Odszkodowanie za jazdę z pijanym kierowcą

Renata Robaszewska        31 marca 2018        Komentarze (0)

Świąteczne „jajeczko” sprzyja wypadkom. Niestety wciąż wielu biesiadników nie wyobraża sobie świątecznego spotkania w gronie rodziny lub przyjaciół bez alkoholu. Zawsze po świętach zwiększa się ilość zapytań o odszkodowanie za jazdę z pijanym kierowcą.

Na naganę zasługuje bezczynność współbiesiadników, którzy ignorują fakt, że ich towarzysz wsiada do samochodu pod wpływem alkoholu. Jeszcze bardzie bezmyślne jest wsiadanie do samochodu i narażanie się na negatywne skutki podróży z pijanym kierowcą.

Czy należy się odszkodowanie za jazdę z pijanym kierowcą

Jeżeli dojdzie do najgorszego – czyli pijany kierowca spowoduje wypadek, ranni pasażerowie obawiają się, czy stan kierowcy nie wpłynie negatywnie na ich uprawnienia. I niestety w dużej części wpłynie, jeśli wiedzieli, że za kierownice siada człowiek pijany.

W wyroku z dnia 3 marca 2017 r. (I CSK 213/16) Sąd Najwyższy orzekł, że zgoda na jazdę samochodem z kierującym, który jest w stanie nietrzeźwości, jest równoznaczna z przyczynieniem się do powstania szkody w stopniu znacznym. W sprawie, którą oceniał Sąd Najwyższy pasażer wraz z kierowcą pili wspólnie alkohol a następnie wsiedli do samochodu. Kierowca nie zapanował nad autem, zjechał na pobocze drogi i uderzył w ogrodzenie. Jak wykazały badania stężenie alkoholu we krwi kierowcy w chwili zdarzenia wynosiło 1,8 ‰, co musiało powodować znaczne ograniczenie sprawności psychomotorycznej kierowcy.

O tym, co grozi pijanemu sprawcy wypadku samochodowego przeczytasz tutaj:  Kara za spowodowanie wypadku samochodowego oraz Podwyższona kara dla sprawcy wypadku samochodowego.

Przyczynienie a odszkodowanie za jazdę z pijanym kierowcąodszkodowanie za jazdę z pijanym kierowcą

W opisywanej sprawie pasażer doznał poważnych obrażeń, w tym otwartego złamania z ubytkiem kości przedramienia, zwichnięcia w stawie łokciowym i rany tłuczonej głowy. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który w tej sprawie wypłacał odszkodowanie, uznał, że poszkodowany godząc się na jazdę z pijanym kierowcą przyczynił się do swojego stanu w połowie. Obniżył więc przyznane mu odszkodowanie o 50%. O tym, co to jest przyczynienie przeczytasz tutaj: Przyczyniła się, bo zdradziła…

Sąd ostatnie uznał, że poszkodowanemu należało się odszkodowanie w wysokości 100.000 z łotych, przy czym podzielił zdanie o przyczynieniu na poziomie 50%. Sądy wszystkich instancji zgodnie wskazywały, że zachowanie poszkodowanego było nieprawidłowe i stanowiło przyczynę doznanej szkody. Gdyby zachował się on racjonalnie, to nie wsiadł do samochodu kierowanego przez osobę nietrzeźwą lub zaprotestowałby przeciwko prowadzeniu pojazdu przez tę osobę. Wtedy nie doszłoby do wypadku i obrażeń, których doznał. Poszkodowany swoim nieprawidłowym zachowaniem doprowadził do powstania szkody.

Wydane już wcześniej wyroki Sądu Najwyższego piętnowały zgodę na jazdę samochodem z kierującym, który jest w stanie nietrzeźwości i uznawały, że jest to równoznaczne z przyczynieniem się do powstania szkody w stopniu znacznym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1985 r., IV CR 412/85, wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 6 czerwca 1997 r., II CKN 213/97, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2008 r., IV CSK 243/08).

Pełne odszkodowanie za jazdę z pijanym kierowcą

W opisywanej wyżej sprawie pasażer doskonale zdawał sobie sprawę ze stanu kierowcy. Wsiadając do auta z nietrzeźwym kierowcą musiał mieć świadomość konsekwencji i ryzyk. Co więcej sam miał na sumieniu wypadek spowodowany pod wpływem alkoholu. Może być jednak i tak, że pasażerowie nie zdają sobie sprawy ze stanu kierującego pojazdem. W takiej sytuacji absolutnie nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji w zakresie obniżenia rekompensaty. Jeśli pasażer nie był świadomy, że jego towarzysz prowadzić na podwójnym gazie, nie widzę powodu, aby realne odszkodowanie za jazdę z pijanym kierowcą obniżać z uwagi na przyczynienie.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci, czy w Twojej sprawie należy się wysokie zadośćuczynienie lub wysokie odszkodowanie za szkodę odniesioną w wypadku samochodowym . Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: