Odszkodowanie od pieszego

Renata Robaszewska        01 stycznia 2017        Komentarze (0)

Pan Łukasz w komentarzu do wpisu: „Pieszy jest winny wypadku?” zapytał o odszkodowanie od pieszego. Ponieważ obiecałam mu ten wpis, spełniam noworoczne postanowienie 🙂

Do zapłaty odszkodowania zobowiązany jest ten, kto ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Jeśli wypadek spowodował pieszy, osoby poszkodowane mogą żądać wypłaty odszkodowania od niego. Osobną kwestię jest to, czy pieszy jest w stanie pokryć koszty naprawy samochodu lub wypłacić odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu u innych uczestników wypadku.

Jeśli sprawcą wypadku jest kierowca samochodu, odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel, z którym zawarto umowę ubezpieczenia OC. Piesi i rowerzyści nie posiadają z reguły ubezpieczenia. Wtedy koszty naprawy samochodu oraz odszkodowań pokryć muszą z własnych środków. odszkodowanie od pieszego winnego wypadku.jpg

Jeśli, jako pieszy spowodowałeś wypadek, nie wpadaj w panikę. Wizja zapłaty wysokiego odszkodowania nie jest optymistyczna. Zachowaj jednak jasny umysł i przeanalizuj, czy nie posiadasz ubezpieczenia w życiu prywatnym, z którego mógłbyś skorzystać. Sprawdź w jakim zakresie i w jakich kwotach ubezpieczyciel odpowiada za spowodowana przez Ciebie szkodę.

Czasami takie ubezpieczenie zostało Ci dodane bonusowo do innego ubezpieczenia, np. mieszkania. Zweryfikuj, więc zakres wszystkich posiadanych przez Ciebie polis. Sprawdź również, czy ubezpieczenia nie dodano Ci w pakiecie do usługi finansowej. np. rachunku bankowego, karty kredytowej lub umowy kredytowej.

Gdy jesteś ubezpieczony, podaj poszkodowanemu dane zakładu ubezpieczeń oraz numer polisy. Zadbaj o właściwą współpracę z poszkodowanymi i likwidatorem szkody. Miej oczy szeroko otwarte. Zwróć uwagę, czy zgłoszona szkoda nie jest przeszacowana. Będzie to szczególnie istotne, jeśli ubezpieczenie nie pokrywa całości szkody i resztę będziesz musiał wypłacić we własnym zakresie.

Kiedy nie masz polisy, szkodę będziesz musiał pokryć z własnych środków. Pamiętaj, że jeśli nawet poszkodowany deklaruje, że szkodę usunie z własnego AC, ubezpieczyciel może się do Ciebie zgłosić z tzw. regresem. Zażąda wtedy od Ciebie zwrotu wypłaconych kwot. Spróbuje rozwiązać sprawę polubownie. Porozmawiaj o ugodzie. W drodze mediacji może doprowadzić do zmniejszenia żądanej kwoty lub rozłożenia jej na raty. Poszkodowany również chce zakończyć sprawę szybko. W jego interesie nie jest prowadzenie długotrwałej sprawy sądowej o odszkodowanie od pieszego.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: