Kara za spowodowanie wypadku samochodowego

Renata Robaszewska        11 listopada 2016        Komentarze (0)

Kara za spowodowanie wypadku samochodowego będzie zależała od jego skutków. W języku potocznym pod pojęciem wypadku kryje się zarówno wypadek drogowy, jak i kolizja. Dlatego w tym wpisie uwzględniam obie te sytuacje.

Kara za spowodowanie wypadku samochodowego – z czym należy się liczyć

Jeśli jesteś sprawcą kolizji drogowej (w której nie ma ofiar lub obrażenia poniesione przez jego uczestników są lekkie) policja wystawi Ci mandat. Ewentualnie skieruje wniosek o ukaranie do sądu. Popełniłeś wykroczenie drogowe, więc poza ciężarem finansowym, musisz liczyć się z punktami karnymi. Jeśli jesteś ich namiętnym zbieraczem i przekroczyłeś limit 24 punktów, stoisz przed koniecznością zdania ponownego egzaminu.

Jeśli skutki obrażenia uczestników zdarzenia są poważniejsze, może być Ci postawiony zarzut popełnienia przestępstwa. Jeśli prokurator uzna, że:

  • naruszyłeś (nawet umyślnie) zasady bezpieczeństwa w ruchu;
  • takim naruszeniem spowodowałeś nieumyślnie wypadek;
  • na skutek wypadku inna osoba doznała obrażeń ciała trwających ponad 7 dni (w praktyce otrzymała zwolnienie lekarskie na okres ponad 7 dni);

grozi Ci odpowiedzialność karna – podlegasz karze pozbawienia wolności do 3 lat.

Nie ma przy tym znaczenia, jakich obrażenia doznałeś ty sam. Definicja wypadku mówi bowiem o „innych osobach” a nie o sprawcy. Oczywiście Twój stan zdrowia ma znaczenie, gdy za winnych wypadku uznano również inne osoby.

Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie ww. przestępstwa następuje na jej wniosek. Osoba bliska może więc podjąć decyzję o nienarażaniu sprawcy wypadku na odpowiedzialność karną.

Kara za spowodowanie wypadku samochodowegoJeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Kara za spowodowanie wypadku samochodowego – zaostrzenie

Dodatkowo skazując sprawcę, który doprowadził do wypadku drogowego:

  • znajdując się w stanie nietrzeźwości;
  • znajdując się pod wpływem środka odurzającego;
  • zbiegł z miejsca zdarzenia;

sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę. W przy wypadku śmiertelnym będzie to od 9 miesięcy do 8 lat.

Więcej o zaostrzeniu kary za wypadek przeczytasz TU: Podwyższona kara dla sprawcy wypadku samochodowego.

Kara za spowodowanie wypadku samochodowego – dodatkowy zakaz prowadzenia pojazdów

W zależności od sytuacji musisz się liczyć z orzeczeniem przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd orzeknie takich zakaz na okres nie krótszy niż 3 lata, jeżeli do wypadku doprowadziłeś będąc  w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub uciekłeś z miejsca zdarzenia. Jeśli skutkiem wypadku popełnionego we wskazanych wyżej okolicznościach jest śmierci człowieka, sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Możliwość wcześniejszego skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów opisuję tutaj: Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Nie martw się, w większości wypadków nie grozi Ci więzienie. Jeśli zachowałeś się odpowiedzialnie (nie zbiegłeś z miejsca wypadku, udzieliłeś pomocy, nie byłeś pod wypływem alkoholu lub narkotyków), z dużym prawdopodobieństwem zostanie Ci wymierzona kara za spowodowanie wypadku samochodowego w tzw. „zawiasach”. Jeśli jednak było inaczej lub skutkiem wypadku jest śmierć innej osoby, nie zostawiaj biegu wypadków samym sobie. Skonsultuj się ze specjalistą od wypadków komunikacyjnych.

Roszczenia poszkodowanego do sprawcy wypadku

Przygotuj się, że w toku postępowania karnego lub w osobnym postępowaniu poszkodowany będzie kierował do Ciebie dodatkowe żądania finansowe. O tym, czego ofiara wypadku może żądać od sprawcy przeczytasz pod poniższymi linkami:

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: