Wtargnięcie na jezdnię

Renata Robaszewska        17 lipca 2019        2 komentarze

Kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych powinien zachować szczególną czujność. Musi się liczyć z tym, że w tym miejscu w każdej chwili może pojawić się pieszy. Odpowiedzialny kierowca musi być przygotowany na nagłe wtargnięcie na jezdnię przez pieszego. Zbliżając się do pasów kierujący pojazdem jest zobowiązany zmniejszyć prędkość do granic pozwalających w razie potrzeby na natychmiastowe zatrzymanie pojazdu.

Obowiązki kierowcy

wtragnięcie na jezdnię_1

Nowy Jork by Marcin Płoszka

Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Jeżeli zaś skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

W Prawie o ruchu drogowym określa się szczególną ostrożność. To ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie (art. 2 pkt 22 Prawa o ruchu drogowym).

Kierującemu pojazdem zabrania się:

 • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
 • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
 • Również kierowca powinien uważnie obserwować okolice przejścia dla pieszych i brać po uwagę potencjalne wtargniecie na jezdnię przez pieszego. Musi również bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa pieszemu poruszającemu się na oznakowanym przejściu.

Jak wskazano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 września 1974 r., sygn.. akt I CR 342/74 „Osoba piesza przechodząca przez jezdnię w miejscu oznaczonym powinna mieć zapewnione maksymalne bezpieczeństwo (…).

Kierowca zawsze musi się liczyć z możliwością pojawienia się na jezdni osoby pieszej, jest więc zobowiązany zmniejszyć szybkość do granic pozwalających w razie potrzeby na natychmiastowe zatrzymanie pojazdu. W związku z tym kierowca ma obowiązek obserwowania nie tylko jezdni, ale również przylegającego do jezdni w miejscu przejścia chodnika, aby upewnić się, czy nikt nie wkracza na jezdnię, a jeżeli wkracza, to natychmiast hamować zanim przechodzień znajdzie się na torze jazdy samochodu (…)”.

Obowiązki pieszego

wtargnięcie na jezdnię

Indie by Marcin Płoszka

Wejście pieszego na przejście nie powinno być zaskoczeniem dla kierowcy, a pieszy ma prawo oczekiwać i być przekonany o tym, że nadjeżdżający samochód ustąpi mu pierwszeństwa. Nie oznacza to, że pieszy może w każdej chwili wejść na pasy. Przed wejściem na przejście pieszy zobowiązany jest on do zachowania podstawowych zasad ostrożności – powinien obserwować ruch na jezdni, prawidłowo ocenić możliwość zatrzymania się pojazdu przed przejściem dla pieszych oraz reagować na zagrożenia – np. w postaci zbliżającego się do niego samochodu (odpowiednio zwolnić lub przyspieszyć kroku reagując na bieżąco na rozwój sytuacji na drodze). Dlatego tak ważna jest koncentracja.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym pieszy, przechodząc przez jezdnię, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy nie jest jednak usprawiedliwiony zawsze i wszędzie. Pieszemu zabrania się m.in.:

 • wchodzenia na jezdnię:
  • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
 • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
 • przebiegania przez jezdnię.

Kto to jest pieszy przeczytasz tutaj: Kto to jest pieszy?

Wtargnięcie na jezdnię

Kierujący samochodem zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych, zawsze musi się liczyć z tym, że na pasy wejdzie pieszy. W praktyce faktyczne wtargnięcie na jezdnię przez pieszego jest sytuacją dość rzadką. W większości wypadków nie można o nim mówić bez względu na to, nawet jeśli pieszy przyspieszył kroku. Na kierującym spoczywa obowiązek zachowania najwyższej ostrożności, zmniejszenia prędkości a jeśli to konieczne, zatrzymania pojazdu. Auto może ruszyć dopiero, gdy pieszy opuści jezdnię a nie jak sądzą niektórzy, gdy przeszedł już przed maską.

Kierowcy, którzy spowodowali wypadek z udziałem pieszego szukają dla siebie różnych usprawiedliwień. Nie jest łatwo zmierzyć się z odpowiedzialnością za krzywdę wyrządzoną innym ludziom . Opowiadając o wypadku powołują się najczęściej na następujące okoliczności:

 • ograniczona widoczność w okolicach przejścia,
 • ciemne ubranie pieszego,
 • brak oświetlenia na drodze (niepalące się latarnie),
 • niesprzyjające warunki atmosferyczne lub pora dnia,
 • rozmowa pieszego przez telefon.

Najczęściej mówią jednak o tym, że nastąpiło wtargnięcie na jezdnię przez pieszego. To, że kierowca nie zauważył pieszego lub nie spodziewał się go na pasach, nie oznacza jeszcze, że nastąpiło wtargnięcie na jezdnię. Statystycznie rzadko się zdarza, że Pieszy jest winny wypadku. 

Nagłe wtargnięcie pieszego na jezdnię omawiane jest również tutaj: Nagłe wtargnięcie pieszego na jezdnię.

Odtworzenie przebiegu wypadku

Odtwarzając okoliczności wypadku i badając hipotezę o wtargnięciu pieszego na pasy, Sąd w oparciu o opinię biegłego specjalisty ds. rekonstrukcji wypadków drogowych ustali, czy prędkość pojazdu była bezpieczna i dopuszczalna. Nie wystarczy zachowanie prędkości poniżej maksymalnej dopuszczalnej na danym obszarze, gdyż prowadzący pojazd powinien jechać taką prędkością, która zapewni mu możliwość zatrzymania się i ustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Powszechne obecnie prowadzenie rozmów telefonicznych przez pieszych rozprasza. W Stanach Zjednoczonych toczy się szeroka medialna dyskusja nad zakazem używania telefonu podczas przekraczania jezdni. Obserwacje potwierdzają, że pieszy rozproszony konwersacja w ograniczony sposób obserwuje drogę przed wejściem na przejście i w większości wypadków zaprzestaje obserwacji w momencie wkroczenia na pasy.

wtargnięcie na jezdnię_3

Japonia by Marcin Płoszka

Wbrew ogólnemu przekonaniu brak reakcji pieszego na zbliżający się pojazd nie ma większego znaczenia. Często słyszę, że pieszy „stanął jak wryty” lub na widok pędzącego w jego kierunku samochodu zareagował niestandardowo. Reakcje ludzkie na zbliżające się niebezpieczeństwo są naprawdę różne i w toku sprawy sądowej nie muszą wcale wpływać na ograniczenie lub wyłączenia odpowiedzialności kierowcy.

W warunkach ruchu miejskiego – poza pora nocną – jest mało realne, aby w momencie podejścia pieszego do jezdni w pewnej odległości od pasów nie znajdował się żaden pojazd. Pieszy musi wiec realni ocenić, czy auto zdąży się zatrzymać lub że z uwagi na odległość zatrzymanie nie będzie w ogóle konieczne. Z drugiej strony kierowca jadąc przez miasto – musi się liczyć z obecnością pieszych na przejaśniać.

Odszkodowanie za wtargnięcie na jezdnię

Jeśli dochodzi do potrącenia pieszego, to skutki są zazwyczaj poważne. Jeśli pieszy wstaje i odchodzi o własnych siłach z miejsca wypadku, to albo jest szczęściarzem, albo dopadł go szok powypadkowy. Pieszy może wystąpić o odszkodowanie z OC sprawcy. Zazwyczaj problemem będzie tu wysokość odszkodowania- niższa od żądanej przez poszkodowanego, niż odmowa jego wypłaty. Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym opisywałam już wcześniej.

Jeśli interesuje Cię odszkodowanie dla pieszego poszkodowanego w wypadku zajrzyj również tutaj: Odszkodowanie dla pieszego? Był wypadek, nie było policji.

Jeżeli jednak tak się zdarzy, że nastąpiło wtargniecie na jezdnię, a odpowiedzialność kierowcy jest wyłączona – to kierowca ma prawo wystąpić do pieszego o odszkodowanie za wtargnięcie na jezdnię.

Jeśli uważasz, ze należy Ci się odszkodowanie od pieszego koniecznie przeczytaj wpis: Odszkodowanie od pieszego.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci , jak zachować się w sytuacji, gdy uczestniczyłeś w wypadku samochodowy. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

Odszkodowanie za wypadek dziecka

Renata Robaszewska        21 maja 2019        Komentarze (0)

Kiedy na świecie pojawia się dziecko, rodzicom zaczyna towarzyszyć lęk o jego zdrowie. Mama i tata starają się stworzyć dziecku bezpieczne otoczenie. Niestety nie zawsze są w stanie wyeliminować każde ryzko. Odpowiedzialni rodzice wyposażają dzieci w różne zabezpieczenia. Odblaski, kamizelki, kaski. Zapinają im pasy w samochodzie itd. Czasami jednak pomimo tych starań dziecko jest ofiarą wypadku. W pierwszej kolejności rodzice skupiają się na zdrowiu dziecka, później często pytają nas o odszkodowanie za wypadek dziecka.

Do kogo po odszkodowanie za wypadek dziecka

Zgodnie z generalną zasadą dziecko nie może być uznane za winnego wypadku (Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko). Z zasady tej wynika kolejna, iż w przypadku większości wypadków rodzice mogą wystąpić o odszkodowanie za wypadek dziecka. Odszkodowanie za wypadek dziecka może być wypłacone z ubezpieczenia NNW (Nieobowiązkowe ubezpieczenie NNW oraz Odszkodowanie ze szkolnego ubezpieczenia NNW) lub z polisy OC kierującego pojazdem. Jeśli sprawca wypadku nie posiada ubezpieczenia OC (np. rowerzysta) żądania pokrycia szkody może być skierowane bezpośrednio do osoby ponoszącej odpowiedzialność za wypadek. Dziecko nie działa oczywiście samodzielnie.

Rola rodziców

W sprawach o odszkodowanie za wypadek dziecka reprezentacja dziecka należy do rodziców. Czasem opiekunów prawnych. Rodzice zastępują swoją pociechę w postępowaniu likwidacyjnym. Później w jego imieniu składają pozew i występują przed sądem. Do wytoczenia powództwa rodzic nie musi uzyskiwać zgody sądu lub innej instytucji. Sądy przyjmują się bowiem, że rodzice mogą podejmować czynności na korzyść i w interesie dziecka. Inaczej wygląda sytuacja, gdy w procesie sądowym rodzice chcieliby zawrzeć ugodę rezygnując z części roszczeń.

Środki z odszkodowania pokryją koszty leczenia i rehabilitacji. Wysokie odszkodowanie. Zadośćuczynienie pozwoli na sprawienie dziecku przyjemności i odwrócenie uwagi od nieprzyjemnych wspomnień. Zadośćuczynienie za wypadek samochodowy

Ugoda a odszkodowanie za wypadek dziecka

Zgodnie z wciąż aktualnym orzeczeniem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 lutego 1999 r., sygn. akt III CKN 1202/98: „Czynności dyspozycyjne podejmowane w postępowaniu sądowym przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka, takie jak zawarcie ugody w sprawach wykraczających poza bieżącą administrację jego majątkiem, a więc między innymi w sprawie o dział spadku, znoszenie współwłasności, czy w sprawie należnego dziecku odszkodowania należą do kategorii czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w rozumieniu art. 101 § 3 KRO. Akty takie wymagają zatem zezwolenia sądu opiekuńczego.”

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie wystąpienia o odszkodowanie za wypadek dziecka – zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

 

Odszkodowanie za wypadek na rowerze

Renata Robaszewska        14 marca 2019        Komentarze (0)

Sama jeżdżę na rowerze. Korzystam ze ścieżek rowerowych a tam gdzie ich nie ma jadę ulicą. Staram się respektować prawa innych uczestników ruchu – zarówno pieszych, jak i kierowców. Może to już takie skrzywienie zawodowe. Czym więcej spraw związanych w wypadkami samochodowymi przechodzi przez naszą Kancelarię, tym jestem ostrożniejszym rowerzystą. Szczególnie patrząc na kolejne ofiary wypadków drogowych, czytając kolejne akta z opisami zabiegów medycznych oraz słuchając opowieści naszych Klientów starających się o odszkodowanie za wypadek na rowerze. W wakacje, kiedy sezon rowerowy jest w pełni, liczba kolizji drogowych, w których biorą udział rowerzyści znacząco wzrasta.  Znacząco zwiększa się też liczba naszych klientów-rowerzystów, których interesuje odszkodowanie za wypadek na rowerze.

Skutki potrącenia rowerzysty

W zderzeniu samochodu z rowerem, rowerzysta jest na z góry przegranej pozycji. To proste zasady fizyki, których nie da się odwrócić. W wypadkach tych rowerzystów znajdziemy zarówno po stronie sprawców (Odszkodowanie za wypadek rowerowy spowodowany przez rowerzystę) jak i ofiar.

Statystyki policyjne są zatrważające. W 2017 roku rowerzyści uczestniczyli w 4.212 wypadkach drogowych, w których zginęło 220 rowerzystów, a rany odniosło 3800 kierujących rowerami i 24 pasażerów. Na tym tle pozytywnie wypada jedynie informacja – iż liczba wypadków spadła rok do roku o 11 %. Czytając zestawienie wyraźnie widać, że do wypadków z udziałem rowerzystów częściej dochodziło na obszarze zabudowanym – 3.645. Wypadków na obszarze niezabudowanym było znacznie mniej (567). Były one znacznie poważniejsze w skutkach, gdyż ginął  nich co 6 rowerzysta. Dla porównania na terenie zabudowanym śmierć w wypadku ponosił co trzydziesty rowerzysta. Zestawienia tabelaryczne pokazują wyraźnie, że sprawcami wypadków z udziałem rowerów, są w przeważającej części kierowcy samochodów osobowych.

Poszkodowany rowerzysta może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na rowerze z OC sprawcy, ale z reguły jest to małym pocieszeniem w sytuacji utraty zdrowia, ograniczenia sprawności i długiego procesu rekonwalescencji. Doznane urazy sprawiają, że kolejne wyjście na rower znacznie oddala się w czasie a w niektórych sytuacjach będzie już nierealne.

Odszkodowanie za wypadek na rowerze

Odszkodowanie za wypadek na rowerze

Główne grzechy kierowców wobec rowerzystów to niezachowywanie odległości przy wyprzedzaniu, zajeżdżanie drogi rowerzystom, nierespektowanie pierwszeństwa rowerzystów na ścieżce rowerowej. Jeśli skończy się na lekkich potłuczeniach, odszkodowanie za wypadek na rowerze w przeważającej części stanowić będzie koszt naprawy lub zakupu nowego roweru. Jeśli uszkodzenia ciała u rowerzysty będą poważniejsze, kierowca musi się liczyć prowadzeniem przeciwko niemu postępowania karnego i czekającym go wyrokiem za spowodowanie wypadku. W takiej sytuacji odszkodowanie za wypadek na rowerze obejmie nie tylko szkodę majątkową (zniszczony rower i sprzęt bicyklisty), ale i szkodę na sobie (koszty leczenia, rehabilitacji, czy utraconego zarobku). Poszkodowany rowerzysta będzie również uprawniony do żądania wypłaty zadośćuczynienia za ból i cierpienie, które wiąże się z samym wypadkiem i procesem dochodzenia do zdrowia i sprawności.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie należy się odszkodowanie za wypadek rowerowy zajrzyj tu: Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym

Zderzenie rowerzystów

Odszkodowanie za wypadek na rowerze spowodowany przez innego rowerzystę – zderzeniem, czy najechanie, będzie w praktyce trudniejsze do uzyskania, gdyż rowerzyści nie posiadają co do zasady ubezpieczenia obejmującego zderzenia rowerowe. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez rowerzystę, należy się liczyć z pozwem cywilnym. Wbrew pozorom takie wypadki zdarzają się dość często.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci , jak zachować się w sytuacji, gdy uczestniczyłeś w wypadku samochodowy lub rowerowym. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub napisz komentarz pod tym wpisem.

Potrącenie rowerzysty

Renata Robaszewska        23 lutego 2019        Komentarze (0)

Kilka dni temu w jednym z dzienników internetowych opublikowano ciekawy artykuł. Pod Oslo w sierpniowy wieczór 2016 r. polski kierowca potrącił pieszego, który szedł poboczem. Obrońcy Polaka oparli się w linii obrony o zjawisko Purkiniego, co przełożyło się na uniewinnienie kierowcy. Zgodnie z definicją w Wikipedii polega ono na zaburzeniu percepcji jasności barw przy słabym oświetleniu. Od razu zastanowiło mnie, czy w polskich warunkach jest to sposób na uniknięcie odpowiedzialności za potrącenie rowerzysty lub potrącenie.

Brak widoczności

Sprawcy wypadków samochodowy, z którymi rozmawiamy w Kancelarii często mówią, że nie widzieli nikogo na jezdni. Czasami faktycznie wynika to z nagłego wtargnięcia pieszego na jezdnię. Nagłe wtargnięcie pieszego na jezdnię. lub Wtargnięcie na jezdnię. Czasami wynika to z niezachowania zasad bezpieczeństwa przez pieszych i rowerzystów. W szczególności za brak ich widoczności odpowiada brak oświetlenia  lub odblasków. Brak odblasków a przyczynienie. Czy nagłe oślepienie przez słońce, czy iluzja optyczna mogą stanowić podstawę uniknięcia odpowiedzialności za potrącenie rowerzysty?

Oślepienie kierowcypotrącenie rowerzysty

Wspomniane na początku zjawisko Purkiniego powoduje, że w czasie zmierzchu ludzkie oko zaczyna tracić zdolność odróżniania barw. Nocą świat staje się czarno-biały. W pierwszej kolejność ludzkie oko traci zdolność odróżniania barwy czerwonej. Idąc tym tropem jeśli rowerzysta jedzie czerwonym rowerem i w czerwonym stroju, kierowca mógłby bronić się, że nie odpowiada za potrącenie rowerzysty.

Co ciekawe – norwescy sędziowie nie byli jednomyślni. Zawodowa część składu twierdziła, że kierowca musi zachować zasady bezpieczeństwa i brać pod uwagę również ryzyka zjawisk fizjologii widzenia.

Potrącenie rowerzysty zawinione przez kierowcę

Podobną sprawą zajmował się polski Sąd Najwyższy. Sędziowie z Izby Karnej pochylali się nad sprawą, której przedmiotem było potracenie rowerzysty. Sprawczyni usprawiedliwiała się oślepieniem jej przez słońce. W postanowieniu Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 21 listopada 2017 r., sygn. akt III KK 502/17 SN uznał, że:

„oskarżona miała zatem pełne możliwości, aby uniknąć zderzenia z rowerzystami, co nie budzi żadnych, nawet cienia najmniejszych wątpliwości. Warunkiem było uważne obserwowanie przedpola jazdy i dostosowanie prędkości do panujących warunków, w szczególności oślepiającego słońca. W zaistniałej sytuacji drogowej gdyby nawet zjawisko olśniewania spowodowało nagłe oślepienie oskarżonej, jak to starał się forsować w apelacji skarżący obrońca – to i tak właściwa obserwacja drogi pozwoliłaby na wcześniejsze zauważenie rowerzysty, który przecież nie wtargnął raptownie na jezdnię, ale poruszał się po niej. Poza tym do wypadku drogowego nie doszło za wniesieniem i w chwilę po wyjeździe z lasu, jak to wskazywał w apelacji skarżący, bowiem ślady zobrazowane w dokumentacji fotograficznej oraz wygląd i ukształtowanie terenu, zdaniem Sądu Okręgowego, wyraźnie temu przeczą. Wypadek miał miejsce na prostym odcinku drogi, wznoszącym się w okolicy zdarzenia, co wprost wynika z protokołu oględzin, materiału poglądowego oraz opinii biegłego”.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie odszkodowania za potrącenie rowerzysty – zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.

Odszkodowanie za śmierć rowerzysty

Renata Robaszewska        19 grudnia 2018        Komentarze (0)

W konfrontacji z samochodem szanse rowerzysty są niewielkie. Doświadczenie życiowe pokazuje, że bardzo nawet niewielka stłuczka, może mieć poważne konsekwencje dla życia i zdrowia rowerzysty. Niestety wraz ze wzrostem ilości rowerów na polskich drogach, rośnie również ilość wypadków śmiertelnych, których ofiarami są rowerzyści. Rowerzyści giną zarówno na ulicach miast, jak i na drogach poza aglomeracjami. Bliscy ofiar wypadków rowerowych pytają nas, jakie odszkodowanie za śmierć rowerzysty należy się członkom rodziny?

Dla kogo odszkodowanie za śmierć rowerzysty

W razie śmierci rowerzysty w wypadku samochodowym, jego bliskim należy się odszkodowanie za śmierć rowerzysty. Każdy bliski rowerzysty, którego sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu ma prawo do takiego odszkodowania.

Najbliższy członek rodziny zmarłego rowerzysty może żądać odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Śmierć bliskiego wiąże się z żałobą i cierpieniem psychicznym. Ustawodawca dopuścił, więc przyznanie zadośćuczynienia za negatywne przeżycia.odszkodowanie śmierć rowerzysty

Za najbliższego członka rodziny uważa się co do zasady małżonka, rodziców i dzieci. O stopniu bliskości nie decyduje jednak bliskość pokrewieństwa, a raczej wieź emocjonalna z ofiarą  wypadku. Z tego punktu widzenia o odszkodowanie za śmierć rowerzysty mogą występować również partnerzy, konkubenci, dziadkowie, pasierbowie.

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.

Więcej na temat odszkodowań dla bliskich ofiar wypadku znajdziesz tutaj: Odszkodowanie za śmierć w wypadku

Jakie odszkodowanie za śmierć rowerzysty

W czasie spotkań w naszej Kancelarii często pada pytanie o wysokość odszkodowania za śmierć rowerzysty w wypadku samochodowy. Kwoty są różne.

Należy pamiętać, że zasady na podstawie których przyznaje się odszkodowanie za śmierć rowerzysty nie dotyczą roszczeń wnoszonych przez poszkodowanego rowerzystę. Ofiara wypadku, która przeżyła samodzielnie występuje o odszkodowanie za wypadek na rowerze. (więcej na ten temat tu: Odszkodowanie za wypadek na rowerze oraz Potrącenie rowerzysty).

Należy również pamiętać, iż nie zawsze to kierowca odpowiada za wypadek z udziałem rowerzysty. Czasami do wypadku dochodzi z winy rowerzysty: Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez rowerzystę oraz Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez rowerzystę

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie wystąpienia o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.