Odszkodowanie za wypadek dziecka

Renata Robaszewska        21 maja 2019        Komentarze (0)

Kiedy na świecie pojawia się dziecko, rodzicom zaczyna towarzyszyć lęk o jego zdrowie. Mama i tata starają się stworzyć dziecku bezpieczne otoczenie. Niestety nie zawsze są w stanie wyeliminować każde ryzko. Odpowiedzialni rodzice wyposażają dzieci w różne zabezpieczenia. Odblaski, kamizelki, kaski. Zapinają im pasy w samochodzie itd. Czasami jednak pomimo tych starań dziecko jest ofiarą wypadku. W pierwszej kolejności rodzice skupiają się na zdrowiu dziecka, później często pytają nas o odszkodowanie za wypadek dziecka.

Do kogo po odszkodowanie za wypadek dziecka

Zgodnie z generalną zasadą dziecko nie może być uznane za winnego wypadku (Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko). Z zasady tej wynika kolejna, iż w przypadku większości wypadków rodzice mogą wystąpić o odszkodowanie za szkody odniesione przez dziecko w wypadku. Odszkodowanie za wypadek dziecka może być wypłacone z ubezpieczenia NNW (Nieobowiązkowe ubezpieczenie NNW oraz Odszkodowanie ze szkolnego ubezpieczenia NNW) lub z polisy OC kierującego pojazdem. Jeśli sprawca wypadku nie posiada ubezpieczenia OC (np. rowerzysta) żądania pokrycia szkody może być skierowane bezpośrednio do osoby ponoszącej odpowiedzialność za wypadek. Dziecko nie działa oczywiście samodzielnie.odszkodowanie za wypadek dziecka

Rola rodziców

W sprawach o odszkodowanie za wypadek dziecka reprezentacja dziecka należy do rodziców. Czasem opiekunów prawnych. Rodzice zastępują swoją pociechę w postępowaniu likwidacyjnym. Później w jego imieniu składają pozew i występują przed sądem. Do wytoczenia powództwa rodzic nie musi uzyskiwać zgody sądu lub innej instytucji. Sądy przyjmują się bowiem, że rodzice mogą podejmować czynności na korzyść i w interesie dziecka. Inaczej wygląda sytuacja, gdy w procesie sądowym rodzice chcieliby zawrzeć ugodę rezygnując z części roszczeń.

Środki z odszkodowania pokryją koszty leczenia i rehabilitacji. Wysokie odszkodowanie. Zadośćuczynienie pozwoli na sprawienie dziecku przyjemności i odwrócenie uwagi od nieprzyjemnych wspomnień. Zadośćuczynienie za wypadek samochodowy

Ugoda a odszkodowanie za wypadek dziecka

Zgodnie z wciąż aktualnym orzeczeniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 lutego 1999 r., sygn. akt III CKN 1202/98: „Czynności dyspozycyjne podejmowane w postępowaniu sądowym przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka, takie jak zawarcie ugody w sprawach wykraczających poza bieżącą administrację jego majątkiem, a więc między innymi w sprawie o dział spadku, znoszenie współwłasności, czy w sprawie należnego dziecku odszkodowania należą do kategorii czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w rozumieniu art. 101 § 3 KRO. Akty takie wymagają zatem zezwolenia sądu opiekuńczego.”

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie wystąpienia o odszkodowanie za wypadek dziecka – zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

 

Poprzedni wpis:

Następny wpis: