Zbyt blisko wiatraków

Renata Robaszewska        19 października 2016        Komentarze (0)

Wiatraczek kojarzy się z czasami dzieciństwa. Taki z kolorowego plastiku. Do tego jeszcze wata cukrowa. Jednym słowem beztroska.

Duży wiatrak nie budzi już tak pozytywnych emocji. Praktycznie nie ma tygodnia, żeby do Kancelarii RPRP nie zgłaszały się osoby mieszkające w okolicach farm wiatrowych. Dzielą się swoimi obawiamy. Opowiadają o złym samopoczuciu. Żyją w lęku o swoje życie i zdrowie. Mają poczucie krzywdy i szukają pomocy w domaganiu się od inwestorów odszkodowania.odszkodowanieizadoscuczynienie_20161019

Tymczasem nie tak łatwo uzyskać odszkodowanie za mieszkanie zbyt blisko wiatraka. W każdym takim przypadku należy udowodnić, że w związku z budową lub eksploatacją farmy wiatrowej dana osoba poniosła szkodę. Szkoda ta musi być wymierna. W sądzie nie wystarczy opowiedzieć o swoich lękach, czy złym samopoczuciu. Trzeba opierać się na faktach. Nie da się udowodnić, że wartość nieruchomości spadła subiektywnym poczuciem, że nikt nie będzie chciał kupić naszej ziemi. Nie da się udowodnić, że wiatraki hałasują, jeśli wyniki badań akustycznych są w normie. Nie da się udowodnić, że pogorszył się nasz stan zdrowia, jeśli nie mamy na to dokumentacji medycznej.

Jeżeli sąsiedztwo elektrowni wiatrowej jest faktycznie uciążliwe i jeśli wiąże się ze szkodą, musimy to tylko (albo aż) udowodnić.

 

#czarnyprotest

Renata Robaszewska        03 października 2016        Komentarze (1)

odszkodowanieizadoscuczynienie_2016103

Był wypadek, nie było policji. A odszkodowanie dla pieszego?

Renata Robaszewska        30 września 2016        Komentarze (0)

Pani Barbara została potrącona na przejściu dla pieszych. Ponieważ bezpośrednio po wypadku nie czuła bólu, nie zdecydowała się na wezwanie policji ani pogotowia. Kierowca odwiózł ją do domu i zostawił swoją wizytówkę. To zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne. Jeśli ofiara jest w szoku, nie odczuwa bólu. Na każdym kursie pierwszej pomocy słuchacze dowiadują się, że delikwenta powinno się zatrzymać na miejscu do przyjazdu pogotowia. Lepiej dmuchać na zimne. Za późno podjęta interwencja może mieć opłakane skutki.

I faktycznie, po kilku godzinach, kiedy opadły emocje Pani Barbara poczuła się źle. Miała zawroty głowy i nudności. Bardzo spuchła jej ręka. Nie mogła samodzielnie ustać na nodze. Syn zawiózł ją na ostry dyżur. Po badaniach na SOR okazało się, że Pan Basia ma wstrząśnienie mózgu. Dodatkowo konieczne było unieruchomienie pękniętych kości. Poszkodowana nosiła gips na ręku i nodze przez 8 tygodni. Dodatkowo musiała robić sobie nieprzyjemne zastrzyki w brzuch.odszkodowanieizadoscuczynienie_20160929

Pani Barbara zgłosiła szkodę z OC sprawcy. Przedstawiciel ubezpieczyciela sugerował, że nie wezwanie policji znacznie utrudni likwidację szkody a odszkodowanie za wypadek dla pieszego może nie być wypłacone.

Czy brak wezwania policji na miejsce zdarzenia i nie sporządzenie notatki służbowej z zajścia zmniejsza szanse na odszkodowanie za wypadek na pasach? Jeśli sprawca nie próbuje się wymigać od odpowiedzialności, nie powinno mieć to znaczenia. Zdarzenie można zgłosić na komisariacie również później. Policja przyjmie zgłoszenie i przeprowadzi postepowanie wyjaśniające.

W tej sytuacji Pani Basia konsekwentnie nie chciała zgłaszać sprawy na policję. Uznała, że kierowca poniósł wystarczające konsekwencje swojego przewinienia. Młody człowiek rzeczywiście przejął się sytuacją. Odwiedzał poszkodowaną. Robił zakupy. Woził na wizyty lekarskie.

Policja powinna być wezwana zawsze w sytuacji, gdy są ofiary. Jeżeli nie, jej zawiadomienie pozostaje do decyzji uczestników zdarzenia.

Należy pamiętać, że brak interwencji policji, nie wyklucza możliwości żądania odszkodowania z OC sprawcy.

Gdzie jest pies pogrzebany?

Renata Robaszewska        23 września 2016        Komentarze (0)

Pies, czy kot potrafią być prawdziwymi przyjaciółmi człowieka. Więź między zwierzęciem i jego opiekunem jest czasami silniejsza niż ta pomiędzy ludźmi. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolne jest do odczuwania cierpienia. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Zwierzęta domowe traktowane są jak członkowie rodziny. Również po śmierci. Bo kiedy zwierzę zdycha, właściciel musi podjąć decyzję co do pochówku.

W niektórych miastach funkcjonują cmentarze dla zwierząt. Ich istnienie nie wzbudza już takich sensacji, jak u Kargula i Pawlaka podczas ich wizyty w Chicago. Właściciele odwiedzają swoich ulubieńców. Zostawiają im ulubione zabawki. Wspominają. odszkodowanieizadoscuczynienie_20160916

Prawo do grobu stanowi dobro osobiste. Co to znaczy? Kiedy umiera bliski nam człowiek, mamy prawo do wybrania miejsca jego ostatecznego pochowku, opieki nad grobem i czczenia (kultu) osoby tam pochowanej. Dobro takie jest prawnie chronione. Jeśli doszło do naruszenia, osoba, której to dotyczy może żądać m.in. zadośćuczynienia.

Jeśli ze zwierzęciem łączy nas szczególna więź emocjonalna, czy prawo do jego grobu jest podobnie chronione? Przed takim pytaniem stanął Sąd w Trzciance (sygn. akt I C 131/16). Zarządca psiego cmentarza usunął bowiem przez pomyłkę grób psa. Z tego tytułu właścicielka domagała się 1.000 złotych za krzywdę doznaną przez nią w wyniku likwidacji psiej mogiły.

Sąd wskazał, że prawo do grobu jest prawem właściwym jedynie dla grobów ludzkich. W uzasadnieniu argumentował, że: „W społeczeństwie nie ma poczucia, iż grób zwierzęcia powinien być czczony i pielęgnowany jak grób ludzki. Cmentarze dla zwierząt są rzadkie, nie ma powszechnej praktyki, aby urządzać zwierzętom groby a następnie je czcić. Samo więc usunięcie nagrobka nie naruszyło żadnego dobra związanego z pochowkiem psa.”

Oznacza to, że dziś wnoszenie takiego powództwa nie jest uzasadnione. Jeśli jednak z biegiem czasu społeczeństwo zmieni podejście do psich cmentarzy, nie jest wykluczone poszerzenie katalogu dóbr osobistych.

Odmowa wypłaty odszkodowania

Renata Robaszewska        21 września 2016        Komentarze (0)

Stłuczka. Nikomu nic się nie stało. Kierowcy nie wzywają policji, bo sprawca przyznaje się do winy. Załatwiają sprawę szybko, spisują oświadczenie i wymieniają się numerami telefonów. Rozpoczyna się likwidacja szkody.

odszkodowanieizadoscuczynienie_20160918Po 30 dniach zamiast odszkodowania właściciel uszkodzonego pojazdu dostaje decyzję odmowną. Klasyczne uzasadnienie: „Po dokładnej analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji ustalono, iż do zgłoszonych uszkodzeń pojazdu X nie doszło w deklarowanych przez zgłaszającego okolicznościach. W trakcie porównania uszkodzeń samochodu X oraz wskazanego pojazdu sprawcy, brak jest ich korespondencji wysokościowej i energetycznej  względem ww samochodów. Co więcej charakter uszkodzeń nie pasuje do opisanych okoliczności – inny charakter uszkodzeń. Mając powyższe na uwadze stoimy na stanowisku, że nie doszło do kontaktu w opisanych okolicznościach pomiędzy samochodami „.

Szok. Odwołanie. Dyskusja z opinią rzeczoznawcy ubezpieczyciela. Jaki skutek? Podtrzymanie stanowiska. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.

Gdyby faktycznie podejrzewano tzw. ustawkę, sprawa trafiłaby do prokuratury. O co więc chodzi? Być może ubezpieczyciel liczy, że poszkodowany zapomni, znudzi się, albo przestraszy sprawy sądowej. Typowa sztuczka ubezpieczyciela.

Oczywiście, gdyby kierowcy wezwali policję lub dysponowali nagraniami z videokamery sprawa byłaby prostsza. Brak takich dowodów nie oznacza, że kierowca powinien się poddać. Dobre przygotowanie strategii procesowej przyczyni się do uzyskania korzystanej opinii biegłego. A to już zwiastuje sukces. Wisienką na torcie będą dodatkowe odsetki za zwłokę i zwrot kosztów postępowania. Szkoda tylko, że na zwrot tej lokaty przyjdzie poczekać około roku, bo tyle przy dobrych wiatrach zajmie sprawa w sądzie.