Co wchodzi w skład kosztów pogrzebu ofiary wypadku komunikacyjnego

Renata Robaszewska        10 października 2016        Komentarze (0)

Jeśli w wyniku urazów poniesionych w wypadku samochodowym Twój bliski zmarł, masz prawo do upominania się od sprawcy wypadku o zwrot kosztów pogrzebu ofiary wypadku. Jeśli wyłożyłeś je ze swojej kieszeni, w praktyce wnoś o ich zwrot od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Zgodnie z artykułem 446 § 1 k.c. jeżeli w skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty pogrzebu temu, kto je poniósł. zwrot kosztów pogrzebu ofiary wypadku

Koszty pogrzebu

Na koszty pogrzebu ofiary wypadku składają się w szczególności następujące wydatki:

 • koszty transportu zwłok lub prochów do miejsca ich pochowania – szczególnie ważne, jeżeli wypadek śmiertelny lub szpital, w którym nastąpił zgon znajdują się z dala od miejsca pochówku lub za granicą.
 • koszt wykupienia miejsca na cmentarzu – chodzi więc zarówno o nabycie miejsca, jak i urządzenia grobu.
 • koszt wystawienia nagrobka.
 • koszt wydrukowania i publikacji nekrologów i zaproszeń na pogrzeb.
 • koszty kremacji.
 • koszty zakupu trumna lub urna w wypadku kremacji.
 • koszty zakupu i ułożenia kwiatów – wieńce, wiązanki,przystrojenie kaplicy.
 • koszty posługi religijnej, wynajmu miejsca ostatniego pożegnania, wynagrodzenie mistrz ceremonii świeckiej.
 • koszty mszy żałobnych.
 • koszty przygotowania zmarłego do pochówku – szczególnie ważne w przypadku osoby, której ciało zostało zdeformowane w wyniku wypadku. Dla komfortu bliskich poza standardowymi usługami kosmetycznymi i upiększającymi, niezbędna może się usługa rekonstrukcyjna lub balsamowanie zwłok.
 • koszty zakupu ubrania – przy czym chodzi zarówno o ubrania dla zmarłego, jaki i żałobną garderobę dla jego bliskich.
 • koszty stypy – koszty konsolacji będą zależne od tradycji rodzinnych i lokalnych zwyczajów.
 • koszty niestandardowe – w tej kategorii można mówić np. o usłudze fotograficznej, utrwalaniu na video przebiegu ceremonii lub zadośćuczynienie miejscowym zwyczajom i rytuałom pogrzebowym właściwym dla danej lokalizacji, profesji zmarłego lub tradycji rodzinnych.

Przybliżone koszty pogrzebu

Co ważne zwrot kosztów pogrzebu ofiary wypadku powinien być dokonany na podstawie poniesionych rachunków. Jeśli jednak ich nie masz, nie martw się. Przygotuj własną kalkulację w oparciu o ceny obowiązujące lokalnie. Za koszty pogrzebu można przyjąć koszty zwyczajowo ponoszone w takiej sytuacji (wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 18 marca 2008 r., sygn. II C 80/06).

Odszkodowanie dla bliskich ofiary wydadku

Bliskim ofiary wypadku należy się również odszkodowanie, zadośćuczynienie lub renta. Więcej tu: Odszkodowanie za śmierć w wypadku.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: