Koronawirus a pomiar temperatury pracowników

Renata Robaszewska        17 marca 2020        Komentarze (0)

KORONAWIRUS A POMIAR TEMPERATURY PRACOWNIKÓW
PRACODAWCO, PAMIĘTAJ O PRAWIE PRYWATNOŚCI.

Wielu pracodawców zastanawia się, czy w obliczu zagrożenia epidemiologicznego może poradzić kontrolę stanu zdrowia pracowników, w tym pomiar temperatury ciała pracowników. Wysoka gorączka jest jednym z symptomów zarażenia. Zgodnie z informacjami na profilu pacjent.gov.pl: „Najczęściej występującymi objawami choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirus SARS-CoV-2, są: gorączka, męczący kaszel, uczucie duszności oraz problemy z oddychaniem. Czasem pojawiają się też bóle mięśniowe. W poważniejszych przypadkach rozwija się ciężkie zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, posocznica i wstrząs septyczny, które mogą prowadzić do śmierci pacjenta.”.

Koronawirus a wysoka gorączka

W mediach słyszymy o pomiarze temperatury ciała, jako pierwszej z metod identyfikowania potencjalnie zarażonych. Między innymi takiemu badaniu poddawane są osoby wracające do kraju w ramach akcji #LOTdo Domu. Tymczasem pytacie nas, czy pracodawca może mierzyć temperaturę pracownikom?

pomiar temperatury pracownikówPrzypominamy, że pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Co więcej odpowiada również za profilaktykę i informowanie o ryzyku zawodowym związanym z COVID-19. Niemniej ani przepisy BHP, ani specustawa nie dają możliwości poddawania pracowników obowiązkowej kontroli temperatury ciała.

Zgoda na pomiar temperatury pracowników

Pomiar temperatury ciała pracowników jest możliwy tylko po uzyskaniu ich zgody. Pracownik udziela na piśmie zgody na kontrolę a pracodawca dołącza ją do akt pracowniczych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby inicjatywa w tym zakresie wyszła od pracodawcy. Może on złożyć taką propozycję oraz przygotować stosowne wzory zgód. Niemniej pracodawca nie może żądać podpisania przez pracownika takiego oświadczenia lub uzależniać od jego podpisania dopuszczenia do pracy.

Warto więc w warunkach podwyższonego zagrożenia dla życia i zdrowia rozważyć udzielenie takiej zgody. Wynika to z potrzeby współodpowiedzialności za siebie i współpracowników.

Jeśli pracownik nie musi świadczyć pracy w zakładzie pracy, warto pomyśleć o pracy zdalnej. Więcej na ten temat we wpisie „Procedury pracy zdalnej”.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: