Koronawirus a zasiłek opiekuńczy

Renata Robaszewska        21 marca 2020        Komentarze (0)

KORONAWIRUS A ZASIŁEK OPIEKUŃCZY W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAMKNIĘCIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

PRACOWNIKU PAMIĘTAJ, ŻE ZASIŁEK OPIEKUŃCZY PRZYSŁUGUJE JEDYNIE NA DZIECI, KTÓRE NIE SKOŃCZYŁY JESZCZE 8 ROKU ŻYCIA

Od 12 marca 2020 r. dzieci nie uczęszczają do szkół i przedszkoli. Wynika to z zawieszenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęć dydaktyczno-wychowawczych. MEN przedłużył ten stan do 12 kwietnia 2020 r.

Koronawirus a zasiłek opiekuńczy

Specustawa w art. 4 ust. 1 przewiduje, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Ponadto dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266) i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zasiłkowej, tj. do 60 dni w roku kalendarzowym.

Zasady przyznawania dodatkowego zasiłku

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

  • przysługuje rodzicowi objętemu ubezpieczeniem chorobowym. Może z niego skorzystać pracownik, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą oraz zleceniobiorca objęty ubezpieczeniem,
  • przysługuje przez okres do 14 dni,
  • obejmuje opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8. roku życia. Decydująca jest tu data urodzin dziecka a nie rocznik. Z zasiłku skorzystacie do dnia poprzedzające 8 urodziny dziecka,
  • przyznawany jest według zasad i w trybie przewidzianym dla „zwykłych” zasiłków opiekuńczych,
  • okres jego pobierania nie podlega wliczeniu do okresu 60-dniowego rocznego pobierania „zwykłych” zasiłków opiekuńczych,
  • jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z nich. Jeśli jedno z rodziców wykonuje pracę zdalną, drugie może korzystać z zasiłku. Rodzic pracujący zdalnie, to wciąż osoba wykonująca obowiązki zawodowe. Więcej o pracy zdalnej przeczytasz we wpisie Koronawirus, procedury pracy zdalnej
  • jeżeli oboje rodzice pracują, to mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni.

Dodatkowy zasiłek  opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje Ci również, jeśli wykonujesz pracę zdalną.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek

O chęci skorzystania z prawa do zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS o skorzystaniu z prawa do dodatkowego zasiłku, poprzez złożenia odpowiedniego oświadczenia, którego wzór można pobrać na stronie internetowej ZUS. Tak więc nie ma konieczności wypełniania wniosku Z-15a.

Zasady wypłaty dodatkowego zasiłku

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza  z ZUS.

Czy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, której niania nie przychodzi do pracy, przeczytacie w następnym wpisie: Zasiłek opiekuńczy a niania.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: