanie za wypadek sprzed lat. Każda sytuacja musi być analizowana oddzielnie. W pewnych sytuacjach warto rozważać wystąpienie z roszczeniami, pomimo upływu okresu przedawnienia. W niektórych sytuacjach szczególnych sąd zasądzi odszkodowanie nawet po tym terminie.

Roszczenia na szkodę poniesioną w wypadku samochodowym omówiono tutaj: Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym. i tutaj: Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym.

Osobną kwestią jest przerwanie biegu przedawnienia, ale o tym przeczytasz w innym wpisie.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci, czy Twoja sprawa uległa już przedawnieniu. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

Wyższe odszkodowanie dla bogatych

Renata Robaszewska        21 marca 2018        Komentarze (0)

Biednemu wiatr w oczy – mówi ludowe porzekadło. Czy to prawda, że prawo gwarantuje wyższe odszkodowanie dla bogatych? O to martwi się z reguły nasz mniej zamożny klient poszkodowany w wypadku samochodowym. Odpowiedź brzmi po prawniczemu, czyli i tak, i nie.

Wyższe odszkodowanie dla bogatych

Precyzyjnie rzecz biorąc nie ma podstaw do różnicowania poziomu odszkodowania komunikacyjnego biorąc pod uwagę status materialny poszkodowanego. Odszkodowanie od sprawcy wypadku to inaczej zwrot kosztów, które ponieśliśmy lub musimy wyłożyć w związku z wypadkiem oraz usuwaniem jego skutków. W praktyce wydatki te zależą jednak od zasobności portfela. Jeśli dochody poszkodowanego są wyższe, więcej wyda na lekarzy, leki, czy rehabilitację. Pójdzie do lepszego (droższego) specjalisty i zainwestuje w sprzęt do rehabilitacji. Statystycznie rzecz biorąc osoby zamożniejsze otrzymują większą rekompensatę, bo nie muszą oszczędzać na leczeniu. Jak uzyskać wyższe odszkodowanie przeczytasz również tutaj: Wysokie odszkodowanie.

O tym, czego może się domagać poszkodowany w wypadku przeczytasz tutaj: Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym.

Wyższe zadośćuczynienie dla bogatychWyższe odszkodowanie

Poza odszkodowaniem, w imieniu poszkodowanych w wypadkach prawnicy z naszej Kancelaria domagają się zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie to rekompensata za ból i cierpienie. Uzyskana kwota ma stanowić ekwiwalent poniesionej szkody niemajątkowej – krzywdy. W założeniu ma wynagrodzić poszkodowanemu w wypadku cierpienia fizyczne i psychiczne, jak również ułatwić przezwyciężanie ujemnych przeżyć. Coraz częściej sądy przychylają się do opinii, że „wysokość zadośćuczynienia nie może abstrahować od poziomu życia osoby, której przysługuje zadośćuczynienie, gdyż jej stopa życiowa rzutować będzie na rodzaj wydatków konsumpcyjnych mogących zrównoważyć doznane cierpienie” (wyrok z dnia 20.05.2015 r. Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z 2015-05-20, I ACa 332/15). Podobną linię orzeczniczą sąd ten kontynuował później w wyroku z dnia 30.12.2015 r., I ACa 1307/15.

Wyższe odszkodowanie dla bogatych – SPRZECIW

Istnieją również zdania przeciwne. Niektóre sądy uznają, że wyższe odszkodowanie dla bogatych łamie zasady równości. Według orzeczeń status materialny nie może wpływać na wysokość przyznanego odszkodowania. Sąd Najwyższy wskazał, że wysokość zadośćuczynienia powinna być „utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.9.2002 r., IV CKN 1266/00).

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci, jakiego odszkodowania za szkodę odniesioną w wypadku samochodowym możesz dochodzić od sprawy lub ubezpieczyciela. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

To tylko stłuczka

Renata Robaszewska        24 stycznia 2018        Komentarze (0)

Za oknem ani ciepło, ani zimno. Czyli szykuje się gołoledź. Gdy na ulicy jest ślisko, rośnie liczba stłuczek. Jedziesz sobie spokojnie i czujesz takie charakterystyczne bęc. Pas się napina a twój nos zbliża niebezpiecznie do kierownicy. Znasz to? Samochód lekko zgnieciony, ale nikomu nic się nie stało. Uff. To tylko stłuczka. To tylko stłuczka

Ból po stłuczce – to tylko stłuczka

Załatwiasz formalności. Spisujecie oświadczenia. Wzywacie lub nie policję. (Tu przeczytasz, jak prawidłowo udokumentować kolizję: Jak udokumentować stłuczkę). Niby wszystko w porządku – przecież to tylko stłuczka. Nerwy odpuszczają i wracasz do codziennych zajęć. Po paru godzinach okazuje się jednak, że zaczyna Ci drętwieć kark, boli szyja lub głowa. To typowe objawy urazy kręgów szyjnych tzw. smagnięcia biczem (whiplash). Do urazu takiego dochodzi przy uderzeniach w tył samochodu. Wtedy na skutek zderzenia głowa z dużą siłą wykonuje gwałtowny ruch do tyłu i zwrotnie do przodu.

Gdy nie zgłoszono urazu przy stłuczce

Dolegliwości bólowe i złe samopoczucie po kolizji należy niezwłocznie skonsultować z lekarzem. W większości wypadków wystarczy kołnierz ortopedyczny, oszczędny tryb życia i dostępne bez recepty środki przeciwbólowe. Poinformuj lekarza o okolicznościach powstania urazu. Informacja taka powinna znaleźć się w twojej karcie u lekarza rodzinnego lub w dokumentacji z SOR, jeśli zgłosisz się na ostry dyżur. Od Ciebie zależy, czy chcesz dodatkowo zgłosić sprawę na policję. Jeśli Twój uszczerbek na zdrowiu jest poważniejszy, policja będzie prowadziła stosowne postępowanie. Nie ma przy tym znaczenia, że sprawę zgłosiłeś później lub że urazu nie opisałeś w dokumentacji wypadkowej.

Odszkodowanie za uraz przy stłuczce – smagnięcie biczem (whiplash)

Skutki urazu powstałego w czasie zderzenia mogą szybko ustąpić. Przy typowym „smagnięciu biczem” ból i dyskomfort towarzyszą poszkodowanemu przez kilka tygodni lub miesięcy. Niekiedy jednak, gdy doszło do poważniejszych uszkodzeń dysków lub więzadeł – ból szyi lub głowy trwa latami. Do tego dochodzić może problem z koncentracją i ze snem oraz irytujące szumy w uszach. Niby to tylko stłuczka a konsekwencje mogą być poważne i nieodwracalne. Powstanie urazu zgłoś jak najszybciej do ubezpieczyciela, który zajmuje się likwidacją szkody. Jeśli ubezpieczyciel odmawia uznania Twoich racji, wystąp o odszkodowanie do sądu. W zależności od indywidulanej sytuacji poszkodowanego odszkodowanie za smagnięciem biczem wynosi kilka tysięcy złotych. O tym jak prawidłowo ustalić wartość odszkodowania przeczytasz TU: Wysokie odszkodowanie.

Więcej o tym, jak uzyskać odszkodowanie za wypadek samochodowy  przeczytasz TU: Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek samochodowy?

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci, jak uzyskać od ubezpieczyciela odszkodowanie za smagnięcie biczem (uraz typu whiplash). Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy.

Świadek w sprawie o odszkodowanie powypadkowe

Renata Robaszewska        10 grudnia 2017        Komentarze (0)

Świadek w sprawie o odszkodowanie powypadkowe może zagwarantować Ci wygraną. Ale może być również najsłabszym ogniwem. Wytaczając powództwo o odszkodowanie komunikacyjne należy odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcemy udowodnić i kto może nam w tym pomóc.

Po co świadek w sprawie o odszkodowanie powypadkowe?

Jako poszkodowany w wypadku musisz udowodnić swoje żądania przed sądem. Po Twojej stronie jest tzw. ciężar dowodu. Sąd nie uwierzy Ci na piękne oczy. Potrzebne są Ci więc  dowody na poparcie tego co mówisz. Co może być dowodem w sądzie piszę tu: „Dowody w sprawie o odszkodowanie powypadkowe„. Jednym ze środków w sprawie o odszkodowanie jest tzw. źródło osobowe, czyli po prostu świadek.

Na jakie okoliczności warto powołać świadka?

Świadek będzie ci potrzeby, jeśli okoliczności wypadku są sporne. Będzie też niezbędny, żeby wykazać skutki wypadku, w tym to w jaki sposób odniesiony uszczerbek na zdrowiu wpłynął na Twoje życie, jak przebiegał proces powrotu do zdrowia. To co zeznania świadek w sprawie o odszkodowanie powypadkowe będzie kluczowe dla udowodnienia Twojego cierpienia i złego samopoczucia. Jeśli nie masz dowodów na poniesione wydatki, to również dobre źródło informacji. O tym, czego może się domagać ofiara wypadku przeczytasz TU: 10 wydatków, których pokrycia może żądać ofiara wypadku oraz TU: Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym.świadek w sprawie o odszkodowanie powypadkowe

Kto może być świadkiem w sprawie o odszkodowanie?

Jeśli masz wybór, wskaż świadków rozsądnie. Oczywiście czasem tego wyboru nie ma, bo np. kolizja miała miejsce w odludnym miejscu lub wypadku zdarzył się w nocy. Pamiętaj, że wizyta w sądzie to duży stres, któremu nie każdy podoła. Pełnomocnik drugiej strony też będzie próbował wyprowadzić świadka z równowagi. Świadek będzie pod ostrzałem pytań drugiej strony. Jeśli dana osoba ma problemy z pamięcią, nie potrafi się logicznie wysłowić lub jest skłonna do konfabulacji, zrezygnuj z jej powołania. Świadkami nie mogą być osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń.

Nie opieraj się też na świadkach, którzy nie mają wiedzy o tym co się zdarzyło lub mają informacje z trzeciej ręki. Niepotrzebnie zmarnujesz czas Sądu i innych. Niekiedy jest jednak sens powołania takiego świadka, np. osoby, której sprawca opowiedział o przebiegu wypadku a teraz zaprzecza lub osoby, z którą kontaktowałeś się bezpośrednio po wypadku i zdałeś relację z jego przebiegu.

Przygotowanie świadka do zeznań

Absolutnie nie nastawiaj świadka. Nie instruuj go, co i jak ma mówić. Pod żadnym pozorem nie nakłaniaj go do kłamstwa lub naginania rzeczywistości. Procesowo to może się zemścić przede wszystkim na Tobie. Nie wspominając już o odpowiedzialności za składania fałszywych zeznań.

Za to zasadne jest poinformowanie świadka o tym, jak będzie wyglądały okoliczności składania zeznania. Czyli, gdzie ma podejść i o jakie dane Sąd go zapyta (np. wiek i zawód), czy jak się ubrać. (Jak ubrać się do sądu przeczytasz TU: Jak ubrać się do sądu, czyli sądowy dress code). Gdy świadek będzie wiedział, jak zwracać się do Sądu, gdzie stać i na kogo patrzeć podczas odpowiedzi na pytania, poczuje się bardzie komfortowo – (Jak zachować się w sądzie przeczytasz TU: Jak zachować się w sądzie podczas rozprawy).

Nieobecność świadka

Co jeśli świadek się nie zjawi? Sąd może go ukarać karą grzywny wynoszącą nawet 5.000 złotych. Sąd wyda w tej sprawie postanowienie, na które świadek może złożyć zażalenie. Jeżeli pomimo ukarania grzywną świadek nie stawi się na kolejne wezwanie, Sąd może zarządzić jego doprowadzenie przez policję.

Jeśli powód świadka nieobecności jest znany, powiadom o tym Sąd. Poproś również świadka, aby niezwłocznie wysłał stosowne pismo w tej sprawie.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci, jak uzyskać od odszkodowanie na wypadek samochodowy. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy.