Kto to jest pieszy?

Renata Robaszewska        03 stycznia 2017        Komentarze (0)

Kto to jest pieszy?  Pytanie wydaje się prozaicznie łatwe. Lecz odpowiedź która się nasuwa – a więc ten kto korzystając ze swoich nóg chodzi po drodze – nie jest prawidłowa. Jeśli więc uległeś wypadkowi lub uczestniczyłeś w kolizji jadać np. na rowerze, dla policjanta będziesz pieszym.kto to jest pieszy.jpg

Kto to jest pieszy

Definicja pieszego została umieszczona w art. 2 pkt. 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z ustawowym wskazaniem pieszy to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również:

 • osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą
  • rower,
  • motorower,
  • motocykl,
  • wózek dziecięcy,
  • wózek podręczny
  • wózek inwalidzki,
 • osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Jak widzisz ten katalog jest całkiem szeroki. Możesz poruszać się korzystając z pojazdu, a według prawa wciąż jesteś pieszym.

Grzeszki i przewinienia pieszych

Jeśli już wiesz, kto to jest pieszy, podpowiem Ci czego jako pieszy nie powinieneś robić na drodze. Prawo o ruchu drogowym dokładnie określa czego nie wolno pieszemu na drodze. Pieszemu zakazuje się:

 • wchodzenia na jezdnię:
  • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
  • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych;
  • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.

W każdej z tych sytuacji będziesz miał postawiony zarzut wtargnięcia na jezdnię. Jest to również najczęstsza linia obrony kierowcy, który wypadek spowodował. Najłatwiej jest powiedzieć, że pieszy wtargnął na jezdnię. Oczywiście policja będzie prowadziła stosowane czynności, w tym przesłucha ofiarę i świadków oraz badać będzie drogę hamowania. Nie zawsze zebrane dowody pozwalają na jednoznaczne ustalenie, który uczestnik zdarzenia przedstawia jego prawdziwą wersję.

 • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
 • przebiegania przez jezdnię;
 • chodzenia po torowisku;
 • wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

O tym, jakie zachowania pieszego mogą przesądzić o uznaniu go za winnego wypadku przeczytasz również tutaj: „Pieszy winny wypadku„.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: