Świadek w sprawie o odszkodowanie powypadkowe

Renata Robaszewska        10 stycznia 2017        Komentarze (0)

Świadek w sprawie o odszkodowanie powypadkowe może zagwarantować Ci wygraną. Może być czasem najsłabszym ogniwem. Wytaczając powództwo o odszkodowanie komunikacyjne należy odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcemy udowodnić i kto może nam w tym pomóc.

Po co świadek w sprawie o odszkodowanie powypadkowe?

Jako poszkodowany w wypadku musisz udowodnić swoje żądania przed sądem. Po Twojej stronie jest tzw. ciężar dowodu. Sąd nie uwierzy Ci na piękne oczy. Potrzebne są Ci więc  dowody na poparcie tego co mówisz. Co może być dowodem w sądzie piszę tu: „Dowody w sprawie o odszkodowanie powypadkowe„. Jednym ze środków w sprawie o odszkodowanie jest tzw. źródło osobowe, czyli po prostu świadek.

Na jakie okoliczności warto powołać świadka?

Świadek będzie ci potrzeby, jeśli okoliczności wypadku są sporne. Będzie też niezbędny, żeby wykazać skutki wypadku, w tym to w jaki sposób odniesiony uszczerbek na zdrowiu wpłynął na Twoje życie, jak przebiegał proces powrotu do zdrowia. Świadek w sprawie o odszkodowanie powypadkowe będzie kluczowy dla udowodnienia Twojego cierpienia złego samopoczucia. Jeśli nie masz dowodów na poniesione wydatki, to również dobre źródło informacji. świadek w sprawie o odszkdowanie powypadkowe.jpg

Kto może być świadkiem w sprawie o odszkodowanie?

Wybierz świadków rozsądnie. Pamiętaj, że wizyta w sądzie to duży stres, któremu nie każdy podoła. Pełnomocnik drugiej strony też będzie próbował wyprowadzić świadka z równowagi. Świadek będzie pod ostrzałem pytań drugiej strony. Jeśli dana osoba ma problemy z pamięcią, nie potrafi się logicznie wysłowić lub jest skłonna do konfabulacji, zrezygnuj z jej powołania. Świadkami nie mogą być osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń.

Nie opieraj się też na świadkach, którzy nie mają wiedzy o tym co się zdarzyło lub mają informacje z trzeciej ręki. Niepotrzebnie zmarnujesz czas Sądu i innych.

Przygotowanie świadka do zeznań.

Absolutnie nie nastawiaj świadka. Nie instruuj go, co ma mówić. Pod żadnym pozorem nie nakłaniaj go do kłamstwa lub naginania rzeczywistości. To może się zemścić przede wszystkim na Tobie.

Za to zasadne jest poinformowanie świadka o tym, jak będzie wyglądały zeznania. Gdzie ma podejść i o jakie dane Sąd do zapyta (np. wiek i zawód), czy jak się ubrać. Gdy świadek będzie wiedział, jak zwracać się do Sądu, gdzie stać i na kogo patrzeć podczas odpowiedzi na pytania, poczuje się bardzie komfortowo.

Nieobecność świadka.

Co jeśli świadek się nie zjawi? Sąd może go ukarać karą grzywny wynoszącą nawet 5.000 złotych. Sąd wyda w tej sprawie postanowienie, na które świadek może złożyć zażalenie. Jeżeli pomimo ukarania grzywną świadek nie stawi się na kolejne wezwanie, Sąd może zarządzić jego doprowadzenie przez policję.

Jeśli powód świadka nieobecności jest znany, powiadom o tym Sąd. Poproś również świadka, aby niezwłocznie wysłał stosowne pismo w tej sprawie.

 

Nagłe wtargnięcie pieszego na jezdnię

Renata Robaszewska        09 stycznia 2017        Komentarze (0)

Przy wypadku, w którym uczestniczy pieszy zazwyczaj pojawia się pytanie o nagłe wtargnięcie pieszego na jezdnię. To najpopularniejsza linia obrony sprawców i zarazem faktycznie najczęstsze przewinienie po stronie pieszego. Od ustalenia tej okoliczności zależeć będzie komu „przyklepana” zostanie wina za spowodowanie wypadku oraz kto poniesienie jego ciężar finansowy. Kto zapłaci odszkodowanie, jeśli faktycznie miało miejsce nagłe wtargnięcie pieszego na jezdnię przeczytasz tu: „Odszkodowanie od pieszego„.nagłe wtragnięcie pieszego na jezdnię.jpg

Czy pieszy wtargnął na jezdnię?

We wpisach „Pieszy jest winny wypadku” oraz „Kto to jest pieszy” wskazuję typowe nieprawidłowości w zachowaniu pieszych. Wśród nich wymieniam nagłe wtargnięcie pieszego na jezdnię. Z takim wtargnięciem mamy do czynienia, gdy pieszy wychodzi na jezdnię:

  • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi
  • bezpośrednio przed jadący pojazd.

Przy czym ta druga sytuacja może mieć miejsce również przy wejściu na przejściu dla pieszych. Pamiętaj, że pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych. Niemniej wbrew planom nowelizacyjnym nie udało się wprowadzić do polskiego prawa zasady bezwzględnego pierwszeństwa pieszego zbliżającego się do przejścia. Pieszy nie może się więc tłumaczyć, że zachował ostrożność, gdyż planował przejść prawidłowo po pasach.

W Kancelarii RPRP prowadziliśmy takie sprawy. Pieszy zgłasza się po pomoc w zakresie odszkodowania a w czasie spotkania wychodzi na jaw, że zarzucono mu nagłe wtargnięcie na jezdnię. Zauważam taką dziwną prawidłowość, że sytuacja dotyczy w dużej mierze seniorów. Nagle okazuje się, że zdaniem policji idący o lasce staruszek niczym rącza kózka wyskoczył na przejście. Sic!

Kara za nagłe wtargnięcie pieszego na jezdnię.

Wracając jednak do tematu za takie nagłe wtargnięcie pieszego na jezdnię może on dostać mandat. Zgodnie z taryfikatorem wejście na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi będzie kosztowało pieszego 100 złotych. Wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściu dla pieszych kosztuje 50 złotych, poza przejściem 100 złotych. Jeśli działanie pieszego zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji sankcje będą bardzo poważne. Nie zdarza się to często, niemniej należy się z tym również liczyć.

Dowody w sprawie o odszkodowanie powypadkowe

Renata Robaszewska        06 stycznia 2017        Komentarze (0)

Jeśli wytaczasz sprawę ubezpieczycielowi o zapłatę odszkodowania najważniejsza jest dobra strategia. Nie wystarczy ściągnięcie wzoru pozwu z interentu i wypełnienie go swoimi danymi. Nie chodzi też o objętość pozwu, ale o jego merytorykę. Nawet najlepiej skalkulowana kwota odszkodowania nie pomoże Ci, jeśli nie udowodnisz swoich racji. Właściwie dobrane dowody w sprawie o odszkodowanie powypadkowe dadzą Ci większą pewność zakończenia sprawy z sukcesem.

Jakie dowody w sprawie o odszkodowanie powypadkowe?

Nie ma jednej, kompletnej listy dowodów, których należy użyć do udowodnienia swojego roszczenia. Każda sprawa jest inna, bo każdy wypadek przebiegał inaczej. Poszkodowani mają różne konstrukcje psychiczne. Funkcjonują w innych środowiskach. Różnią się nie tylko postrzeganiem rzeczywistości, ale i  stylem życia.

Oczywiście pewne dowody są standardem: dowód z zeznań świadków, dowód z przesłuchania powoda (poszkodowanego, który składa pozew), dowód z opinii biegłego, czy dowód z dokumentów. Wśród dowodów z dokumentów kluczową rolę odgrywa dowód z dokumentacji medycznej. W związku z rozwojem technologii dowodem mogą być również zdjęcia, nagrania z filmami, czy nagrania z monitoringu. dowody w sprawie o odszkodownie komunikacyjne.jpg

Kiedy dowód jest zbyteczny.

Nie każda okoliczność wymaga przeprowadzenia dowodu. W postępowaniu cywilnym nie udowadnia się faktów powszechnie znanych. Nie trzeba również przeprowadzać dowodu na okoliczności znane sądowi z urzędu, np. z prowadzenia innej sprawy.

Nie musisz również powoływać dowodów na okoliczności bezsporne, czyli takie z którymi zgadza się druga strona. Nie ma np. sensu udowadniać, że doszło do wypadku i że brałeś w nim udział, jeśli druga strona (ubezpieczyciel) tego nie kwestionuje a sporna jest jedynie wysokość przysługującej Ci rekompensaty. Wtedy skup się na wykazaniu zasadności żądanych kwot.

Dowody to nie wszystko.

Dowód oraz jego przydatność oceni Sąd. Sąd ma pełną swobodę w przeprowadzanej ocenie. Oznacza to, że nie istnieją kategoryzacje dowodów i podziały na dowody lepsze i gorsze.

Dowód nie jest powoływany od tak. Powinien być dobrany do postawionej tezy dowodowej. Przeprowadza się go w celu potwierdzenia pewnej, założonej okoliczności. I tu prawdziwy klucz do sukcesu, czyli odpowiednio skonstruowana teza dowodowa.

W tym miejscu podpowiadam, jak udokumentować stłuczkę: Jak udokumentować stłuczkę.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o odszkodowanie powypadkowe, zapraszamy do Kontaktu.

Wgląd do akt sprawy sądowej

Renata Robaszewska        05 stycznia 2017        Komentarze (0)

Złożenie pozwu w sprawie odszkodowawczej nie wystarczy, żeby ją wygrać. Musisz być aktywny i przygotowany w toku całego procesu. Nigdy nie pozostawiaj sprawy samej sobie. Nie trać nad nią kontroli. Będąc na bieżąco sprawniej i trafniej zareagujesz na strategię strony pozwanej. Wykorzystaj swoje prawo i zapewnij sobie wgląd do akt sprawy sądowej.

Co zawierają akta sądowe

Akta postępowania w sprawie o zapłatę odszkodowania powypadkowego to wszystkie dokumenty składane w toku postępowania przez strony i inne podmioty oraz dokumenty wytworzone przez Sąd. Sekretariat sądowy wpina je do papierowej teczki według daty ich wpływu i numeruje poszczególne strony. Złożenie pozwu w sprawie odszkodowawczej nie wystarczy, żeby ją wygrać. Musisz być aktywny i przygotowany w toku całego procesu. Nigdy nie pozostawiaj sprawy samej sobie. Nie trać nad nią kontroli. Będąc na bieżąco sprawniej i trafniej zareagujesz na strategię strony pozwanej. Wykorzystaj swoje prawo i zapewnij sobie wgląd do akt sprawy sądowej.jpg

Co ciekawego znajdziesz w aktach? Oprócz pism pozwanego sprawcy wypadku komunikacyjnego, zwróć wagę na załączniki oraz protokoły z posiedzeń sądowych. W związku z tym, że obecnie większość rozpraw jest nagrywana masz prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku.

Kto ma wgląd do akt sprawy sądowej

Wgląd do akt sprawy sądowej mają strony i ich pełnomocnicy. Udostępnione będą również biegłemu sporządzającemu opinię w sprawie. Nie zapozna się jednak z nimi świadek.

Zapoznać się z aktami sprawy można w czytelni akt w sądzie, w którym sprawa się toczy. Wcześniej należy skontaktować się z Sądem telefonicznie lub mailowo i zamówić akta. Z uwagi na organizację pracy danego Sądu akta nie muszą być dostępne od ręki. Umawiając się na dany dzień, nie tracisz czasu. Sprawdź też koniecznie w jakich godzinach czytelnia jest czynna. Musisz tak rozplanować czas, żeby zdążyć zapoznać się z aktami i zrobić notatki lub ich zdjęcia.

Zdjęcia i kopie z akt sprawy sądowej

Wgląd do akt sprawy sądowej to nie jedyne prawo powoda. Możesz zrobić zdjęcia lub poprosić Sąd o wykonanie fotokopii. Najpopularniejsze jest robienie zdjęć, co nie wiąże się z żadną opłatą. Zadbaj tylko, żeby były one czytelne. Rozmazane lub prześwietlone nie przydadzą Ci się do niczego.

Jeśli żądasz od sądu wydania kopii akt pamiętaj, że wiąże się to z opłatą. Opłata naliczana jest od każdej strony i wynosi 1 złotych. Przy kopii uwierzytelnionej przez Sąd opłata rośnie do 6 złotych za każdą stronę.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat swoich uprawnień w sprawie o odszkodowanie komunikacyjne, zapraszamy do Kontaktu.

 

Odszkodowanie za zniszczony sprzęt

Renata Robaszewska        04 stycznia 2017        Komentarze (0)

Każdy z nas otacza się gadżetami elektronicznymi. Taki znak czasów. Niech zgadnę, na wyciągnięcie ręki masz co najmniej smartfon. Jeśli jesteś mobilny – korzystasz właśnie z laptopa lub tabletu. Jeśli nie jesteś tradycjonalistą na ręku masz smartwatcha. Z dużym prawdopodobieństwem nie rozstajesz się z tymi sprzętami również w podróży samochodem. Taki sprzęt jest zazwyczaj bardzo czuły i nawet w razie małej stłuczki może ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu. W takiej sytuacji może należeć Ci się odszkodowanie za zniszczony sprzęt elektroniczny.

Jak udowodnić zniszczenie sprzętu

Jeśli twój sprzęt elektroniczny uległ zniszczeniu w czasie kolizji, koniecznie opisz to w oświadczeniu. Bez względu na to, czy jesteś sprawcą, czy poszkodowanym. Bez względu na to, z jakiej polisy skorzystasz, dobrze mieć potwierdzenie zaistnienia uszkodzenia potwierdzone przez innych uczestników kolizji. Wskaż koniecznie jakie urządzenia uległy zniszczeniu, określ ich model oraz numer seryjny. Zrób zdjęcia. odszkodowanie za zniszczony sprzęt.jpg

Kancelaria RPRP zajmuje się obecnie sprawą uszkodzenia bardzo nowoczesnego i co za tym idzie drogiego sprzętu służącego do robienia podwodnych zdjęć. Właściciel przewoził aparaturę odpowiednio zabezpieczoną w bagażniku swojego auta. Jadący za nim kierowca nie wyhamował i uderzył w tył samochodu naszego klienta. Właściciel sprzętu obejrzał go dokładnie, ale nie zauważył żadnych fizycznych uszkodzeń zestawu bezpośrednio po kolizji.

Niestety okazało się, że na skutek naprężeń w czasie zderzenia doszło do mikropęknięć matrycy i sprzęt rozszczelnił się. Ku rozpaczy właściciela, usterkę zauważył dopiero kilka metrów pod wodą, kiedy aparat odmówił posłuszeństwa. Straty są bardzo duże, gdyż sprzęt nie nadaje się do użytku a koszty naprawy przewyższają koszt zakupu nowego.

Ubezpieczyciel nie widzi związku pomiędzy stłuczką a powstałym uszkodzeniem. Wskazuje, że uszkodzenie sprzętu nie zostało wskazane w zgłoszeniu szkody komunikacyjnej. Faktycznie wykrycie szkody nie nastąpiło niezwłocznie. Nie można również zaprzeczyć, że poprzez zanurzenie sprzętu doszło do dalszych uszkodzeń. Konieczne było zamówienie w tej sprawie prywatnej opinii. Co do źródła uszkodzenia i warunków jego powstania musiał wypowiedzieć się specjalista. Na szczęście opinia potwierdza okoliczności, że typ uszkodzenia odpowiada podanym przez naszego klienta okolicznością.

Kto zapłaci odszkodowanie za zniszczony sprzęt elektroniczy

Odszkodowanie za zniszczony sprzęt elektroniczny powinien wypłacić Ci ubezpieczyciel sprawcy szkody w ramach ubezpieczenia OC. Jeśli to Ty będziesz sprawcą wypadku, warto sprawdzić, czy kupując sprzęt nie zawarłeś dodatkowej umowy jego ubezpieczenia. Z uwagi na ceny gadżetów elektronicznych, odszkodowanie za zniszczony sprzęt elektroniczny może być wyższe niż to za uszkodzenie pojazdu.

O tym, naprawienia jakiego rodzaju szkód powstałych na skutek kolizji lub wypadku możesz się domagać przeczytasz na moim blogu. Jeżeli informacji jakiej szukasz nie znajdziesz, zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.