Koronawirus a wynagrodzenie za przestój

Renata Robaszewska        27 marca 2020        Komentarze (0)

Coraz częściej koronawirus wymusza przestój. Pracownicy, dla których nie jest praca zdana, obawiają się zamknięcia ich zakładów pracy. Pytają o wynagrodzenie za przestój.

Co to jest przestój

Jeśli pracownik był gotowy do wykonywania pracy, ale doznał przeszkód dotyczących pracodawcy, dochodzi do przestoju. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje. Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę. Nidy nie niższą jednak od podstawowego wynagrodzenia za przestój. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.

W czasie przestoju pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym ustalonym miejscu. Przestój nie występuje, w czasie gdy pracownik jest skierowany do innej pracy lub wykonuje ja zdalnie ( Koronawirus, procedury pracy zdalnej).

Koronawirus, wynagrodzenie, przestójkoronawirus wynagrodzenie przestój

Koronawirus jest zdarzeniem niezależnym od woli pracodawcy i pracownika. Nie jest jednak zdarzeniem zawinionym przez pracodawcę. Stąd wystąpiły wątpliwości, czy może być on przyczyną przestoju. Może być jednak uważany za uzasadnienie postoju w rozumieniu kodeksu pracy. Jak wskazano w komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne:

 

Należy bowiem uznać, że konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 będzie przyczyną dotyczącą pracodawcy – mimo, że będzie to przyczyna niezawiniona przez pracodawcę (podobnie jak odcięcie prądu w mieście w tym również w zakładzie pracy co uniemożliwia pracę, powódź która zalała zakład pracy itp.).

Wynagrodzenie za przestój

Wynagrodzenie za postój, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie ma w większości przypadków zasadniczego przełożenia na obniżenie wynagrodzenia. Mylne jest twierdzenie, że prowadzi do obniżenia pensji do 60%.

Więcej na temat wynagrodzenia w sytuacji przestoju we wpisie: Wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania.

Wciąż czekamy na konkretne rozwiązania tarczy antykryzysowej. Ze wstępnych przekazów wynika, iż umożliwi ona dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników w okresie przestoju.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: