Koronawirus a podróż służbowa

Renata Robaszewska        19 marca 2020        Komentarze (0)

KORONAWIRUS A PODRÓŻ SŁUŻBOWA

PRACODAWCO PAMIĘTAJ O BEZPIECZNYCH WARUNKACH DELEGACJI

Większość handlowców i przedstawicieli podtrzymuje obecnie kontakty biznesowe zdalnie. Pytacie nas, jak wpływa koronawirus na podróże służbowe. Poniżej odpowiadamy w pigułce,

Czy pracownik może odmówić wyjazdu służbowego w obawie o zakażenie koronawirusem?

koronawirus a podróż służbowaCo do zasady polecenie wyjazdu służbowego jest poleceniem służbowym, którego wykonania pracownik odmówić nie może. Sprzeciw może pociągać ze sobą poważne konsekwencje, łącznie ze zwolnieniem dyscyplinarnym.

Uzasadniona odmowa – koronawirus a podróż służbowa

Odmowa wykonania polecenia służbowego, również wyjazdu w delegację jest możliwa wyłącznie w szczególnych wypadkach. Zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu pracy, w przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa oraz higieny pracy i stwarzają bezpośrednio zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy pracownik, którego pracodawca wysyła w podróż służbową w rejony zagrożone koronawirusem, może odmówić wykonania takiego polecenia. Uzasadnieniem jest bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Dodatkowo można się powołać na ryzyko rozprzestrzenienia się choroby w kraju i narażenia na niebezpieczeństwo innych osób.

Po wprowadzeniu przez Polskę, ograniczeń w przekraczaniu granic, podróże zagraniczne, co do zasady, nie będą się dobywały.Problem koronawirus z podróż służbowa zagraniczna praktycznie nie istnieje.

koronawirus a delegacjaCo gdy pracownik przebywa w zagranicznej podróży służbowej

Rząd Polski we współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT wprowadził akcję #LOTdoDomu umożliwiającą powrót do kraju obywatelom RP oraz uprawnionym cudzoziemcom. W ramach akcji organizowane są specjalne loty czarterowe w różne regiony świata. Władze umożliwiły powrót do domu również Polakom i Polakom przebywającym w podróżach służbowych. W okresie od 15 marca do 28 marca realizowane będą tylko połączenia specjalne w ramach operacji #LOTdoDomu. Szczegóły na stronie internetowej PLL LOT.

Po powrocie do kraju pracownik zostanie poddany 14-dniowej kwarantannie.

Podróże prywatne pracowników

Prawo pracy nie uprawniają pracodawcy do weryfikowania miejsca w jakim pracownik spędzał urlop wypoczynkowy. Wobec czego pracodawca nie może zobowiązać pracownika do wskazania, gdzie przebywał podczas urlopu. Mając na uwadze warunki podwyższonego zagrożenia dla życia i zdrowia należy rozważyć przekazywanie takich informacji pracodawcy dobrowolnie.

Więcej o dobrowolnym ograniczaniu praw pracowników i zasad ochrony danych osobowych przeczytacie w innych wpisach. Koronawirus a RODO oraz Koronawirus a RODO.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: