Dowody w sprawie o odszkodowanie powypadkowe

Renata Robaszewska        06 stycznia 2017        Komentarze (0)

Jeśli wytaczasz sprawę ubezpieczycielowi o zapłatę odszkodowania najważniejsza jest dobra strategia. Nie wystarczy ściągnięcie wzoru pozwu z interentu i wypełnienie go swoimi danymi. Nie chodzi też o objętość pozwu, ale o jego merytorykę. Nawet najlepiej skalkulowana kwota odszkodowania nie pomoże Ci, jeśli nie udowodnisz swoich racji. Właściwie dobrane dowody w sprawie o odszkodowanie powypadkowe dadzą Ci większą pewność zakończenia sprawy z sukcesem.

Jakie dowody w sprawie o odszkodowanie powypadkowe?

Nie ma jednej, kompletnej listy dowodów, których należy użyć do udowodnienia swojego roszczenia. Każda sprawa jest inna, bo każdy wypadek przebiegał inaczej. Poszkodowani mają różne konstrukcje psychiczne. Funkcjonują w innych środowiskach. Różnią się nie tylko postrzeganiem rzeczywistości, ale i  stylem życia.

Oczywiście pewne dowody są standardem: dowód z zeznań świadków, dowód z przesłuchania powoda (poszkodowanego, który składa pozew), dowód z opinii biegłego, czy dowód z dokumentów. Wśród dowodów z dokumentów kluczową rolę odgrywa dowód z dokumentacji medycznej. W związku z rozwojem technologii dowodem mogą być również zdjęcia, nagrania z filmami, czy nagrania z monitoringu. dowody w sprawie o odszkodownie komunikacyjne.jpg

Kiedy dowód jest zbyteczny.

Nie każda okoliczność wymaga przeprowadzenia dowodu. W postępowaniu cywilnym nie udowadnia się faktów powszechnie znanych. Nie trzeba również przeprowadzać dowodu na okoliczności znane sądowi z urzędu, np. z prowadzenia innej sprawy.

Nie musisz również powoływać dowodów na okoliczności bezsporne, czyli takie z którymi zgadza się druga strona. Nie ma np. sensu udowadniać, że doszło do wypadku i że brałeś w nim udział, jeśli druga strona (ubezpieczyciel) tego nie kwestionuje a sporna jest jedynie wysokość przysługującej Ci rekompensaty. Wtedy skup się na wykazaniu zasadności żądanych kwot.

Dowody to nie wszystko.

Dowód oraz jego przydatność oceni Sąd. Sąd ma pełną swobodę w przeprowadzanej ocenie. Oznacza to, że nie istnieją kategoryzacje dowodów i podziały na dowody lepsze i gorsze.

Dowód nie jest powoływany od tak. Powinien być dobrany do postawionej tezy dowodowej. Przeprowadza się go w celu potwierdzenia pewnej, założonej okoliczności. I tu prawdziwy klucz do sukcesu, czyli odpowiednio skonstruowana teza dowodowa.

W tym miejscu podpowiadam, jak udokumentować stłuczkę: Jak udokumentować stłuczkę.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o odszkodowanie powypadkowe, zapraszamy do Kontaktu. Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: