Co to jest SEWIK i do czego służy uczestnikom wypadku komunikacyjnego?

Renata Robaszewska        09 września 2016        Komentarze (0)

SEWIK to prowadzony w systemie informatycznym System Ewidencji Wypadków i Kolizji. Jednostki Policji rejestrują w SEWIK informacje dotyczące zgłoszonych zdarzeń drogowych. Zdarzeniem drogowym w tym kontekście jest zdarzenie zaistniałe lub mające początek na drodze publicznej, w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania, w związku z ruchem przynajmniej jednego pojazdu.

Takiej rejestracji dokonuje się w terminie nie przekraczającym 7 dni, licząc od daty zgłoszenia. W tym terminie do SEWIK wprowadza się dane zawarte w karcie zdarzenia drogowegoodszkodowanieizadoscuczynienie_20160909, którą wypełnia policjant prowadzący czynności ma miejscu zdarzenia. Jeżeli wyjaśnienie przebiegu zdarzenia wymaga przeprowadzenia czynności sprawdzających, czynności wyjaśniających lub postępowania przygotowawczego kartę zdarzenia drogowego w zakresie zebranych danych wypełnia policjant wykonujący czynności na miejscu zdarzenia drogowego lub policjant wykonujący czynności w związku z tym zdarzeniem.

W SEWIK znajdują się dane osobowe:

  • kierującego pojazdem, uczestniczącego w zdarzeniu drogowym;
  • pasażera pojazdu, jeżeli przyczynił się do powstania zdarzenia drogowego lub odniósł w nim obrażenia;
  • pieszego, jeżeli przyczynił się do zdarzenia drogowego lub odniósł w nim obrażenia albo uczestniczył w innym zdarzeniu drogowym, które zostało zakwalifikowane jako najechanie na pieszego.

Jeżeli w wypadku był zabity, w SEWIK rejestruje się schemat miejsca zdarzenia drogowego, pozwalający na graficzne odwzorowanie sytuacji w miejscu zdarzenia, możliwie dokładną lokalizację miejsca zdarzenia drogowego w planie drogi, a także zidentyfikowanie tego miejsca w terenie. Schemat zawiera:

  • ogólny plan sytuacyjny;
  • szkic miejsca zdarzenia, przedstawiający w graficznej formie najistotniejsze informacje o jego przebiegu;
  • ewentualne uwagi, które nie mają odwzorowania na szkicu lub przedstawienie ich w graficznej formie jest niemożliwe albo dotyczą informacji nieujętych w innych pozycjach karty zdarzenia drogowego.

Informacje o zdarzeniach drogowych przetwarzane w SEWIK, zawierające niezbędne dane do ustalenia okoliczności tych zdarzeń oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia, mogą być udostępniane m.in. osobom uczestniczącym w zdarzeniu, w formie wydruku z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w postaci „notatki informacyjnej o zdarzeniu drogowym”.

Co istotne w SEWIK nie znajda się informację o zdarzeniu drogowym związanym wyłącznie z ruchem pojazdu szynowego, w którym brał udział pieszy przechodzący przez torowisko kolejowe.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: