Jak czytać dane z dokumentacji policyjnej?

Renata Robaszewska        27 grudnia 2016        Komentarze (0)

Przygotowując się do sprawy o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, należy dokładnie przenalizować dane z dokumentacji policyjnej. Zarówno dla sprawcy wypadku, jak i poszkodowanego bardzo ważne jest prawidłowe opisanie wypadku w policyjnych dokumentach. Ustalenia z miejsca zdarzenia spisywane są przez policjantów w kacie zdarzenia drogowego. Wzór tej karty oraz instrukcję dotyczącą jej wypełniania Komendant Główny Policji zawarł w Zarządzeniu nr 31 z dnia 22 października 2015 r. w sprawi metod i form prowadzenia przez Policje statystyki zdarzeń drogowych.

Prawidłowy opis zdarzenia drogowego

Oczywiście policjanci przeprowadzający interwencje na miejscy zdarzenia mogą stawić się w sądzie, jako świadkowie. Nie ma się jednak co łudzić, że poza sytuacjami skrajnymi, po wielu miesiącach będą pamiętali szczegóły zajścia.  Dlatego tak ważne jest, żeby prostować na bieżąco omyłkowe dane z dokumentacji policyjnej. odszkodowanieizadoscuczynienie_20161227

Ważne jest, jak zarejestrowano informacje dotyczących interesującego nas zdarzenia drogowego w SEWIK. SEWIK to prowadzony w systemie informatycznym System Ewidencji Wypadków i Kolizji. Więcej na temat tej bazy przeczytasz w: Co to jest SEWIK i do czego służy uczestnikom wypadku komunikacyjnego?

Osoba uczestnicząca w zdarzeniu drogowym ma prawo do zażądania wydruku z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. Wydruk będzie miał postać „notatki informacyjnej o zdarzeniu drogowym”. Znajdą się tam informacje zawierające niezbędne dane do ustalenia okoliczności zdarzenia oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Co znaczą dane z dokumentacji policyjnej

Przez zdarzenie drogowe  należy rozumieć zdarzenie zaistniałe lub mające początek na drodze publicznej, w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania, w  związku  z  ruchem  przynajmniej jednego pojazdu. W tej kategorii wyróżnia się dwa pojęcia – kolizji drogowej i wypadku drogowego. Kolizja drogowa to zdarzenie drogowe, w którym powstały wyłącznie straty materialne. Natomiast wypadek to zdarzenie drogowe, w wyniku którego była osoba ranna lub zabita.

Dane z dokumentacji policyjnej pozwolą ustalić, jakie obrażenia odnieśli uczestnicy wypadku. Obrażenia te klasyfikuje się w trzech grupach według rozmiarów uszkodzenia ciała i skutków urazów:

  • Lekko ranny – osoba, wobec której lekarz lub ratownik medyczny stwierdził, że doznała ona uszczerbku na zdrowiu lub obrażeń innych niż ciężkie. A więc co do zasady zwolnienie lekarskie udzielono na okres trwający nie dłużej niż 7 dni.
  • Ciężko ranny – osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu w postaci pozbawienia wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała; określenie to obejmuje także osobę, która doznała innych obrażeń powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres trwający dłużej niż 7 dni.
  • Śmiertelna ofiara wypadku – osoba zmarła na miejscu wypadku drogowego lub w ciągu 30 dni od dnia wypadku na skutek doznanych obrażeń ciała.

Od skutków wypadku zależeć będzie karalność sprawcy. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: „Kara za spowodowanie wypadku„.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w przypadku zdarzeń drogowych mających miejsce przed dniem 1 listopada 2015 r. stosowano nomenklaturę zawartą w Zarządzeniu nr 635 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. Akt ten został zmieniony zarządzeniem nr 123 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez policję statystyki zdarzeń drogowych.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: