Jak Sąd Najwyższy nie dopuścił do bezpodstawnego wzbogacenia ubezpieczyciela

Renata Robaszewska        19 września 2016        Komentarze (0)

Człowiek pozostaje bezradny wobec potęgi żywiołu. Wielka powódź z 2010 roku była jednym z największych kataklizmów, jakie nawiedziły nasz kraj. Wysoka fala zabrała wielu osobom dorobek całego życia. Wsie i miasta na południu Polski znalazły się pod wodą.

Szczególnie trudna była sytuacja rolników, których gospodarstwa zniszczył żywioł. Niektórzy z nich byli w tak tragicznym położeniu, iż uruchomiono dla nich wypłaty z funduszy celowych. Sprawy zaczęły się komplikować, gdy rolnicy występowali do firm ubezpieczeniowych o wypłatę odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych.  Nawet wobec takich tragedii ubezpieczyciele potrafią pozostać niezłomni.odszkodowanieizadoscuczynienie_20160921

W jednej ze spraw PZU uznało, że kwotę odszkodowania należy pomniejszyć o wypłacony zasiłek. Rolnik nie zgodził się z takim stanowiskiem zakładu ubezpieczeń. Jego argumentację podzielił Sąd Rejonowy. Sąd Odwoławczy w Lublinienabrał jednak wątpliwości, gdyż zarówno zapomoga jak i odszkodowanie przeznaczone były na odbudowę budynków. To z kolei zdaniem Sądu mogło doprowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie rolnika. Z takim zagadnieniem prawnym SO wystąpił do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy 14 września 2016 r. w bardzo rozsądnej uchwale 3 sędziów (sygn. akt III CZP 35/16) rozstrzygnął tę wątpliwość. Przychylił się do stanowiska powoda. Uwzględnił też  opinię Rzecznika Finansowego, który zaznaczał w toku postępowania, że podzielenie argumentacji ubezpieczyciela stworzyłoby niebezpieczną dla ubezpieczonych praktykę zakładów ubezpieczeniowych. Ubezpieczycielowi umknęło, że przy pomniejszeniu odszkodowania o wypłacony zasiłek, to właśnie po stronie zakładu ubezpieczeń powstawałoby bezpodstawne wzbogacenie.

Sąd wyraźnie rozróżnił funkcje zapomogi i odszkodowania z OC. Wskazał, że świadczenia te mają odmienny charakter i inne podstawy. SN uznał, że nie ma podstaw do odliczenia bezzwrotnego zasiłku celowego ze środków pomocy społecznej od kwoty należnego odszkodowania.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: