Odszkodowanie za śmierć rowerzysty

Renata Robaszewska        19 grudnia 2018        Komentarze (0)

W konfrontacji z samochodem szanse rowerzysty są niewielkie. Doświadczenie życiowe pokazuje, że bardzo nawet niewielka stłuczka, może mieć poważne konsekwencje dla życia i zdrowia rowerzysty. Niestety wraz ze wzrostem ilości rowerów na polskich drogach, rośnie również ilość wypadków śmiertelnych, których ofiarami są rowerzyści. Rowerzyści giną zarówno na ulicach miast, jak i na drogach poza aglomeracjami. Bliscy ofiar wypadków rowerowych pytają nas, jakie odszkodowanie za śmierć rowerzysty należy się członkom rodziny?

Dla kogo odszkodowanie za śmierć rowerzysty

W razie śmierci rowerzysty w wypadku samochodowym, jego bliskim należy się odszkodowanie za śmierć rowerzysty. Każdy bliski rowerzysty, którego sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu ma prawo do takiego odszkodowania.

Najbliższy członek rodziny zmarłego rowerzysty może żądać odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Śmierć bliskiego wiąże się z żałobą i cierpieniem psychicznym. Ustawodawca dopuścił, więc przyznanie zadośćuczynienia za negatywne przeżycia.odszkodowanie śmierć rowerzysty

Za najbliższego członka rodziny uważa się co do zasady małżonka, rodziców i dzieci. O stopniu bliskości nie decyduje jednak bliskość pokrewieństwa, a raczej wieź emocjonalna z ofiarą  wypadku. Z tego punktu widzenia o odszkodowanie za śmierć rowerzysty mogą występować również partnerzy, konkubenci, dziadkowie, pasierbowie.

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.

Więcej na temat odszkodowań dla bliskich ofiar wypadku znajdziesz tutaj: Odszkodowanie za śmierć w wypadku

Jakie odszkodowanie za śmierć rowerzysty

W czasie spotkań w naszej Kancelarii często pada pytanie o wysokość odszkodowania za śmierć rowerzysty w wypadku samochodowy. Kwoty są różne.

Należy pamiętać, że zasady na podstawie których przyznaje się odszkodowanie za śmierć rowerzysty nie dotyczą roszczeń wnoszonych przez poszkodowanego rowerzystę. Ofiara wypadku, która przeżyła samodzielnie występuje o odszkodowanie za wypadek na rowerze. (więcej na ten temat tu: Odszkodowanie za wypadek na rowerze oraz Potrącenie rowerzysty).

Należy również pamiętać, iż nie zawsze to kierowca odpowiada za wypadek z udziałem rowerzysty. Czasami do wypadku dochodzi z winy rowerzysty: Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez rowerzystę oraz Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez rowerzystę

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie wystąpienia o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: