10 wydatków, których pokrycia może żądać ofiara wypadku

Renata Robaszewska        06 grudnia 2016        Komentarze (0)

Kiedy do Kancelarii RPRP trafia osoba poszkodowana zazwyczaj nie ma sprecyzowanych oczekiwań, co do kwoty i zakresu żądanego odszkodowania. Podczas pierwszego spotkania musimy uzyskać wszelkie dane, które pozwolą zidentyfikować warunki powstania szkody (okoliczności wypadku) oraz jej wysokość. Ważnym elementem odszkodowania są koszty związane z powrotem do zdrowia. Dla ułatwienia wskażę podzielone na kategorie 10 wydatków, których pokrycia może żądać ofiara wypadku.

Zgodnie z art. 444 § 1 zd. 1 kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Ofiara wypadku samochodowego ma więc prawo do domagania się od ubezpieczyciela sprawcy pokrycia wszelkich kosztów wynikających z faktu z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.odszkodowanieizadoscuczynienie_20161205

A więc po kolei – czego może żądać poszkodowany w wypadku komunikacyjnym? Oto 10 wydatków, których pokrycia może żądać ofiara wypadku:

Odszkodowanie z OC sprawcy powinno pokryć:

  • koszty zakupu lekarstw, opatrunków oraz koniecznego zaopatrzenia (kul, ortez, czy wózka inwalidzkiego);
  • koszty wizyt lekarskich, konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych oraz zabiegów;
  • koszty rehabilitacji, w tym wizyty i sprzętu;

Przy czym zarówno w przypadku leczenia, jak i rehabilitacji wbrew twierdzenia ubezpieczyciela, nie musimy czekać potulnie na wizytę w ramach NFZ.

  • koszty opieki. Przy czym nie chodzi jedynie o specjalistyczna opiekę pielęgniarską. Osoba o wypadku z ograniczoną możliwością poruszania się będzie wymagała pomocy w najprostszych czynnościach, takich jak mycie, czesanie, czy jedzenie. Nie pozwól sobie wmówić, że w czasie leczenia lub rehabilitacji wydatki na fryzjera lub kosmetyczkę są zbędne. Jeśli nie jesteś w stanie wykonywać tych czynności osobiście, masz prawo oczekiwać, że poniesione koszty usług osób trzecich zostaną ci zwrócone. Pamiętaj również, że opieka osób bliskich jest również wymierna finansowo.
  • koszty transportu, w tym koszty dojazdu na wizyty lekarskie i rehabilitację. Pamiętaj, że jeśli podróżujesz z opiekunem lub leżałeś w szpitalu, do którego dojeżdżali twoi bliscy, ich koszty również podlegają refinansowaniu.
  • koszty utraconych zarobków. Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim twoje uposażenie będzie niższe, niż od uzyskiwanego wynagrodzenia. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, kwoty wypłacanego zasiłku chorobowego mogą zasadniczo odbiegać od standardowych dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorcę. Taka różnica podlega wyrównaniu. Jeśli pracujesz jako freelancer lub jesteś zatrudniony na umowie śmieciowej, zasada zwrotu utraconych zarobków dotyczy również ciebie.
  • koszty specjalnej diety. Leczeniu wielu urazów towarzyszy zmiana diety. Możesz również korzystać ze specjalnego cateringu. Jeśli wpływa to na wzrost kosztów utrzymania, możesz domagać się ich zwrotu.
  • koszty adaptacyjne. Jeśli po wypadku musisz doposażyć lub przystosować mieszkanie lub jego otoczenie, koszty powinien ponieść ubezpieczyciel sprawcy.
  • koszty przekwalifikowania. Jeśli na skutek wypadku musisz przemeblować nie tylko mieszkanie, ale i całe życie, wydatki na ten cel powinno pokryć odszykowanie z OC sprawcy.
  • inne koszty.

Mam nadzieję, że dzięki podsumowaniu 10 wydatków, których pokrycia może żądać ofiara wypadku, łatwiej sklasyfikujesz wydatki. Pozwoli Ci to prawidłowo oszacować wysokość odszkodowania. Każdy przypadek jest inny. W każdej sytuacji mogą się pojawić inne nietypowe koszty. Jeżeli twoim zdaniem wiążą się on z wypadkiem, warto skonsultować się z prawnikiem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem r.robaszewska@rp-rp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: