Odszkodowanie za bliznę po wypadku

Renata Robaszewska        09 listopada 2017        Komentarze (0)

odszkodowanie za bliznęRany doznane w wypadku komunikacyjnym goją się z czasem. Nie zawsze jednak znikają całkowicie. Niekiedy ślady urazów oraz zabiegów medycznych przeprowadzanych po wypadkach pozostają na ciele. Często klienci pytają, czy należy się im odszkodowanie za bliznę po wypadku? O tym czego możesz żądać, jeśli odniosłeś rany w wypadku przeczytasz TU: Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym.

Dla jednych blizny to powód do dumy. Dla innych przyczyna trosk i frustracji. Szczególnie doskwierają te, z którymi łącza się dolegliwości bólowe lub oszpecają.

Blizna po wypadku samochodowym

Kilka tygodni temu nasza Kancelaria uzyskał satysfakcjonujące odszkodowanie dla poszkodowanego wypadku samochodowym. W czasie wypadku doszło u niego do przecięcia skóry na policzku – od żuchwy do powieki. Szpecąca blizna biegła od kącika ust, aż do skroni. Rana została zszyta, lecz pozostał po niej dość głęboki, wyraźny ślad. Człowiek ten cierpiał nie tylko fizycznie, ale psychicznie. Należy bowiem do mężczyzn wyczulonych na punkcie swojego wyglądu. Dodatkowo poszkodowany pracował jako przedstawiciel handlowy producenta towarów uważanych za luksusowe. Oficjalnie zmiana w jego wyglądzie nie wpływała na jego pracę. W rzeczywistości z poszkodowanym nie przedłużono umowy. Jego nowy wygląd nie współgrał z wizerunkiem ekskluzywnej marki, czego oczywiście oficjalnie nikt nie przyznał.

Zadośćuczynienie za bliznę na twarzy

Sprawa była skomplikowana i ciągnęła się kilka miesięcy. Wymagała opinii biegłych. Dowody zebrane w sprawie potwierdziły, że w tej sprawie poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie za blizny na twarzy. Sąd uznał, że nasz klient uprawniony jest do rekompensaty za ból i cierpienie spowodowane przez bliznę po wypadku samochodowym. Sąd nie miał wątpliwości, że głęboka i rozległa blizna wiąże się z bólem fizycznym i psychicznym.

Odszkodowanie za bliznę

Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz naszego klienta odszkodowanie, które objęło koszty leczenia oraz koszty sesji terapeutycznych. Pomimo, iż ubezpieczyciel kwestionował żądania w zakresie zwrotu kosztów terapii psychologicznej, Sąd miał inne zdanie na ten temat. Obecnie dość powszechną praktyką jest radzenie sobie przez ofiary wypadków ze stresem pourazowy z pomocą terapeuty. Dodatkowo Sąd zgodził się, że w dobie dostępności chirurgii plastycznej i estetycznej, poszkodowany w wypadku samochodowym ma prawo do żądania pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów operacji i zabiegów usunięcia blizny.

Koszty usunięcia blizny po wypadku. Odszkodowanie na operację plastyczną

Biegły w swojej opinii potwierdził, że blizna na policzku kwalifikuje się do usunięcia. Niestety przyznał również, że na obecnym etapie wiedzy medycznej nie istnieje zabieg, który zlikwidowałby oszpecenie w całości. Biegły wskazał na trzy sposoby usunięcia blizny: korektę chirurgiczną, dermabrazję laserową i dermabrazję mechaniczna. Z tych trzech sposobów – jedynie pierwszy jest refundowany w ramach NFZ. Sąd rozstrzygając sprawę przyjął, że skorzystanie przez poszkodowanego z zabiegów laseroterapii w chirurgii estetycznej poprawi jego jakość życia. Zasądził więc na jego rzecz kwotę pokrywająca koszty zabiegu oraz koszty stosowania maści i kremów po zabiegu. Chirurgia plastyczna pozwala zaś zniwelować ślady po bliznach. Takie podejście Sądu cieszy, gdyż pokazuje, że wymiar sprawiedliwości nadąża za rzeczywistością.

Jak racjonalnie ustalić wartość odszkodowania podpowiadam TU: Wysokie odszkodowanie.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci, jak uzyskać od ubezpieczyciela odszkodowanie za bliznę. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy.

Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym

Renata Robaszewska        08 listopada 2017        2 komentarze

Jeśli Ty lub Twój bliski ucierpieliście na skutek wypadku samochodowego z pewnością przyda Ci się informacja czego może żądać ofiara wypadku w związku powstałym uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Tym razem opiszę więc roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym. Procedura dochodzenia odszkodowania była przeze mnie opisywana TU: Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek samochodowy?, a o koszty dochodzenia odszkodowania omawiam TU: Ile kosztuje sprawa o odszkodowanie w sądzie?

Nie będę się tu skupiać na wskazaniu, czym jest szkoda. Choć dla mówienia o odszkodowaniu pojęcie to ma bardzo istotne znaczenia. Pozwolę sobie drogi Czytelniku odesłać Cię do wpisy mecenas Anety Bernat na Blogu o dochodzeniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Pani Mecenas prosto i zrozumiale, a jednocześnie wyczerpująco odniosła się do tematu.

Zadośćuczynienie za wypadek samochodowy

Upraszczając skutki wypadku mogą dotykać zarówno Twojego ciała, jak i portfela. Co mam na myśli? Urazy i rany, które doznałeś powodują ból i cierpienie zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Te same silnie negatywne odczucia towarzyszyły Ci zapewne od momentu wypadku, przez diagnostykę i konieczne zabiegi oraz w całym okresie powrotu do zdrowia, np. w okresie rehabilitacji. Niewykluczone, że odczuwasz je w dalszym ciągu, a nawet iż będą Ci one towarzyszyły w mniejszym lub większym nasileniu do końca życia. Za ten ból i cierpienie należy Ci się zadośćuczynienie. Jest ono najtrudniejsze do oszacowania, gdyż nie istnieją żadne z góry przyjęte szablony, czy tabele, do których można się odnieść przynajmniej posiłkowo. Sąd będzie tu brał pod uwagę wiele nieostrych czynników, w tym w szczególności:

 • rodzaj i charakter doznanego uszczerbku na zdrowiu oraz jego ewentualny nieodwracalny charakter,
 • rodzaj, stopień natężenia i czas trwania cierpienia,
 • ujemne skutki zdrowotne i czas ich trwania,
 • nieodwracalność urazu zdrowotnego.

  roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym

  odszkodowanie dla ofiary wypadku samochodowego

Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Poza zadośćuczynieniem może zażądać odszkodowania. Tłumacząc najprościej źródłem odszkodowania będzie szkoda majątkowa, czyli wszystko to co musiałeś wydać w związku z powstałym uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo czego z tych powodów nie zarobiłeś. Do ustalenia kwoty odszkodowania potrzebujesz najczęściej chwilę zastanowienia, kalkulator i paragony za zakupy i wizyty lekarskie. Pamiętaj, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Jakie wydatki pokryje odszkodowanie z OC sprawcy wypadku samochodowego przeczytasz TU: 10 wydatków, których pokrycia może żądać ofiara wypadku.

Teoretycznie leczenie w naszym kraju jest darmowe. Jednak każdy, kto musiał czekać w kolejce na rezonans, rehabilitację, czy zwykłą wizytę lekarską wie, że w takiej sytuacji wielokrotnie sięgamy do własnych oszczędności. Jeżeli więc musisz leczyć się u specjalisty odpłatnie lub wydać środki finansowe na leki, opatrunki, czy dojazdy do lekarzy, możesz śmiało żądać ich wyłożenia przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Więcej o odszkodowaniu za prywatne leczenie znajdziesz TU: Desperado, czyli zwrot kosztów prywatnego leczenia. Pamiętaj, że żadną ekstrawagancją nie jest żądanie pokrycia kosztów opieki, specjalnej diety, czy przeszkolenia do wykonywania nowego zawodu. Kancelarii RPRP zdarzało się również żądać zwrotu za zniszczone w wypadku ubranie, sprzęt (np. laptop, telefon – o odszkodowaniu na zniszczonym sprzęt pisałam TU: Odszkodowanie za zniszczony sprzęt), ale również zabiegów pielęgnacyjnych (np. fryzjera, czy manikiurzystki).

Ostatnio bardzo ucieszyły nas dwa wyroki wydane w sprawach klientów naszej Kancelarii, w których Sądy uwzględniły w kwocie odszkodowania koszty operacji plastycznych związanych z usuwaniem blizn powypadkowych. Sądy uznały, iż w dobie dużej dostępności chirurgii plastycznej i estetycznej, rzeczą normalną jest żądanie pokrycia takich wydatków z ubezpieczenia sprawcy wypadku samochodowego.

Odszkodowanie za utracone zarobki

Jeżeli w związku z wypadkiem byłeś wyłączony z życia zawodowego, możesz żądać stosownego wyrównania. Należy Ci się odszkodowanie z tytułu utraconych zarobków. Jeśli przebywasz na zwolnieniu, zasiłek chorobowy będzie niższy od standardowego wynagrodzenia. Możesz wnioskować o pokrycie tej różnicy z odszkodowania OC sprawcy wypadku samochodowego. Podobnie, jeśli nie otrzymasz premii lub nie możesz prowadzić swojej działalności jako przedsiębiorca. Więcej na temat odszkodowania za utracone dochody znajdziesz TU: Odszkodowanie za utracone zarobki.

Renta

W niektórych wypadkach warto zażądać wypłaty zryczałtowanej kwoty wydatków, które musisz ponieść. Szczególnie, jeśli te wydatki są stałe lub powtarzalne warto je uwzględnić przy szacowaniu roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym. To tzw. renta z tytułu zwiększonych potrzeb. Może być ona czasowa – na wynikający z zaświadczenia lekarskiego okres (przy szkodzie długotrwałej, lecz z szansa na wyzdrowienie) lub stały, jeżeli do szkoda jest nieodwracalna. Co ważne renta ta może ulegać zwiększeniu, bądź zmniejszeniu. Nie musisz się martwić, że za kilka lat jej wartość nie pozwoli Ci na pokrycie wydatków.

Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym

Podsumowując – roszczenia poszkodowanego po wypadku samochodowym możemy podzielić na 4 rodzaje

 • zadośćuczynienie – rekompensata za krzywdę, za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne;
 • jednorazowe odszkodowanie – ma na celu pokrycie wszelkich kosztów, które były następstwem wypadku. Mowa o zwrocie kosztów z tytułu pobytu w szpitalu, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego, opieki medycznej, przeszkolenia zawodowego, dojazdów do placówek medycznych, konsultacji specjalistycznych;
 • odszkodowanie z tytułu utraconych zarobków 
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb – renta wyrównawcza, zryczałtowana kwota stałych wydatków na  leczenie, rehabilitację, czy konieczna opiekę.

Swoje żądanie szacuj obiektywnie. Nie zaniżaj go, ale też podchodź do sprawy racjonalnie. O skutkach przeszacowania roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym piszę TU: Wysokie odszkodowanie.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek samochodowy?

Renata Robaszewska        08 października 2017        Komentarze (0)

jak uzyskać odszkodowanie za wypadek samochodowyJeśli jesteś ofiarą wypadku samochodowego, masz prawo do odszkodowania. Nie ma znaczenia, czy byłeś kierowcą, pasażerem, rowerzystą, czy pieszym. W tym wpisie wskażę Ci w pigułce, jak uzyskać odszkodowanie za wypadek samochodowy.

O odszkodowanie możesz ubiegać się również wtedy, gdy w wypadku zginęła bliska Ci osoba (o Twoich prawach w przypadku śmierci osoby bliskiej w wypadku samochodowym piszę TU: Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku). I innych wpisów dowiesz się, jakie wydatki wchodzą w koszty organizacji pogrzebu, których pokrycia możesz żądać: Co wchodzi w skład kosztów pogrzebu ofiary wypadku komunikacyjnego.

Do kogo wystąpić o odszkodowanie?

W związku z istnieniem systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC – o odszkodowanie występujesz do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Jeżeli nie był on ubezpieczony, nie martw się na zapas. Swoje roszczenia kierujesz wtedy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanym w wypadku samochodowym przeczytasz TU: Roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym.

Sprawa o odszkodowanie a postępowanie karne

Jeżeli w związku z wypadkiem toczy się postępowanie prokuratorskie lub sprawa przed sądem karnym, nie musisz czekać na ich zakończenie. Możesz z powodzeniem żądać wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela.

Dowody w sprawie

Jeżeli decydujesz się na złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania powinieneś w pierwszej kolejności skoncentrować się na zebraniu dowodów. Chodzi tu zarówno o dokumentację dotyczącą zdarzenia, jak dokumentację medyczną oraz rachunki potwierdzające wydatki. Jeśli potrzebujesz porady jakie powołać dowody w stawie odszkodowawczej zajrzyj TU: Dowody w sprawie o odszkodowanie powypadkowe. Możesz w tym zakresie skorzystać z pomocy prawnika, szczególnie jeśli sprawa jest skomplikowana lub niejednoznaczna. Na etapie postępowania sądowego bardzo ważną rolę odgrywają świadkowie. Będą to zarówno świadkowie wypadku, jak i osoby, które towarzyszyły Ci w procesie dojścia do zdrowia. Jak ważny jest świadek w procesie odszkodowawczym przeczytaj TU: Świadek w sprawie o odszkodowanie powypadkowe.

Postępowanie odwoławcze. Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek samochodowy

Nie przejmuj się, jeżeli ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Nie rezygnuj, gdy zaproponowane Ci odszkodowanie jest w Twojej opinii zaniżone. Masz prawo do złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli droga odwoławcza nie okaże się satysfakcjonująca, masz prawo złożyć pozew do sądu. Pozew możesz wnieść samodzielnie lub zwrócić się o pomoc do Kancelarii. O kosztach postępowania sądowego piszę TU: Ile kosztuje sprawa o odszkodowanie w sądzie? Wizyta w sądzie jest stresująca, ale z dobrze przygotowanym pełnomocnikiem, który będzie Ci towarzyszył, ten stres da się opanować. O tym, jak zachować się na sali sądowej przeczytasz TU: Jak zachować się w sądzie podczas rozprawy.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci jak uzyskać odszkodowanie za wypadek samochodowy. Skontaktuj się z  Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy.

Wypadek z udziałem rowerzysty – jazda rowerem przez pasy

Renata Robaszewska        04 września 2017        Komentarze (0)

Dziś pierwszy dzień szkoły. Pomimo kiepskiej pogody uczniowie-rowerzyści wsiedli na swoje rowery. Bardzo fajnie, że tak wiele dzieciaków złapało bakcyla dwóch kółek. To dobre dla ich zdrowia i oczywiście środowiska. Może będą bardziej odpowiedzialnymi użytkownikami dróg, niż ich przyklejeni do siedzeń samochodowych rodzice. Pozostaje jednak problem bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. (W kontekście bezpieczeństwa poruszałam już temat odblasków i przeczytasz o tym TU: Brak odblasków a przyczynienie). Dziś więc wpis w temacie: „jazda rowerem przez pasy”.

jazda rowerem przez pasy

wypadek rowerowy na pasach

Jazda rowerem przez pasy – teoria

Z praktyki prowadzenia spraw ofiar wypadków, jak również ich sprawców, wiem niestety, że bardzo częstym miejscem potrąceń rowerzystów są pasy. Gro tych wypadków (jeżeli nie prawie wszystkie) to wina rowerzystów. Zgodnie art. 26 § 3 Prawo o ruchu drogowym rowerzysta powinien zejść z roweru przed przejściem dla pieszych i następnie przeprowadzić go po pasach. Wielu rowerzystów z powodu niewiedzy lub ignorancji do zasady tej się nie stosuje.

O potrąceniu pieszego na pasach przeczytasz TU: Nagłe wtargnięcie pieszego na jezdnię.

Jazda rowerem przez pasy – praktyka

O ile już od przedszkola uczymy dzieci, jak prawidłowo przechodzić przez pasy, to kwestia zasad poruszania się na rowerze jest lekko liźnięta przy przygotowaniu do egzaminu na kartę rowerową. Jako pełnomocnik w sprawach odszkodowań wypadkowych obserwuję znikomą wiedzę z zakresu zasad ruchu drogowego u wielu dorosłych rowerzystów. Niestety przyjmuje się, że rowerzyście, który porusza się po jezdni, nie jest potrzebna żadna wiedza na ten temat. Nie pomaga temu niespójność w przepisach. Dzieci do lat 10 są traktowani, jako piesi i z roweru przed przejściem nie muszą zsiadać. Co ciekawe nie dotyczy to jadących z nimi opiekunów (którym ustawodawca pozwolił w drodze wyjątku na jazdę po chodniku, ale już nie po pasach). W praktyce sprawdza się tu stara zasada dmuchania na zimne. Lepiej przejście pokonać na nogach, niż potem ryzykować bliskie spotkanie z samochodem.

Odszkodowanie od rowerzysty

Oczywiście – policja zbada trzeźwość kierowcy samochodu oraz przestrzeganie przez niego zasad bezpieczeństwa, w tym dostosowanie prędkości do znaków i warunków. Jeśli jechał prawidłowo i bezpiecznie, rowerzysta nie będzie mógł liczyć na żadne odszkodowanie z OC kierowcy. Co więcej, to on może być zobowiązany do pokrycia szkód spowodowanych w pojeździe. A zazwyczaj szkody te opiewają na kilka tysięcy złotych a rowerzysta OC najczęściej nie posiada.

Jeśli interesuje Cię wstępna analiza Twojej sprawy – zrobimy tu nieodpłatnie. Podpowiemy Ci, jak ocenić skutki zderzenia z rowerzystą. Skontaktuj się z Kancelarią RPRP i prześlij  mailowo krótki opis sprawy lub zostaw swój komentarz pod wpisem.

Zaproszenie

Renata Robaszewska        23 marca 2017        Komentarze (0)

Kancelaria Robaszewska&Płoszka. Radcowie Prawni we współpracy z MMC Polska zaprasza na warsztaty „Nabycie projektu deweloperskiego ready to build„.

Warsztaty odbędą się w dniu 28 marca 2017 r. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza.

W czasie spotkania eksperci z Kancelarii RPRP oraz Gleeds Polska podzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi inwestycji w zaawansowane projekty deweloperskie.