Do kogo wystąpić o odszkodowanie za upadek na chodniku?

Renata Robaszewska        26 marca 2018        Komentarze (0)

odszkodowanie za upadek na chodnikuOd kilku dni gości u nas kalendarzowa wiosna, ale zima wcale nie chce odejść. Za oknem plucha. Na chodnikach śliska mazia i resztki śniegi, więc łatwo złapać poślizg. Jeśli przewróciłeś się na nieodśnieżonym chodniku, należy Ci się odszkodowanie za upadek na chodniku.

Kto odpowiada za upadek na chodniku

Teoretycznie sprawa jest dość prosta. Wystarczy zorientować się, na kim ciąży obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie i zawnioskować do niego o odszkodowanie za upadek na chodniku. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Należy pamiętać o wyjątku. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

W praktyce jasne ustalenie, kto odpowiada za dany fragment chodnika może okazać się trudne.

Przykład: Pani Elżbieta przewróciła się na chodniku przed swoim blokiem. Wezwanie do zapłaty odszkodowania skierowała do spółdzielni, przy której stał jej blok. Spółdzielnia odpowiedziała, że chodni przebiega po działce miejskiej. W urzędzie miasta Panią Elżbietę odesłano do Zarządu Dróg, tam z kolei wskazano, że chodnik na tym fragmencie udostępniono właścicielowi warzywniaka. Ten z kolei twierdził, że w jego umowie nie ma mowy o chodniku. Po sprawdzeniu map geodezyjnych okazało się, że chodnik przebiega, jak wstępnie zakładano, przez działkę należącą do spółdzielni mieszkaniowej.

Kto wypłaci odszkodowanie za upadek na chodniku

Jeśli ustaliłeś, kto odpowiada za nienależyty stan chodnika, powinieneś oszacować poniesioną szkodę. Pamiętaj, że w kwocie rekompensaty możesz uwzględnić nie tylko swoje wydatki i straty, ale również odszkodowanie za doznaną krzywdę (czyli zadośćuczynienie). Krzywda to nic innego niż doznane przez Ciebie ból i cierpienie. W każdym przypadku ich wartość oceniana jest subiektywnie. Upadek lub poślizgnięcie na chodniku mogą mieć różne skutki – począwszy od siniaków, po skompilowane złamania i inne bardzo poważne urazy. Zadośćuczynienie w danej sytuacji będzie wypadkową charakteru i zakresu urazu oraz osobistej sytuacji poszkodowanego.

Czy jest sens pozywać spółdzielnię piszemy tutaj: Pozew przeciwko spółdzielni za wypadek.

Wezwanie do zapłaty odszkodowania

Osoba odpowiedzialna za utrzymanie chodnika jest zobowiązana do wypłaty Ci odszkodowania. W pierwszej kolejności należy skierować do niej stosowe wezwanie ze wskazaniem żądanej kwoty rekompensaty. Jeśli nieruchomość należy do wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej lub przedsiębiorcy, powinni oni posiadać stosowne ubezpieczenie. Najprostszą drogą jest wtedy wskazanie przez ubezpieczonego danych towarzystwa ubezpieczeniowego.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty odszkodowania przeczytasz tutaj: Treść wezwania do zapłaty odszkodowania.

Może się jednak zdarzyć, że podmiot odpowiedzialny za dany ciąg komunikacyjny, nie będzie się poczuwał do odpowiedzialności. Wtedy konieczne będzie wytoczenie sprawy w sądzie. O co możesz walczyć w sądzie przeczytasz tutaj: Roszczenia odszkodowawcze.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci, do kogo zwrócić się o odszkodowanie za upadek na chodniku. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: