Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko

Renata Robaszewska        13 lipca 2018        Komentarze (0)

Po ostatnim wpisie „Odpowiedzialność za wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko” otrzymałam kilka maili z generalnymi zapytaniami o wypadki drogowe spowodowane przez dzieci i odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko. Każdy rodzic kojarzy zapisy na tabliczkach na placach zabaw, czy w tzw. kulkach – za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice.

Dziecko sprawca wypadku samochodowego

Dziecko może być sprawcą wypadku. Dość abstrakcyjnie to brzmi, ale wcale nie jest jakiś niezwykle wyjątkową sytuacją. Kopnięta piłka może zbić szybę, ale może również trafić w samochód prowokując przestraszonego kierowcę do gwałtownego manewru, który może skończyć się wypadkiem. Mały rowerzysta może staranować przechodnia lub wjechać w samochód. Wg. statystyk policyjnych dotyczących wypadków drogowych w 2017 r. – „Wypadki drogowe w 2017„.

Odpowiedzialność dzieci za szkody

Prawdą jest, iż w polskim prawie podstawą odpowiedzialności jest co do zasady wina sprawcy. Wynika to z art. 415 kc, który mówi, że: „ Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.  W odniesieniu do dzieci przepis ten należy czytać łącznie z artykułem 426 zgodnie z którym: „Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.” Polskie prawo stawia wyraźną granicę pomiędzy dziećmi do 13 roku życia oraz starszymi.

Dziecko, które nie ukończyło 13 lat nie ma zdolności do czynności prawnych. Nie może skutecznie zawierać umów i nie odpowiada za spowodowane przez siebie szkody. Jeżeli takie dziecko wtargnęło nagle na ulicę a kierowca próbując je ominąć uderzy w latarnię, szkody mogą być bardzo poważne. Po pierwsze zniszczony samochód, po drugie zniszczona latarnia. Nie można zapominać o uszkodzeniach ciała u kierowcy i pasażerów. Z taką sprawą zetknęłam się niedawno w naszej Kancelarii. Poszkodowana osoba doznała bardzo skomplikowanego złamania kości udowej. Potrzebne były aż dwie operacje i wielomiesięczna rehabilitacja. Od poł roku ofiara wypadku spowodowanego przez dziecko przebywa na zwolnieniu lekarskim a pierwsze tygodnie po wypadku spędziła w szpitalu.

Co ciekawe, jeśli takie dziecko ucierpiało w wypadku samochodowym, może ono żądać wypłaty odszkodowania z OC pojazdu. Skoro dziecko – w sensie prawnym – nie ponosi winy a kierowca odpowiada na zasadzie ryzyka, to taki scenariusz jest jak najbardziej realny.

Pomimo, że dziecku nie da się przypisać winy za spowodowanie wypadku, poszkodowani nie są skazani na samodzielne pokrycie kosztów naprawy, czy też leczenia.odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko

Skutki wypadku rowerowego spowodowanego przez dziecko opisywałam już tutaj: Wypadek rowerowy spowodowany przez dziecko.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko

Trzeba pamiętać o tym, że opiekun dziecka – jego rodzic, czy inny dorosły członek rodziny zobowiązany jest do prawidłowej opieki nad dzieckiem. Jeśli więc dziecko było samo na podwórku lub mama zagadała się z sąsiadką, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko poniesie w praktyce opiekun. Zgodnie z art. 427 zd. 1 kc: „Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru.”

Drugą grupą małoletnich są dzieci pomiędzy 13 a 18 rokiem życia. Tu ustawodawca przyjmuje, że mają one ograniczoną zdolności do czynności prawnych. Ich rozwój psychiczny i umiejętność oceny rzeczywistości pozwalają na prawidłowe przewidywanie skutków swoich działań. To oczywiście pewne uogólnienie. Takie małoletni sprawca wypadku poniesienie odpowiedzialność za szkodę. Oczywistym jest to, że szkoda ta nie zostanie pokryta z jego kieszonkowego, czy stypendium za wyniki w nauce, tylko z kieszenie rodziców. Pierwotnie rozróżnienie takie nie ma większego znaczenia, ale w dłuższej perspektywie jak najbardziej. Dziecko kiedyś dorośnie i zacznie zarabiać. Może się okazać, że osoba staranowana rowerem będzie uprawniona do wypłaty jej comiesięcznej renty. Wtedy po latach może się okazać, że taki dorosły będzie musiał się w praktyce przejąć odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci , jak zachować się w sytuacji, gdy Twoje dziecko spowodowało wypadek samochodowy lub jesteś poszkodowanym w wypadku spowodowanym przez małoletniego. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: